Yükleniyor . . .

KANLI AY TUTULMASI KOÇ BURCUNDA (28 EYLÜL 2015)

KANLI AY TUTULMASI KOÇ BURCUNDA (28 EYLÜL 2015)

Tarih: 28 Eylül 2015

Büyüklüğü:  1.28

Süresi:   Sonbahar dönemi  ( Eylül, Ekim)

Eş Zamanlı Gökyüzü Hareketleri: Satürn- Ay 120’liği, Plüton-Merkür 90’lığı, Ay- Merkür 180’liği.

Gerçekleştiği Burç: 4. derece Koç burcu

En çok Etkilediği Burçlar: Öncü Burçlar (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak)

Etkilediği Alanlar: Geleneksel yapılar, sosyal düzen ve teknoloji, iletişim, yer altı sistemleri. Otoriteriler: Dünyada popülaritesi baskın olan liderler.

Evrensel etkisi: Gelenekler ve topluluklar esas olmak üzere dönüştürücü ve yıpratıcı etki.  Tutulmalar süre gelen her türlü olayı tetikler. Ani değişimlerin başlangıcıdır.

28 Eylül 2015 Koç burcunda gerçekleşecek AY TUTULMASI

Dünya kendi içinde bir döngüyü bitiriyor…

Son iki yıldır yaşadıklarınızı ve hayatınıza aldığınız tecrübelerin de sorumlusu olan tam ay tutulmalarının alt zemini aslında 2012’den bu yana oluşmaya başladı.  Dönüştürücü Uranüs ile yer altını temsil eden Plüton’un birbirlerinin yörüngesine girmesi tam bir itici gücü oluşturdu evrensel sistemde. Bu da bireysel hayatımızda sınırları zorlarken alışıla gelmiş düzenlerin (sistemlerin yönetimlerin), kurumsal her türlü yapının teknoloji ile bütünleşme sürecini başlattı.

Dinamizmi yüksek olan aynı zamanda eski koşullardan çıkmak için yeni bir süreci temsil eden bu tutulma, daha önce yaşanmış “çarpıcı” birçok olayı ve konuyu da deşifre ediyor.

Tetrad zorluyor; seçimi bize yaptırıyor!

Tetrad, yani 4’lü tutulmayı tecrübe ediyoruz yaklaşık 2 yıldır. Bu süreç 2013’te 15 Nisan’da Terazi burcunda gerçekleşen Ay tutulması ile başladı.8 Ekim’de Koç burcunda ikincisini deneyimledikten sonra, 4 Nisan 2015 yılında yine Terazi burcunda bir önce ki ay tutulmasının (karşıt aksında) kendini tekrar eti. 28 Eylül’de Koç burcunda Ay tutulmasıyla birlikte Tetrad’ın son eksik parçası da tamamlanıyor. Başrolde ise Koçlar ve Teraziler var… Bir şeyleri tekrar tekrar öğrenmek istemiyorsanız bu mesajları lütfen alın…

Gerçekleşecek tam ay tutulmasının öncü burç olan Koçta yaşanacak olması, eril enerjiyi yine tetikleyeceğini işaret ediyor. Aslında bir bakıma 2015’in son Ay Tutulmasının Uranüsyen nitelikli ve aynı zamanda savaşçı Marsın önderliğinde olacağını da unutmamakta fayda var.  Görkemli ve dönüştürücü (kırmızı) renge bürünecek ay, öğretmen gezegen Satürn (yay)  ile üçgen yaparken; inançları, tarikatları, ideolojik bakış açılarının öne çıkabileceğini işaret ediyor.  Enerji ve adrenalin yüklü bu tutulmanın diğer bir aktörü ise Plüton olacak. Ay, tutulma esnasında Plüton ile kare açı yapacak.  Yer altı sistemlerini yöneten Plüton’un, bu tutulmada sert bir etkileşim halinde olması, düşündürücü etkileri de temsil ediyor. Doğa olayları, fırtına ve sellerin de yaşanabileceğinin habercisi aynı zamanda. Öte yandan bir diğer aktörü ise Terazi burcunda geri giden Merkür’ün Ay ile 180 derece karşıt açı yapıyor olması. Bu da iletişim ve teknolojiyi derinden etkileyecek olayları temsil edebileceğini işaret ediyor. Aynı zamanda güzelliği ve aşkı temsil eden Venüs’ün Ay ile 135’lik yapacak olması ilişkilerde ve organizasyon alt yapılı her türlü alanda son dakika değişiklikleri olabileceğini de vurguluyor.

Hiçbir tutulmanın Türkiye’den gözlemlenmediği gibi Amerika’dan gözlemlenecek olması, ABD astroloji haritasını tetikleyen transitlerle birlikte değerlendirildiğinde daha da ilginç hale geliyor. Bu tutulmanın son yıllarda Amerika’nın dünyadaki süper güç kavramını tekrar güncelleyeceğini de ayrıca vurguluyor. Hem enerjiyi hem de olayları açıktan bir şekilde başlatacağını temsil ediyor. Güç gösterilerini ve majör olayları tetiklerken,  ekonomiyi de hiç olmadığı kadar zorlayacağını da işaret ediyor.  Yaklaşık 15 Nisan 2013’ den da bu yana gerçekleşen 4’lü tutulmanın en keskini diye adlandırdığımız, tarihte de çok ender görülen bu Ay tutulmasıyla,  2015 yılına iddialı bir kapanış yapacağız. Ay insanlık tarihi boyunca duyguları kadınları, doğurganlığı ve dişil enerjiyi temsil etti.  Bugüne kadar kadınların dünyadaki gücü törpülenmişken, gelişmekte olan toplumlarda kadının yine yerini bulma savaşı gündeme damgasını vuracağını işaret ediyor.

Bu Tutulma Ülkemizin Hangi Konularında ve Alanlarında Etkili Olacak?

4. ve 10. Evlerde etkili olacak.

4. EV:

Varoluşumuzun, temeli ve kökeniyle bağlantılı her şey! Genel anlamda ebeveynler, daha özel anlamda babalar; dedeler ve büyükanneler; atalar. Psikolojik olarak ebeveyn etkisinin ve geçmişe dair konuların yanı sıra babalık ve baba tarafı( ebeveynlerden kalan miras)

*Hava durumu, Zirai durum, Tarım, Ekinler, Madenler

* Milli binalar, hükümetle ve muhalefet grupları.

*Fabrikalar, üretim alanları, Aktivite alanları, Emlak’la ilgili her konu.

10. EV:

Kadere bağlı olaylar, meslek veya iş; ayrıca işverenler ve yöneticiler. Onur, saygınlık, ün, güç, kontrol, şeref, övgü ve ilerleme bunlara ulaştıran dünyevi pozisyon ve kariyer. Kişinin hayattaki göreviyle ilgili başarı olasılığı! Kötü ün, dile düşme ya da adı çıkma- halkın gözü. Eğer burası zarar görmüşse itibarsızlık ve olumsuz tanıtım.

*Hükümet, devlet başkanı ve yardımcı başkan Başkanlık sistemi ile yönetilen her türlü kurum ve kuruluş

* Krallar, kraliçeler, hanedan soyu, monarşiye bağlı yönetim.

*Devletin kariyeri, devletin yönetimi, valiler.

Kırmızı (bloody) Ay tutulması Dünya üzerinde nerede baskın bir şekilde etkili olacak?

4 Temmuz 1776 kuruluş tarihine sahip ABD’nin haritasında çok daha etkin Ay Tutulması, Amerika’nın bakış açısı kuralları ve yapısı ile ilgili çok daha önemli konuları ve gündemleri tetikleyecek.  Yılda en az 2 kere yaşadığımız rutin tutulmaların dışında ne gibi büyük bir etkiyi temsil ediyor.  Yaşanacak  tam ay tutulmasının en büyük etkisi geri giden Uranüs ile bağlantılı olması özellikle enerjisi kontrol edemeyip bize çok farklı yaptırımlara da itebilir. Adeta hedeflerimizi değiştirebileceğimiz, ruhsal bakış açımızın teste tâbî tutulacağını temsil ediyor. Aslında bakarsanız 2013 yılından bu yana özgürleşme arzusunun yanıp tutuştuğu, baskının ve kısıtlamanın bir yandan doruk noktalara çıktığı bu iki uçtaki zıtlığın eş zamanlı yaşandığı döngüleri işaret ediyor.  Bireysel olarak özgürlüğü istemekle, toplumsal olarak özgürlüklere ulaşamamanın kaygılarını yaşadığımız süreçleri işaret ediyor. Dünyayı da çok ciddi anlamda etkileyen bu tutulma yeni bir sonun başlangıcı olacağını işaret ediyor. Özellikle teknoloji için ülkelerin birbirleri ile kurdukları anlaşmaların tekrar gözden geçirileceğini, birçok ülkenin tarihe dayanan ilişkilerini tekrar gözden geçirirken, anlaşmaları özellikle kolay kolay düzenlenmeyen köklü anlaşmaların da tekrar revize edilebileceğinin vurgusunu yapıyor. Dünyayı farklı bir sürece sürükleyen tutulmaların sonuncusunda hepimizin ilgilendiren önemli gelişmeleri de barındırıyor. Psikolojik açıdan ele aldığımızda Satürn’ün de ile ilişki kurduğunu düşünürsek; yükselişin, paranın, ekonominin değerlerin, toplumsal olayların, gençlerin çok ciddi anlamda etkileneceğini de işaret ediyor. Sıkışan enerjilerin çıkabileceğini, teknolojik aletlerin bu dönemde aktif olabileceğini, sıkışan enerjilerde öncelikle sadece teknoloji ve elektrik akımını temsil etmiyor burada doğal afetlerde de kendini vurguluyor. Öncelikle elektrik dediğimizde bilirsiniz ki yıldırım düşmesi, doğalgaz enerjiyi kapsayan birçok elementi de tetikliyor. Özellikle doğal afet, yıldırım, yağmur sel gibi olayları temsil ederken evrensel etkide yanardağları ve gaz sıkışmalarını da temsil ediyor. Öte yandan, Amerika’da da doğal afetler, toprak kaymaları ve depremleri temsil ediyor. Dolayısıyla yüksek enerjinin aceleci tavrı gündelik hayatımızda doğanın karşısındaki acizliğimizi bir kez daha hissetmemizi sağlayabilir. Tutulmanın yöneticisinin Mars olduğunu ve 12. Evde hareket ettiğini göz önünde bulundurursak; ailede ve toplumlarda baskın karakterlerin, lider ruhlu ve cesur kişiliklerin çok daha sivrilip öne çıkacağını eklemeden geçemeyeceğim. Aynı zamanda 4 derece Koç burcunda gerçekleşen Tutulma Terazi burcunda geri giden Merkür ile karşıtlık yapacak. Bu da tutulmanın en zor yanını ortaya koyacak. Merkür’ün Zodyak’ta aşkı, sevgiyi ve duygusal bağları temsil eden burçta geri gidiyor olması, olayların çok daha çıkılmaz bir hale gireceğini işaret ederken; 2013 yılının son aylarında toplumda göz önüne çıkan insanların çatışmalarını ve bir anda ağızlarından dökülen sözleri gözlemleyip, hiç akla gelmedik bilgileri öğrenebileceğimizi de temsil ediyor. 

Güneşin, Koç-Terazi aksında gerçekleşen tutulma ile kurduğu ilişki esas olarak ben ve biz arasındaki büyük mücadeleyi temsil ediyor. Toplumda kendimizi ifade ederken irade ve geleneksel bakış açıları arasında bir seçim yapmamız gerektiğinin altını çiziyor. Dahası dini inancın, tarikatların 2009’dan bu yana geldiği keskin noktaları ve gündelik hayatımızda artık alışılagelmiş tepkilerimizi daha çok masaya yatıracağımızı, insanlık bilincinin ise farklı döngülerden geçeceğini de işaret ediyor.

Teoride Dünya kendi içinde bir döngüyü bitirirken, pratikte insanoğlunun yaşarken neleri öldürdüğünü de keskin bir şekilde kabul ettirecek…

Ay Tutulmasının Burçlar Üzerinde Etkisi

KOÇ

Yılın son Ay Tutulması burcunda gerçekleşiyor. Peki, neler oluyor? Bu Ay tutulmasının, işlerinin artmasının ve ekstra kazançların habercisi olacağını söyleyebilirim. Bu tutulma davranışlarına yapıcı, kavrayıcı yönde yansıyabilir. Özellikle kişisel eşyalarında güncellemeler yapabilirsin. Hatta araba veya ev ile ilgili değişiklikler düşünüyorsan, bu tarihlerde planlarını hayata geçirmek için artık beklememeni öneririm. Aynalarla barışık kişiliğini destekleyecek stil değişiklikleri de sana bu günlerde iyi gelecektir. Eski dostlarınla konuşmak isteyebilirsiniz. Cesur davranmak seni korkutmuyor; hiçbir zaman da korkutmadı.  Hayata dair daha ısrarcı olduğuna tanıklık edeceksin.

BOĞA

Koç burcunda yaşanacak Ay tutulması, evli Boğaları yakından ilgilendiriyor. Eş ailesi ile ilgili yaşayabileceğin sorunları büyütebilir, kendini hiç olmadık bir duygusal boyuta sürükleyebilirsin. 2011 yılında emek verdiğin konuları gözünün önüne getirdiğinde aslında şu an bazı konularda istediğin sonucun bu olmadığına karar verebilirsin. Öncü burçta gerçekleşecek Ay tutulması iç dünyanı kontrol etmekte güçlük çekebileceğini işaret ediyor. Ailevi meselelerle ilgili ciddi kararsızlıklarının tetiklendiğini bir süreçtesin bugünlerde… Fakat bazen şunu da göz önünde bulundurmak gerekir; aile ile çıkılan yol ne kadar meşakkatli ise bir o kadar da güvenilirdir…

İKİZLER

Koç burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, anlamsız olarak nitelendiğin ve bir türlü değiştiremediğin alışkanlıklarına adeta anlam katacak… Eski “sen” ile yavaş yavaş vedalaşmaya başla! Ay tutulmasının sana hissettireceği duygu biraz da ait olamama duygusu olacaktır. Özellikle de içinde bulunduğun ortama (iş veya okul) yabancılık çekebilir; fikirlerinin önemsenmediğini düşünebilirsin. Kalabalıklar içinde yalnız kalma olayı vardır ya hani, işte biraz öyle… Bu durum seni yanlış yapmaya itebilir; o yüzden kendi içine kapanmak yerine sonuna kadar fikirlerinin arkasında durmanı öneririm.

YENGEÇ

Ay tutulması 10. Evinde gerçekleşecek. 10. Evin temsil ettiği alanlar ise kariyer, şöhret, başarı, yükselme, dünyaya karşı olan sorumluluklarımız ya da hedeflerimiz. Kişinin görünümünü etkileyen sosyal sorumluluklardır. Kişinin şöhreti ve hemcinsleri arasındaki saygınlık derecesi bu ev tarafından yönetilir.  Sana önemli konular ile ilgili notlar çıkardığımı düşünüyorum. Eğer popüler dünyaya ait bir kimliğin var ise duyacaklarından çok, açıklamalarına dikkat et derim. Hangi alanda konuşulmak istediğini kafanda belirleyebilirsin, öyle değil mi? İnsanlara kişisel detaylar vermeyi sevmesen de, ağzında bakla ıslanmayan bir tarafın olduğunu çok iyi biliyorsun.

ASLAN

Son günlerde aklını zorlayan düşünceler Tutulmayla beraber üstüne hücum edebilir. Yakın olduğun evli dostlarının, evlilikleri ile ilgili büyük problemleri olduğunu öğrenebilirsin. Ekim ayına kadar kendinizi adeta yılgın ve yorgun hissedebilir; zamansız baş ve migren atakları çekebilirsin. Kolay hastalanan bir bedene sahip olmasan da, hastalandığında da kolay kurtulamıyorsun… Aynı zamanda kariyerinle ilgili de önemli bir dönüm noktası yaşayabilirsin. Yeni bir yapılanmaya girebilir; yurt dışı bağlantılarınızı sıklaştırabilirsin. Aslında bu günlerde her şey gözünde büyüyecektir; özellikle de yollar, uzak yerler… Hatta belki de aldığın bazı iş tekliflerini yeri uzak olduğu gerekçesiyle geri bile çevirebilirsin.

BAŞAK

8. Evinde etkin olacak Tutulmayı anlatırken, 8. Evin neleri temsil ettiğine şöyle bir göz atalım. Kayıplar ve yeniden doğuşlar, cinsel tatminler ve tecrübeler, cinselliğin duygusal tatmin ve değişik amaçlarla kullanılması gibi konuları kapsar. Çalışarak kazanılan paralar 2. ev tarafından yönetilse de çalışmadan kazanılan ödüller ve paralarla 8. ev ilgilenir. Ödemek zorunda olduğun veya sana ödenmesi gereken nafaka, vergi iadesi gibi konular ayrıca eşinin parasal durumu da bu evin yönetimi altındadır. Buradan yola çıkarak, Ay tutulması senin maddi konular ve cinsel hayatınla ilgili yaşadıklarını tekrardan sorgulamana neden olabilir. Eşinle veya ortağınla aranda çıkabilecek fikir anlaşmazlıklarının kaynağı ise paraya dayalı olacaktır.

TERAZİ

Karşıt burcunda gerçekleşecek Ay tutulması ilişkilere damgasını vuracak. Bitirmek isteyip de cesaret edemediğin ilişkiler, dostluklar Ay Tutulması ile pamuk ipliğine bağlı hale gelecek. Ayrıca geçmişte aileni ilgilendiren hatta büyük küslüklere sebep olan konuların tekrar açılması, ciddi anlamda gündemini doldurabilir. Amacım burada seni üzmek değil, olabileceklerden haberdar etmek… Olayları büyütmen, sorun gibi görmen ani tepkiler vermene yol açıyor. İçinde enerjiyi en sevdiğin insanlara yansıtma biçimin pek de normal olmayacak. Sakin olmalısın…

AKREP

Sorumluluklar, çalışma alanı, sağlık, rutin işler, kişisel gelişim ve detaylarla ilgili konuları vurgulayan 6.evinde etkili olacak olan bu açılar bazı olayları büyütmene neden olabilir. Özellikle de iş yerinde! Aniden istifa etmeye kalkabilir, yeter artık noktasına gelebilirsin. Tutulmanın Ateş burcunda gerçekleşmesi, seni de ateşleyecek emin ol… Üzerine çok gelindiğini düşünüp birlikte çalıştığın insanlara tavırlı davranabilirsin. Aynı şekilde bu günlerde geçmişten gelen sağlık sorunların nüksedebilir. Ya da öyle zannedip küçük bir soğuk algınlığını farklı nedenlere bağlayabilirsin. Sakin ol ve detaylarda bu kadar boğulmama tavsiyesinde bulunmak istiyorum sana…

YAY

Tutulma; flört, eğlence, aşk, cinsellik, sanat ve hobiler evi olan 5.evinde etkili olacağı için bu başlıkları kapsayan konularda duyguların ve düşüncelerin kendini açık bir şekilde gösterecektir. Eğer bekârsan kalbini aniden birine kaptırabilirsin! Eğer sorunlu bir birlikteliğin varsa, daha fazla kimsenin arkasını toplayamam yeter artık deyip çekip gidebilirsin. Eğer hoşlandığın biri varsa, ondan bir adım beklemek yerine cesurca duygularını dile getirebilirsin. Çocuk sahibi olmak isteyen bir Yay burcuysan ise işte tam zamanı diyebilirim! Sosyalleştiğin gibi, arkadaş grupları içinde kendini de gösterdiğin bir ay olacak, buna emin olun… Fakat dikkat, talih oyunlarına kendini fazla kaptırıp, para kayıpları yaşayabilirsin. Her şeyi dozunda bırakmak önemli, bunu sakın unutma!

OĞLAK

Koç burcunda yaşanacak Ay tutulması ile aile hayatını ve yaşadığın alanı adeta mercek altına alacaksın. “Duygularım neden bu kadar yoğun?” diye sorarsan Tutulma etkisi diyerek cevaplayabilirim. Eğer yaşadığın yerden, evden memnun değilsen ani bir kararla taşınmak isteyebilir; ya da ev içinde değişiklikler yapabilirsin. Duygularının yoğunluğu aynı zamanda kendine ördüğün duvarın yıkılmasına da sebep olabilir. Korkularınla baş etmenden başka bir çaren yok… Bu ay tutulmasının genel yaratacağı ruh hali hassas, besleyici ve değişken bir mizaç; duygularla hareket etmeye meyilli olmak… Duyguları olduğu gibi ortaya dökme, politik olamama! Olaylara objektif yaklaşmakta zorlanacağın gibi, etrafındaki kişilerin ihtiyaçlarına karşı da duyarlı olacaksın…

KOVA

Koç burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, özellikle yakın çevrenle senin aranda yaşanabilecek sorunları vurguluyor. Dolunay zamanlarında duyguların en üst noktada olmasına ek olarak bir de Ay tutulmasının olması, hem de öncü ve ateş burcunda olması işleri tabi biraz zorlaştırıyor. Herkese muhalefet olan tarafın, bu günlerde başını ağrıtabilir. Kardeşlerin, yakın akrabaların veya komşunla sudan sebeplerle tartışabilirsin. Ayrıca bu birkaç ay, duygusal olarak bağlı olduğun insanların hayatlarına daha fazla müdahale edebilirsin. Senden destek istemeleri gereken durumlar olabilir; kendinden çok onlara moral verebilirsin.

BALIK

Eğitim ve seyahat organizasyonlarında ay ortasında sorunlar yaşanabileceği gibi, Ay tutulması da sinirlerinin daha çabuk bozulmasına sebep olabilir. Finansal konular yine gündeminde olacak, maddi olarak bağlı olduğun kişilerle çıkar çatışması yaşayabilirsin. İdeallerini gerçekleştirmek için büyük bir çaba sarf edeceğin için, açıkçası gözün kimseyi görmeyecek ve daha kolay “hayır” diyebileceksin. Dengelerin değişebileceğini tekrar tekrar vurgulayan bir gökyüzü söz konusu... Tutulmanın öncü bir burçta gerçekleşmesi insanlara sınırları aşma cesareti verirken, ateş grubu burcunda olması ise her türlü yakın ilişkilerin cesur sınavlara tabi tutulacağını işaret ediyor.

 

Astrolog Zeynep Turan

Yazının tüm hakları saklıdır.

24.08.2015

Günün Ruh Hali
Ay değişken burçta. Ses tonunu yükseltenlerin sayısı artıyor. Seyahat etmekten korkup son yıllarda frene basanların yolu açılıyor. Diş ağrılarına dikkat!
Zeynep Turan
Hakkında
Astroloji bir yol haritasıdır. Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
2023 Karar
Gezegen hareketleri 2023’ün seçilmiş bir yıl olduğunu iddia ediyor...