Yükleniyor . . .

GEZEGEN KAVUŞUMLARI

GEZEGEN KAVUŞUMLARI

 

Birleşme, bütünleşme, kaynaşma...

Zodyak kuşağında iki gezegenin aynı noktada birleşmesiyle oluşan ve nötr olarak yorumlanan birleşimlerdir. Bu durum genellikle kavuşum yapan gezegenin karakteristik özelliklerine göre olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilir. Açı toleransı 6 derecedir. Kavuşum yapan gezegenler bulunduğu burcu ve evi güçlendirdiği gibi, kişinin doğum haritasında yaşamı ile ilgili önemli bilgiler de içermektedir. Psikolojik ve sübjektif temalar, kişinin iç dünyası, güdüleri bu kavuşumlara göre şekillenir. 
 
Gezegenlerin konumları ve oluşturduğu açılar geçmişten getirdiği tüm bilgilerle birlikte, İki gezegenin aynı nokta birleşmesiyle yeni bir enerji oluşur.  Kavuşumlar daha güdüsel, çok akla mantığa uymayan, hayalperest, iddialı, içten gelen enerjileri anlatır. İki enerjinin birleşimi kişiye sabırsızlık, canlılık, çocuksuluk, liderlik bazen de patavatsızlık verir. Kavuşum durumundaki planetlerin enerjileri birleştiği için bunların niteliklerini ayrı ayrı algılayabilmek zordur. Örneğin, Mars ve Satürn kavuşumu kişiyi geçinilmesi zor ve itici biri haline getirebilirken; Jüpiter ve Venüs kavuşumu, kişinin şanslı olmasını sağlar. Beklenmedik yerlerden mal-mülk sahibi olması mümkündür. Ya da toplumda herkesin özeneceği bir konuma gelir.  
 
Unutmayın! Gökyüzündeki cisimler sürekli hareket halindedir. Hiç bir zaman aynı gökyüzü konumunu aynı şekilde görmemiz mümkün değildir. Hatta size şöyle bir bilgi de verelim; gezegen kombinasyonlarının 26.000 yılda bir aynı konuma geldiği iddia edilir. Kısacası hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz hissine kapılabiliriz ama aynı hissetmediğimiz gibi, aynı tepkileri vermemiz mümkün değil. Unutmayın, alemler içinde bir alemdeyiz.
 
 
Olumlu: Jüpiter, Venüs
Olumsuz: Mars, Satürn 
Nötr ya da değişkenler: Güneş, Ay, Merkür, Rahu (Kuzey Ay Düğümü), Ketu (Güney Ay Düğümü)
 
Güneş Kavuşumları: Güneş başlı başına yaşam kaynağıdır. Kavuşum yaptığı gezegenin özelliklerini daha da arttırır, büyütür. Gösteriş, benlik, ihtişam, yaratıcılık, dışa dönük olmak onun temsil ettiği özellikler arasındadır. Yönetmeyi sever, kibirli bir tavır takınabilir. Yakıcı etkisi kimi zaman zarar verebilir. Örneğin, Güneş Mars kavuşumuna sahip kişi enerjisini yüksek, çekici, tutkulu, lider özelliklerine sahip, spor yapmaya yatkın, fiziksel olarak kuvvetlidirler. Güneş Uranüs birleşimi ise kişinin sinirli, sabırsız, isyankar, özgürlüğünden taviz vermeyen bir yapıya bürünmesine neden olur. 
 
Ay Kavuşumları: Anaç tavırlar, merhametli ve hassas bir yapı ön plana çıkar. Deneyim, duygu, değişkenlik ve sezgiler Ay’ın yansıttığı özelliklerdir. İçgüdüler açığa çıkar, duygusal olarak çabuk değişen bir kişilik verir. Örneğin, Ay Neptün kavuşumuna sahip insanlar yoğun hayal güçleri, duygusal yapıları, manevi yönleri ile tanınırlar. Tatminsiz olmaları ve mantıksızca hareket etmeleri, yalnızlığı seçmelerine neden olabilir. Ay Venüs birleşimi ise kişinin sosyal, aktif, kendini beğenen, sanatsal yetenekleri olan, şefkatli biri olmasını sağlar. 
 
Merkür Kavuşumları: Kavuşum yaptığı gezegene akıl, hareket, mantık yürütme ve iletişim özellikleri yükler. Duyguları görmezden gelip, sadece mantığı ön plana çıkardığı da olur. Zeka en önem verdiği konudur, her alanda bilgisini sunmak ister. Pratik hareket ettiği için sabırsızdır. Örneğin, doğum haritasında Merkür Jüpiter kavuşumu olan kişi yardımsever, seyahat etmeyi seven, entelektüel, bilgiye ulaşmak için çabalayan, eğitime önem veren biridir. Merkür Satürn ile birleştiği vakit ise kişi pek kibar olmayan, hırslı, güçlü, inatçı, planlı hareket eden, mantığını ön planda tutan biri haline gelir. 
 
Venüs Kavuşumları: Kavuşum yaptığı gezegene cazibe, estetik, uyum öğeleri katar. İnsan ilişkilerini daha iyi hale getirmek, orta yolu bulmak onun işidir. Örneğin, Venüs Mars birleşimi olan bir haritada kişi alıngan, sıcakkanlı ama pek de nazik olmayan, çalışkan, cinselliğe düşkün biri haline gelebilir. Venüs Pluto kavuşumu olan kişi ise tutkulu, kıskanç, aşkta ve özel ilişkilerinde fanatik davranmaya eğilimli, sahiplenen, ateşli bir mizaca sahiptir. 
 
Mars Kavuşumları: Kavuşum yaptığı gezegeni daha hırçın bir hale getirip onu adeta ateşler. Enerjisi oldukça yüksektir, hareket, güç, hırs onun nitelikleri arasındadır. Birleştiği gezegen göre iyi veya kötü etkileri fazlalaştırır. Örneğin, Mars gibi sert bir gezegenin Ay ile kavuşumu sonucu kişi, çabuk sinirlenen ve kavga etmeye hemen hazır özellikler taşır. Aynı zamanda maddi anlamda bolluk içinde olması da mümkündür. Mars Jüpiter kavuşumu ise kişinin samimi, açık sözlü, fanatik, arzulu, istekleri yüksek insanlar haline gelmesine neden olur. 
 
Jüpiter Kavuşumları: Jüpiter hangi gezegenle kavuşum yaparsa yapsın, mutlaka o gezegenin manevi ve maddi değerlerini yüceltecektir. Fakat olumsuz olarak beklentileri fazla abartabilir. Ama yine de kavuşum yapan gezegenler içinde en olumlularından sayılır. Örneğin, Jüpiter Uranüs kavuşumuna sahip kişi iyi bir eğitim imkanına sahip olacağı gibi; ani seyahatlere çıkması, beklenmedik yerlerden yardım görmesi, arkadaş çevresinin geniş olması gibi niteliklere sahiptir. Bencil ve tek taraflı istekleri olmasına rağmen, insanlığın yararına bir şeyler yapmakta, icat etmekten, teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaktan büyük zevk duyar. 
 
Satürn Kavuşumları: Satürn dokunduğu her şeyi zorlaştırır gibi bir algı vardır ki kısmen de doğru bir algıdır bu… Ama aslında zor olanı vurgular, gerçeklerle yüzleştirir insanı. Belki de bu yüzden pek de sevilmez. Çalışmak, emek vermek, disipline olmak onun vurguladığı özelliklerdir. Doğum haritasında Satürn Ay kavuşumu olan insanlar kesin kararları olan, inatçı, hırslı, güvenmekte sorun yaşayan, ailesine karşı soğuk, melankolik bir kişiliğe bürünür. Satürn Neptün ile birleştiğinde ise kendiyle ilgilenmesini seven, hayal gücünü kullanmayı pek beceremeyen, iş hayatını moral durumuna göre idare ettiği için para kazanmada sorunlar yaşayan, gerçeklerden çabuk kopan insanları temsil eder.
 
Uranüs Kavuşumları: Değişim ve dönüşüm gezegeni Uranüs, kavuşum yaptığı gezegene ani hareketler, yıkıcı bir etki, sağı solu belli olmayan, isyankar bir hava katar. Sürpriz onun işidir. Hümanist olduğu kadar, reformcudur da… Doğum haritasında Uranüs Pluton ile kavuşum yaptığı zaman kişi çevresine karşı hırçın ya da tam tersine çok nazik olur. Zaten ani değişimler, uçlarda yaşamak tam olarak ona göredir. İkili ilişkilerde karşı tarafı zorlamazlar ve anlayışlı davranırlar. Aslında bu kavuşum çok nadir görülür çünkü 115 yılda bir bu iki gezegen birleşir. Uranüs ile Güneş birleştiğinde kişi ciddi, endişeli, otoriter, inatçı, çocukluğunda kısıtlamalar yaşamış bir kişiliği işaret eder. 
 
Neptün Kavuşumları: Kavuşum yaptığı gezegeni sis dünyasına götürür desek yanlış olmaz. Ele aldığı konularda belirsizlikler yarattığı gibi, odaklanma sorununa da sebep olabilir. Mistik ve gizemli konular onun alanıdır, kişiye naiflik verir. Neptün Mars ile kavuşum halindeyse kişi fiziksel cazibesi yüksek fakat kendine güvensiz, sanata ve grup çalışmalarına yatkın, tatminsiz, enerji eksikliği çeken, duygularını kontrol edemeyen ve kin tutan bir yapıya sahiptir. Doğum haritasında Neptün Venüs ile birleşirse kişi aşkta aldatan veya terk eden, sevgi dolu, mistisizme ilgisi olan, gerçeklere olan eğilimi az, dürüst, pasif davranmaya meyilli insanlardır.
 
Pluton Kavuşumları: Pluton işin içindeyse değişim ve dönüşümün önüne geçmek imkansızdır. Güç, gizli işler, yıkım ve yeniden yapılanma, mücadele onun kavuşum yaptığı gezegene yüklediği niteliklerdir. Pluton Merkür kavuşumuna sahip insanlar olayları ve insanları analiz etmede başarılı, gizli faaliyetleri seven, övülmekten hoşlanan, kolay odaklanan, araştırmacı bir kişiliğe sahiptir. Pluton Mars ile kavuşum yaparsa şiddete meyilli, ateşli, tutkulu, dayanıklı, cesur ve ön plana çıkmayı seven bir kişilik verir.
 
 
 
Astrolog ZEYNEP TURAN