Yükleniyor . . .

RUHSAL ASTROLOJİ VE PARAPSİKOLOJİ

RUHSAL ASTROLOJİ

Ruhsal Astroloji, bildiğimiz anlamıyla astroloji ile belirli noktalarda ayrılır. Bunun yanında apayrı, birbirinden çok alakasız bir tür de değildir. Yine yapılan yorumlamalarda, Zodyak’ın 12 burcu temel alınır. Fakat ruhsal astrolojide yorumlamalar, somut konulardan ziyade, karakter özellikleri ve kişisel gelişim üzerine yoğunlaşır. Aynı şekilde, ruhsal astroloji kişinin doğum haritasını farklı bir açıdan değerlendirir. Bizim de yapmakta olduğumuz üzere, doğum haritası değerlendirmelerinde, ruhsal astroloji düğümlere bağlı kalır ve onu öne çıkarır. Peki, düğümler nedir? Kuzey ve Güney Ay Düğümü adı verilen açılar, aynı Güneş, Ay, Mars vs. gibi gezegenlere olan konumuna göre burç alır.

Günlük bir konuşmada “burcun ne?” sorusuna verdiğimiz cevaptaki burcumuz; doğduğumuz gün ile tayin edilen, bizim güneşin konumuna göre hesaplanmış burcumuzdur. Bunun yanında, doğum saatimizi ve doğum yerimizi de dâhil ettiğimiz hesaplamalarla doğum haritamıza ulaşırız.  Doğum haritamızda neler bulunur? Gezegen konumlarımız, buna göre yükselen burcumuz, ay burcumuz ve diğer gezegen burçlarımızın tamamı ve aralarındaki açılar... Biz astrologlar da buna göre değerlendirme yaparız.

Ruhsal Astrolojide ana açı yani temel odak noktası, yukarıda da belirttiğimiz gibi Ay’ın Kuzey ve Güney Düğümlerinin pozisyonlarıdır. İkincil odak, astrologlar tarafından “veçheler” olarak adlandırılan, düğümlerin diğer gezegenlere olan konumlarıdır. Bu konumlara göre kişinin hedefleri, mizacı, tavır ve davranışları, arkadaşlık ilişkileri, aile ilişkileri, özel hayatındaki tutumu gibi konular değerlendirilir. Örneğin Ruhsal Astroloji ’de, Ağustos ayı yorumu bulunmaz; o tüm hayattan bahseder, zaman ötesinde kişinin kendi benliği içindeki çıkmazlarını anlatır.

PARAPSİKOLOJİ 

Sözcük anlamı olarak “para”; ötesinde, “psikoloji” de ruh bilim demektir. Türkçesi ruhbilim ötesi olan Parapsikoloji, 20. yüzyılda ortaya çıkmış; ruhsal yetenekleri ve onunla ilgili olayları inceleyen bir araştırma dalıdır. Başka bir deyişle para normal (normal ötesi) güçleri, olguları ve yetenekleri inceler.

Parapsikolojinin alanına giren konular, “Zihinsel Deneyimler” ve “Fiziksel Etkiler” olarak iki gruba ayrılmaktadır. Zihinsel Deneyimler dediğimiz ilk konu, Parapsikoloji araştırmalarında zihinsel ya da öznel olarak deneyimlenmiş içsel tecrübeleri kapsar. Burada deneğin dış dünyadan aracısız bilgi alması durumu ile karşılaşırız. Bu tür olaylar parapsikolojide “DDA” başlığı altında incelenir. 

Duru görü (uzaktan görme), telepati (düşünce nakli, uzaduyum), prekognisyon (önceden bilme), psikometri (ruhsal ölçüm), şifacılık, beden dışı deneyimler (astral projeksiyon) ve benzeri fenomenler bu türe girmektedir. 

Diğer bir grup olan Fiziksel Etkiler ’de deneyim biraz daha farklıdır, daha somut etkiler içerir. Kişi kendi bedenini kullanmadan, düşünce gücüyle çevresindeki eşyalar üzerinde fiziksel etkiler oluşturmaya çalışır. Bu türden olgulara telekinezi ya da psikokinezi (PK) denmektedir. Ruhsal gücün ve düşünce gücünün maddeler üzerindeki fiziksel etkilerini gözlemlemek için araştırmalar, bu alanda yapılmaya devam etmektedir.

Astrolog ZEYNEP TURAN

Yazının Her Hakkı Saklıdır.

25.01.2013 Tarihinde Kaleme Alınmıştır.

Günün Ruh Hali
Ay toprağın değişkeninde. Neden-sonuç ilişkisi kurmak isteyeceğimiz bir gün! Evde hummalı bir temizlik yapmak isteyeceğiz. Saman altından su yürütenler hayal kırıklığına uğrayabilir.
Zeynep Turan
Hakkında
Astroloji bir yol haritasıdır. Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Yükselenini Hesapla
2023 Karar
Gezegen hareketleri 2023’ün seçilmiş bir yıl olduğunu iddia ediyor...