Yükleniyor . . .

ASTROLOJİ TARİHİ

Astroloji gezegenlerin insan üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilimdir.

Astroloji Nedir?

Astroloji gezegenlerin insan üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilimdir. Kesinlikle fal değildir; gökyüzü evleri, burçlar ve yıldızlardan yararlanan bir sanattır. Her ev, her yıldız, her burç kendi içinde ayrı ayrı özellikler taşır. Astroloji, karakteri gözler önüne serer ve elbette karakter de kaderi… Eğer bir insan karakterini değiştirebilirse, kaderini de değiştirebilir. Astrolojinin genel kullanım amacı karakter analizi, mesleki rehberlik ve hastalık eğilimlerini ortaya çıkarmaktır. Kişinin doğum tarihine göre; şanslı dönemlerini, fırsat alanlarını, onu kısıtlayan ve zorlayan durumları açıkça gösterir. Nasıl bir yol izleneceği ve neler yapılacağı ise kişinin iradesine bağlıdır.

Astroloji Tarihi

Astrolojinin çıkış tarihi her ne kadar kesin olarak bilinmese de, kullanım alanı oldukça eskiye dayanmaktadır. En eski çağlarda bile insanlar Güneş, Ay ve yıldızlarla ilgilenmiş; amatör olarak gözlemledikleri bu gezegen olaylarını kuşaktan kuşağa aktarmışlardır. 

Gezegen hareketlerinin, insanlar üzerinde etkisi ile ilgili ilk yazılı çalışmaya Mezopotamya’nın Asur ve Babil uygarlıklarında rastlanır. Aslına bakılırsa, neredeyse bütün büyük uygarlıklar astroloji ile ilgilendiklerini açıklayan kanıtlar bırakmışlardır. Babil, Mısır, Hint, Çin, Maya, Yunan, Roma ve Arap uygarlıkları bunlar arasındadır. Akademik çevrelerce, belirli standartlara göre kabul gören en eski astrolojik doküman ise Mezopotamya çıkışlı “Enuma Anu Enlil”dir. Yazılış tarihi MÖ 1800–1500 arasıdır. 7.000 göksel işaret ve gözlemden oluşan bu tabletlerde, gökyüzündeki gelişmelere paralel yorumlama geleneğinden kalıntılar vardır. Bu uygarlıklarda, insanın kaderini etkileyen güçlü tanrıların, gezegenler olduğuna inanılmış ve ilk astrologlar pırıltılı gezegenlerin kaydını tutmaya başlamıştı. Astrologların öncelikli amacı ise Kraliyet ailesine, devlet yönetimi konusunda fikir vermek ve yol göstermek olmuştur. Bu sebeple, Mezopotamya tarihinin erken dönemlerinde astroloji “Kraliyet Sanatı” olarak görülmüştür. 

Günlük astronomik gözlemleri içeren gökgünlüğü tabletlerinin sayıları 4. y.y.dan sonra artış gösterir ve bu yöntemle birlikte karmaşık bir matematiksel astronomi gelişir. Özellikle Babil'deki basamaklı piramit biçimindeki tapınak kuleleri olan "ziggurat"ların oldukça yüksek olmalarının sebebi, astronom-astrologların gözlemlerini kolaylaştırma amaçlı olabilir.

Astrolojinin Gelişimi ve Modern Astroloji

Astroloji eski uygarlıklarda da olduğu gibi, modern çağda da önce Kraliyet ve saray hanedanına giriş yapmıştır. Saraylarda astrologlar görevlendirilmiş, onların sözü ve öngörüleri doğrultusunda adımlar atılmıştır.

Astroloji öncelikle Roma kültürüne girmiş; oradan da Roma İmparatorluğu ile birlikte tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Karanlık çağları ise Hıristiyanlığın doğuşuna denk gelir. Astroloji, yanlış algılanan Hristiyanlık öğretisinden dolayı, tanrıyı es geçmiş gibi görülmüş ve insan kaderinin yıldızlar tarafından belirlendiği düşüncesi yayılmıştır. Oysaki Hıristiyanlık öğretisine göre bu yaratıcı, insanlara özgür irade bahşetmişti… Fakat o dönemde insanlar, bu düşünceyi farklı algılama yoluna gitmiştir. Orta Çağ’da yalnız astroloji değil, klasik uygarlıkların çoğu düşüşe geçmiştir.

Bu karanlık çağın sonunda, astroloji bir yolunu bulup genel olarak Hıristiyan öğretisinin içine sızmış ve gelişmeye devam etmiştir. Rönesansın başlamasıyla, astroloji öğretileri kendine ayrıcalıklı bir yer edinmiş; 16. ve 17. yüzyıllarda Thyco Brahe ve Johannes Kepler gibi önemli gökbilimciler tarafından benimsenip, Avrupa'nın büyük üniversitelerinde bilim olarak kabul görmüştür. 

Modern Astrolojinin çıkış yeri olarak ABD ön plana çıkmaktadır. Eski çağlardaki bilgiler ile kendi geliştirdikleri öğretileri harmanlayan Amerikalı astrologlar, bu bilgileri çeşitli kitaplarda toplamışlardır. Modern astroloji, klasik astrolojinin kehanetsel ve kadersel saptamalarından sıyrılarak; insan psikolojisini daha ön plana alan bir bilim haline gelmiştir.

Astrolog ZEYNEP TURAN

Yazının Her Hakkı Saklıdır.

24.01.2013 Tarihinde Kaleme Alınmıştır.

 

Diğer İçerikler