Yükleniyor . . .

TASAVVUFA KISA BİR YOLCULUK

TASAVVUFA KISA BİR YOLCULUK 

Bu yazıda kısa bir tasavvuf yolculuğuna çıkacağız. Ben yazarken, sizin de okurken faydalanmanız adına kaleme alınmıştır. Bilgi ağı geniş, uçsuz bucaksız bir yolculuk “Tasavvuf”. Öyle kısa kısa anlatılacak gibi de değil. Fakat biz sizinle temeline dair bu kısa yolculukta beraber öğrenerek devam edelim.

Ruhen ve bedenen Allah inancına bağlanmak, dini ayrıntılarıyla beraber en güzeli ile yaşamaktır Tasavvufu. Yaratılanla yaratanın bir oluşunu anlatır. “Ondan geldik, ona gideceğiz.”

Kalbin saf temizliğinden bahseder, azla yetin der, kanaatkâr ol alçakgönüllü ol, aç gözlülük etme der! Sağına soluna bakarken dünyevi arzulara karşı sabretmektir. Ruhun temizliğidir, dilin temizliğidir Tasavvuf. Kötü huylardan arınıp su gibi temiz olmak iyi huylarla doldurmak demektir. Kadere rızadır en nihayetinde. Emeli bırakıp amele devam etmektir.

Bastığımız toprağın bile üstümüzde hakkı vardır.

Öyle ki Tasavvuf içlerimizi tertemize çekebileceğimiz bir araçtır bizler için. Nefsimizin kurbanı olmaktan bizleri kurtaran, bizleri uhrevi mutlak rahatlamaya taşımanın aracıdır. Sağa sola o kadar daldık ki, o kadar kaybolduk ki bu çırpınan dünyanın bir parçası olmak için ruhlarımızda biriken zifiri göremez oldu gözlerimiz. Kulaklarımız hep en kötüsünü işitti, en kötüsüne odaklandı. Yazık ki ne yazık! İşte Tasavvuf gel der, gel ne olursan ol gel, gel kendini temizle, dön yüzünü güneşe ruhunu iyileştir. Yeter ki gel, yeter ki kendini iyi etmesini bil der!

Duymak, konuşmak, koklamak, görmek, bir çiçeğe yaklaşım tarzımız bile bir sorumlulukken, Allah aşkına günlük hayatta ayak uydurmak, bir de fikir yürütmek sorumluluktur. Yaşamda sevaba geçmek, erdemli olabilmek, beş duyunun sorumluluğunu yerine getirebilmek değil midir?

Tasavvuf Öğretisi Nedir?

Hepimizin aradığı sorular vardır zaman zaman. Eksikliğini hissettiğimiz konular katlanır da katlanır. Tasavvuf; “Ben kimim?” “Nereden geliyorum?” ve “Nereye gideceğim?” sorularını sorarken, Sufizm yoluyla cevap bulabileceğine inandığımız yoldur. Bizi içimizde var olan ama bulmaya cesaret edemediğimiz yollara götürür. Kendimizi yine kendimizden giderek bulabiliriz, çıktığımız yolda edindiğimiz deneyimlerle biriktirdiklerimiz yine kendimize vardığımızda tam olacaktır.

Tasavvuf kapılarının ardı ışığıyla ruhumuzu ısıtırken, yolumuzu çiçeklerle süsleyecek iki boyutu vardır. Öğretileri kabul edip kıstas olarak alınacak iki boyut.

  • Dikey boyut, iç yaşama dönmeyi, insanın özünü bulmasını diler.
  • Yatay boyut; insanlara hizmet etmeyi ve ilişkiler arasındaki uyumu, güzellik ve sevgi boyutuyla ayarlamayı öğretir.

Tasavvufa Göre Bilginin Kaynağı Üç Şekilde Açıklanır, Bunlar:

  • Akıl
  • Naki
  • Vahiy

Bu üç kaynağın ancak temizlenmiş ve kendini Allah’ın Dinine ve kendisine teslim etmiş kamil insanlar tarafından anlaşılacağı söylenmiştir.

12 Sayısının Sırrı Nedir?

  • Birçok kültürde sayılar semboller yerine kullanılır. Bazı rakam ve sayılar ise özel anlamlar taşır. 12 sayısı da özel olanlardan biri ve birçok kültürel değer kapsamında kıdemlidir.
  • 7 mertebeli nefsin 7 ayrı gezegeni ve 5 alemi var. Lahut, ceberut, melekut, misal ve şahadet. Bektaşilikte 12 imam, İsa’nın 12 Havarisi, Musa’nın asasını vurduğu yerden fışkıran 12 pınar. Türk Uygarlıkları ve Çin’in kullandığı hayvan takvimi de 12 hayvandan esas alınmıştır.
  • Uzun zamandır ki astroloji gökyüzü hareketlerinin yeryüzünü nasıl etkilediğine dair çalışmalarını sürdürür.
  • 21 Mart itibari ile de yeni bir döngü başlar gök kubbede. Astrolojide de Gök kubbe 12 dilim parçaya bölünür, 12 takım yıldızındaki güneş hareketleri anlatılır. 12 ev sistemi vardır.

"Güneş Ay'a yetişemez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi birer felekte yüzerler."  (Yasin/40.ayet)

Tasavvuf Terimleri 

Abdal: Gezgin derviş.                                                  
Aşk: İlahi aşk, kulun Allah’a olan sevgisi.
Aşık: Allah aşkıyla yanan, seven.
Ayan-ı Sabite: Allah’ın yansıması.
Çile: Nefsi köreltmek için yapılan terbiye, çekilen çile.
Dergâh: Kapı, eşik, kapı yeri, makam, tekke.
Derviş: Bir tarikata girmiş, onun kurallarına uygun yaşayan kimse.
Fenafillah: Allah’ta yok olmak, ölmeden önce ölmek, tasavvuftaki son aşama.
Halife: Tarikat kurucusunun ya da şeyhin kendisine vekil tayin ettiği, yetki verdiği kişi.
İnsan-ı Kamil: Fenafillah’a ulaşmış kişi, olgun insan, kamil insan.
Kâbe: Vuslat makamı, aşığın gönlü.
Kadeh (Far: Câm): Allah aşkıyla yanan kişinin kalbi.
Mâşuk: Sevgili. Tasavvufa göre hakiki sevgili Allah’tır.
Mâsivâ: Allah dışındaki diğer varlıklar.
Meyhane: Allah aşkının sunulduğu yer, tekke.
Meclis: Allah’ı anmak için yapılan toplantılar
Mutasavvıf: Tasavvuf ehli olan, herhangi bir tasavvuf yolunda mertebe katetmiş kişidir.
Mürşid: Doğru yolu gösteren, ilahi aşkı anlatan, tarikat şeyhi.
Mürid: Tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse.
Nefis: Can, benlik. Tasavvufa göre kulun kötü huyları ve çirkin vasıfları, dünyevi istek ve arzuları.
Pîr: Farsça, ihtiyar, yaşlı kimse. Tasavvuf önderlerine ve tarikat kurucularına da pîr denir.
Post: Şeyhlik makamı.
Sarhoş: Allah aşkıyla kendinden geçen, derviş.
Sâki: Mürşid, Allah aşkını sunan, yol gösteren.
Şarap: Anlamların özü, ilahi aşk.
Şem (mum): İlahi nur.
Şeyh: Tarikat kurucusu, tarikatta en yüksek mertebeye ermiş kişi veya tarikat kollarından birinin başında bulunan kimse, postnişin

Astrolog Zeynep Turan

Yazının Bütün Hakları Saklıdır

Kaynak Gösterilerek Dahi Kullanılamaz

15.04.2021

Zeynep Turan
Hakkında
Astroloji bir yol haritasıdır. Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Yükselenini Hesapla
2023 Karar
Gezegen hareketleri 2023’ün seçilmiş bir yıl olduğunu iddia ediyor...