Yükleniyor . . .

ERİL VE DİŞİL BURÇ NEDİR?

Eril ve Dişil Burç Nedir?

Astrolojide hiç eril ve dişil kavramına rast geldiniz mi? Tabii ki toplumsal kimliğimiz olan kadınlık ve erkeklikten bahsetmiyorum. Her burcun ve gezegenin taşıdığı bazı enerjilerden bahsediyorum. İsterseniz öncelikle hangi burçlar ve gezegenler eril-dişil kategorisinde ona bakalım, sonra ise bu bunların ne anlama geldiğine…

Hava ve ateş burçları eril

Su ve toprak burçları ise dişil burçlardır.

Yani pozitif burçlar eril; negatif burçlar dişildir.

Eril burçlar:

KOÇ, İKİZLER, ASLAN, TERAZİ, YAY, KOVA

Dişil burçlar:

BOĞA, YENGEÇ, BAŞAK, AKREP, OĞLAK, BALIK

 

Eril gezegenler:

GÜNEŞ, MARS, JÜPİTER, SATÜRN

Dişil gezegenler:

AYVENÜSMERKÜR; Merkür için bir parantez açmak lazım aslında burada. Merkür yansız bir enerjiye sahip! Hangi burçla bağlantısı varsa ya da hangi burçta konuk oluyorsa onun özelliğini alır. Örneğin, Koç burcundaysa eril bir şekilde kendini yansıtır, Boğa burcundaysa dişil bir şekilde…

                                 İlk adımı atan mısın? Yoksa ayakları yere sağlam basan mı?

Herkesin kişisel astrolojik haritasında eril ve dişil etkiler var olsa da bazen bu enerjilerden bazıları daha yoğun bir şekilde kümelenmiş olur. İşte bu da zaten kişiliğe yön veren durumlardan birini oluşturuyor. Eğer kendini öncelik alan, hareketli, enerjik, riskli işlere daha kolay giren, sonunu düşünmeden hareket eden, meraklı, cesur biri olarak görüyorsan haritanda eril burçların etkinliğinin söz konusu olduğundan bahsedebiliriz. Yok,  ben önce güvenliğimi düşünürüm, ayaklarım yere sağlam basar, önümü görürüm, aniden parlamam, uyum sağlama konusunda iddialıyım, fedakâr ve durağan bir karakterim var diyorsan; o zaman haritanda dişil enerjilerin yoğun olduğunu söyleyebiliriz.

Eril enerji; ilk hareketi başlatan, olayın kıvılcımını çıkaran anlamına gelirken

Dişil enerji; etkiye tepki gösteren bir enerjidir.

Yani eril burçlar kimseyi dinlemeden ve açıkçası olayın sonuçlarını da hesaba katmadan aniden hareket ederler. Dişil burçların ise hareket etmek için başkalarının motivasyonuna, bir nevi “haydi, haydi” demesine ihtiyaçları vardır. Dişil burçlar savunma göstermekte başarılıyken, eril burçlar atak yapmakta üstünlük sağlarlar. Dişil burçların gözlemci ve duygusal yanı ağır basarken; eril burçlar biraz daha bencil ve analitik zihnini kullanan bir yapıya sahiptir.

Kimse eril ya da dişil burcun daha üstün olduğunu söyleyemez. İkisi de birbirlerini tamamlayan enerjilere sahiplerdir ve hepimizin bu iki enerjiye de ihtiyacı vardır. Kişisel haritaları yorumlarken, gezegenlerin eril mi dişil mi burca düştüğünü bakarak kişi hakkında bir öngörüde bulunabiliriz. Bu aslında harita yorumlamasında ilk etaptır. Bize karşımızdakinin kişiliği hakkında ipuçları verir.

Burçların Özellikleri

Burçlar özelliklerine göre çeşitli sınıflar içinde dizilirler. Farklı gruplardaki burçlar ile aynı gruplardaki burçlar ayrılıklar veya benzerlikler gösterirler. Burçların sınıflandırılmaları aşağıda verilmiştir.

Üçlü Grup;

Ateş: Ateş elementi ile bağdaşık üç burç bulunur; Koç, Aslan, Yay. Dışa dönük davranışları simgeler. Önderlik yeteneği, yaratıcılık ve enerji gibi...

Toprak: Toprak grubundan olan burçlar: Boğa, Başak ve Oğlak’tır. Kaygı ve detaya inen merak özelliği gösterirler. Pratiklik, özgüven, maddiyat özellikleri taşırlar.

Hava: Hava grubu burçları; İkizler, Terazi ve Kova’dır. İdrak ve kavrama yeteneğini gösterirler. Entelektüellik, toplumculuk ve insan ilişkilerinde verimlilik özelliği gösterirler.

 Su: Su grubu burçları; Yengeç, Akrep ve Balık’tır. Duygusallığı ve sezgileri gösterirler.

Doğum haritası incelenirken gezegenlerin hangi gruplara rastladıklarına bakılır. Bu gruplardan birine rastlayan fazla sayıda gezegen kişinin grubun temel özelliklerine sahip olduğunu belirtir. En iyi durum gezegenlerin gruplar arasında dengeli dağılmasıdır. Oluşan mizaç dengeli olur.

Dörtlü Grup;

Öncü: Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarından oluşur. Kişiye istediği biçimde hareket etme özelliği verir.

DeğişmezBoğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarından oluşur. Kişiye kararlı tutum yeteneği verir.

Değişkenİkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarından oluşur. Kişiye geçmiş deneyimlere bağlılık özelliği verir.

Kutupsal Gruplar:

Burçların dişi ve erkek olarak ikiye ayrılması demektir.

Erkeksi Burçlar:

Ateş ve hava grubu burçlarıdır. Dışa dönük ve yapıcı özellik taşırlar.

Kadınsı Burçlar:

Su ve Toprak grubu burçlarıdır. Dış etkilere göre davranırlar. Alıcı özellik gösterirler.

Kendi doğduğunuz gökyüzünün kalitesini merak ediyorsanız; özellikle hangi elementlerin baskın olduğunu ve hayatınızda neleri etkilediğinizi merak ediyorsanız sizleri twitburc.com.tr’den Zeynep Turan’a Soru Sor bölümünden soru sormaya davet ediyorum.

Sevgiyle kalın....

Astrolog Zeynep Turan

25.06.2015

Zeynep Turan
Hakkında
Astroloji bir yol haritasıdır. Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Yükselenini Hesapla
2023 Karar
Gezegen hareketleri 2023’ün seçilmiş bir yıl olduğunu iddia ediyor...