Yükleniyor . . .

12 EV NEDİR?

12 Ev Neyi Temsil Eder?

1. EV

Kişilik, cilt, beden, sağlık ve kişisel farkındalık alanlarında birinci evin ağırlığını görürüz. Bu ev başkalarına nasıl göründüğümüzü temsil eder. Dıştan gelen etkilere karşı tepkilerimizi, dünyaya bakış açımızı, aktiviteyi, kendini ispat tarzını, liderlik ve öncülüğün sınırlarını belli eder. Vücut tipini belirlemede büyük ölçüde bu ev söz sahibidir.

2. EV

Maddi güvence isteği, maddi kazanç, para kazanma ve harcama konularında ön plana çıkar. Başlangıç çizgisinde bulunan burç, gelir kaynaklarını belirler. Miras ve vasiyette, bağış yoluyla kazancı ve bu işlere olan istidadını göstermektedir. Kişinin mesleki ve ticari yetenekleri ile güven ve güvensizliğin dayandığı noktalar bu evin yönetimindedir.

3. EV

Akıl ve zekâ evidir. Öğrenme ve iletişim becerinizi yönlendirir. Yaratıcılık, okuma, araştırma, düşünme, bilgi edinme gibi yeteneklerle ilgilidir. Kişinin anlaşma, ticaret, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular bu evin yönetimindedir.

4. EV

Yuva, ev, dünya, geldiğimiz yer, anne kavramı ve ebeveynleri mercek altına alan bu ev, doğanın doğum yerini ve evini belirler. Örf ve adetler, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, duygusal kökenli ben imajını, korunma ve sahip olma ihtiyacını temsil eder. Hayatın son seneleri, ölüm yeri ve maddenin genel olarak bitimi de bu evden çıkartılabilir.

5. EV

Üretkenlik, yaratıcı kişiliğin sergilenmesi, sanat, aşk, eğlence, çocuklar ve kumarı simgeler. Bu ev aynı zamanda davranış veya hoşgörü tavrımızı yansıtır. Kişinin irade gücünü, kararlılığını, zevk aldığı alanları, kendini ifade etme ve dikkat çekme çabalarını anlatır.  Bağlılıklar ve kalp istekleri ile de yakından ilgilidir.

6. EV

İş, çalışma, hizmet etme, faydalı olma, pratiklik, sağlık, kişisel gelişim, temizlik gibi ayrıntıların evidir. Dış dünyaya verilecek hizmetler ile alakalıdır. İnsanlarla ilişkisi dışında küçük ve özellikle vahşi hayvanlarla olan ilişkisinden bahseder. Rutin işleri ve bu işlerde kullandığımız metotları, yani çalışma yöntemlerini temsil eder.

7. EV

İkili ilişkiler, ortaklık, anlaşmalar, evlilik, eş konularını temsil eder. Ev çizgisinin bulunduğu burç evlenilecek kişiyi tanıtabilir. Kişinin çaba göstermeden karşılıklı denge kurabilme gücünü gösterir. Anlaşmazlıkları ve kendisine açıkça karşı gelen kişileri de gösterir.

8. EV

Ölüm ve yeniden doğum, yenilenme, dönüşüm, gizli ilimler, miras, ortak paralar gibi alanları vurgular. Büyük işleri simgelediği gibi çalışmadan kazanılan ödüller ve paralarla da yakından ilgilidir.

9. EV

Seyahat, yurt dışı yolculukları, uzak ülkeleri dolaşma, felsefe, din ve yükseköğrenim konularının altını çizer. Bu ev moral ve vicdan olgularımızı temsil eder. Ruhsal gelişme alanındaki kapasite, inançlar, soyut fikirler, felsefi düşünceler, yaşamın sırlarına dönük arayışlar da bu eve aittir.

10. EV

Kariyer, şöhret, başarı, yükselme, dünyaya karşı olan sorumluluklarımız ya da hedeflerimizi temsil eder. “Kişinin görünümünü etkileyen sosyal sorumluluklardır mottosunu hatırlatır.” Kişinin şöhreti ve hemcinsleri arasındaki saygınlık derecesi bu eve bağlıdır.

11. EV

Arkadaşlar, gruplar, grup çalışmaları, organizasyonlar içinde ortak hedefler için çalışmayı temsil eder. Birey içerisindeki insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dernekler ve hayır işlerini yönetir. Bu ev arkadaşlıkların evidir.

12. EV

Bilinçdışı, kolektif bilinç, ruhsal çalışmalar, içe çekilme, içe dönüş, kapanma, izolasyon. Kişinin ruhsal yapısını ve manevi kapasitesini gösterir. Zorlanmanın, baskının evidir. Bu evde kümeleşen gezegenler ilaçlara karşı olan hassas yapıyı gösterir.

 

Astrolog Zeynep Turan

Yazının Her Hakkı Saklıdır.

Diğer İçerikler