Yükleniyor . . .

2023 SATÜRN BALIK BURCUNDA

2023 SATÜRN BALIK BURCUNDA

Gezegenlerin lordu yer değiştiriyor. Başrolde ise Balık burcunun teması hâkim olacak.

Satürn’ün son burca geçmesinin kolektif etkisi sonlar ve başlangıçlarla ilintili olacak. Öğreten gezegen Satürn'ün Balık burcuyla ilişkisi önemlidir. Güçlü olmadığı burçtaki seyri hepimize eksiklerimizi hatırlatacak. Öncelik sıramızı değiştirecek. Gökyüzünün başrol oyuncusu olarak tanımlamamız gereken Satürn’ün son 5 yıldır güçlü olduğu burçta hareket ettiğini düşünürsek; deneyim kattığı en büyük olgu, olmazları bile bir şekilde arkada bırakmaktır.

Satürn Balık seyri ifade edemeyişleri de perde önüne alacak. Büyük sonlar, bitişler, kopuşlar, yol ayrımları ve en önemlisi ise yavaş giden ne varsa hızlanması için baskı kuracak. Uyumu az olan bir gökyüzü olayıdır. Satürn’ün yapısı ve gücü dikkatleri saygı ile yönetmeyi ve sorumlu olan konuları ele almayı emreder. Bu yüzden sınırlamaları ve kuralları da ifade ediyor. Su burcunun ahengi Satürn’ün bu düzenleyici ilkelerine uymakta zorlanacağını, toplumda infial etkileri yaratacağını işaret ediyor. Önümüzdeki 25 yıl boyunca mavi gezegende “etkiye tepki!” diyen bir ruh halinin hakimiyeti altında olacağız.

Ne Zaman Geçecek?

Satürn, 7 Mart 2023'te Balık burcuna yerleşecek ve burada 13 Şubat 2026'ya kadar kalacak.

Yeniden Geçmiş

Satürn’ün yapısında izolasyon, uzaklaştırma ve sürgün edilme vardır. Satürn konularını bu etkenler etrafında yönetir. Su burcunda Satürn ise geçmişteki konuları, hatıraları, zincirleme olayları, suçluluk ve pişmanlıkları farklı yapıda ele alacağını vurgulayacak. Kendi içinde hapsedilen duygularla ve konularla yüzleşmek, terk etmek ve ders almanın psikolojik etkilerini Satürn Balık seyrinde daha çok hissedeceğiz.

 • Balık burcu kendi öz yapısında zayıf görünmeyi sevmeyecektir. Bu yüzden göze çarpan yanlarını örtbas ederken zorlanabilir. Her ne kadar Balık burcu duygusal ve şiirsel tanımlarla yan yana yazılsa da aynı burçta yüzyılda bir eş zamanlı buluşan gezegenlere ev sahipliği yapacak. Bu da Balık burcunun sessiz, derinden, ağır çıkışlar yapmasını temsil edecek.

Satürn – Balık Seyrinin Anahtar Kelimeleri

 • Alçakgönüllü olmak,
 • Dürüstlük,
 • Disiplin,
 • Çalışkanlık,
 • Koruma,
 • Olgunluk,
 • Saygı göstermek,
 • Zamanın döngüsüne ayak uydurma
 • Şeffaf politikalar
 • Sürdürülebilirlik

Satürn’ün Balık seyri, bu kelimeleri tanımlamayan kişiler ve yapılar her ne olursa olsun sıkışmaya maruz kalacağını işaret ediyor.

Satürn’ü Tanırsanız Bu Dönemde Nasıl Yol Almak Gerektiğini Keşfedersiniz.

Satürn; olgunluk, çalışkanlık, disiplin, sınırlamalar, sınırlar, zamanı iyi kullanma ve somut adımlar demektir. Öğreten gezegen su burcunun ruhuna bürünürken en çok da odaklanmayı sekteye uğratacak. Bu da “sektörüm bana uygun mu?” diyenlerin sayısı arttıracaktır.   Merhamet ararken bencil çıkışların da tezatlığına yine bu süreçte dünyanın neresinde olursak olalım gözlemleyeceğiz.

 • Bu gezegenin son burçtaki seyri, yaraları sarmak ve eksikleri gidermek tavrına büründürecek.
 • Bu süreçte, ilaç kullanımı ve yatıştırıcı kullanımı artış gösterebilir.
 • Sektör değiştirmek için fırsat kollayanlarsa önemli adımlar atacaklar.

Duygular En Yüksek Seviyede

Uçluk kavramı ile tanışacağız. Ama çoğunluk daha didaktik ve dayatmacı bir tavra bürünecek.   Satürn - Balık seyri sessiz sedasız geçip gidecek bir seyir olmayacak, hayatımızda izler bırakacaktır. Satürn, 2024 yılına kadar bizleri kolektif bir bilincin içerisine dahil edecek. İnsanlık bir yanda da dünya dışı canlı türleri ile tanışırken, bir yandan da kromozomlarımızın derinliğine inecek. İleri teknolojinin hayatlarımıza en sıra dışı girişi bu olacak.

“Bu satırlarım 2023 Ekim ve 2025 Aralık ayları arasında daha çok karşılık bulacak. Unutmayın ki yaşamadan anlamlandırmak en zorudur.”

Satürn’ün Neptün ile son burçta ardışık olarak hareket etmesi nelerin olup nelerin bittiğini anlamamız için bizlere kısa bir süre tanıyacak.

Bu zaman dilimi ile tamamen öğretici kavramlarla bizi bulacak. Global açıdan ele aldığımızda 3. Dünya Savaşı gibi tüm insanlığı etkileyebilecek majör olayları da bu süreçte gözlemleyebiliriz. Satürn – Balık’ın bu şekilde keskin evirmeleri olacak.

 • İnsanoğlu hem ilerleyecek, teknolojiye kucak açacak, hem de gerilediğini fark edecek. İkileşmenin en keskinleştiği zaman diliminde olduğumuzu göreceğiz.
 • Kültürel yozlaşma kavramının ne kadar güçlü olduğunu yine bu döngüde göreceğiz.
 • Yalan haber yapan, enformasyon kirliliği yaratan siteler ağır yaptırımlarla yüzleşecek.
 • Birçok ulus şirketinin mailing ağı ile kişisel veri havuzlarını ihlal ettiğini, dokümanların şifreli kanallar üzerinden istihbarat servisleri arasında takas edildiğini ve en önemlisi ise halkın doğru habere ulaşmasını engellemek amacıyla, enformasyon suikastı yaptıklarını okuyacağız.
 • 12 Haziran 2023 tarihinden sonra yer altı gezgeni Plüton’un yeniden Oğlak burcuna gelmesiyle toplumların değişen tüketim ve üretim anlayışı, teknolojinin de yaygınlaşmasıyla, “zor, kolay” kavramlarını sorgulatacak.

Satürn en son Mayıs 1993 ile Nisan 1996 arasında Balık burcundaydı.

Bu geçişte medya, teknoloji, pazarlama endüstrisi, reklamlar öne çıktı. Sanatın somutlaşmış yüzünü büyük ekranlardan gördük. Bu dönemlerde kültürün uğradığı bombardımanlar başlamıştı. Farklı temaları yedirmeye çalışan film endüstrisi tam da o dönem Pulp Fiction’ları, Harry Potter’ları doğurdu. Bu ölümsüz arketipleri Satürn Balık burcu döngüsünde gördük.

Peki Bundan Sonra Neler Olacak?

Satürn, 7 Mart 2023'ten 24 Mayıs 2025'e, ardından 31 Ağustos 2025'ten 13 Şubat 2026'ya kadar Balık'ta yolculuk yapacak. 1996 yılında başlayan hiper-pop genç kapitalizmin tam döngüsünü sona erdiriyor.

 • Hayatın her yönü dijitalleşecek.
 • Yaklaşan iklim kıyameti, umutsuzluğu ve depresyonu teşvik edebilir.
 • Sosyal medya kullanımı ve reklam onayları için yaş ortalaması yükselebilir.
 • İlaç endüstrisi krizin ortasında kalabilir, psikofarmakolojik bağımlılıklar dikkate alınacak.
 • Uyuşturucu gibi farklı bağımlılıklardan gelebilecek cezaların içeriği de değişebilir.
 • Kurban psikolojisinin çok rağbet görmediği bir dönemi ifade edecek.
 • 90’ların gençliği AIDS gibi soyutlanmalarla uğraştı, günümüz gençliğiyse benzer bir şekilde kitleleri ilgilendiren konularla baş etmeyi öğrenecek.
 • Kitlesel hareketler, kollektif ortak akıl eş dönüşümlü dünyada eylemleri işaret edebilir.
 • 1689 yılında Jüpiter ve Neptün Balık burcunda hareket ettiğinden bu yana ilk defa aynı burçta buluşacaklar. O tarihte İngiltere’de “İngiliz İnsan Hakları Bildirgesi” ile monarşi ilk darbesini almıştı. Monarşinin dünya üzerinde aldığı darbeleri birer birer izleyeceğiz.
 • Kuzey Batı Avrupa ülkelerinde salgın gibi yaygınlaşacak intihar vakaları başka ülkelere sıçrayabilir. Yeni nesil bir kitlesel davranış biçiminin ortaya çıkmasını önlemek adına Batı ülkeleri yeni bakanlıklar tanımlayabilir.
 • Uçluklar tetiklenecek, ruhsal fanatizm kavramı ortaya çıkacak. Toplumun dışında olan yapılar ve örgütlerin hesaplaşmaları, toplu intiharlar, arka yapıların tüm gizli sekmeleri birer birer Satürn – Balık seyriyle ortaya çıkacak.
 • Uzun zamandır mücadele içinde olan çeteler, karteller ve çeşitli şebekelerin hesaplaşmaları da bu gökyüzü gündemi ile gündemi oldukça meşgul edecek.

1492’ye Kısa Bir Yolculuk

Avrupa’nın 3. Türkiye’nin de en büyük Sinagog’u olan Büyük Edirne Sinagog’u Satürn – Kova seyrinde kurulmuştu. Ayrıca 1905’te çıkan Büyük Edirne Yangınında hem Jüpiter Boğa’da hem de Satürn, Balık burcundaydı. Bu da demektir ki dünyanın en eski dini mabetlerinde deformasyonlar gündeme gelebilir. Ayrıca buralarda daha önce gözlemlenmeyen ritüel dışı faaliyetleri yine bu 2.5 yılık döngüde göreceğiz. 26 Mart 2015’te yeniden ibadete açılan Büyük Edirne Sinagog’u stratejik bir hamleye ev sahipliği yapabilir. 2023’ün buradaki önemi ise oldukça büyük. Gökyüzündeki taşların yerine oturduğunu Satürn – Balık döngüsünde verilerle tanıklık edeceğiz. Ayrıca ülkemizde çokça ziyaretçisi olan mabet Sümela Manastırı ve antik Süryani Kiliseleri de stratejik konumları ve faaliyetleri ile dikkatleri üzerine geçecek. Bu ve benzeri yapılar 2023 – 2026 yılları arasında önemli kişilere ev sahipliği yapabilir.

 • Ülkemizde tarih, arkeoloji ve kadim dinler turizmi büyük ilgi görürken dört bir yanı tarihe ev sahipliği yapan yurdumuzda önemli bilim insanlarını misafir edeceğiz. Efsaneleriyle coğrafyaları etkileyen ülkemiz, tarihe kazınacak önemli keşiflerin merkezi konumunda olacak.

1960 – 1968 yıları arası doğanlar dikkatine!

2023-2026'da Satürn ve Neptün’ün aynı burçta hareket ediyor olması, 1960'larda Plüton ve Uranüs’ün Başak da konumlanmasıyla dünyaya gelen kişilerin haritaların büyük günlerden geçtiğini işaret ediyor.

Eğer 1960 – 1968 arası dünyaya geldiyseniz hartanızda jenerasyon gezegenleriniz Başaktır. Satürn - Neptün karşıtlığı ise maddi konularda devrim yapacağınız anlamına gelir.  

2023 Önümüzdeki Yılların Rehberliğini Yapacak

Satürn ve Plüton'un Mart ayında birbirlerinden birkaç gün içinde burç değiştirdiği çok önemli bir yıl olacak. Tüm zamanın ruhu kalıcı olarak değişiyor.

Güneş Sisteminin Son Burcuna Geçen Satürn’ün Önemli Notları;

 • Eğer 1994 – 1996 arası kurulan bir şirkette çalışıyorsanız, bulunduğunuz kurumda yapısal değişimler olabilir.
 • 1994 – 1996 yılları arasında ailenizle ne yaşadıysanız benzer olaylardan geçebilir. Bunu geçmiş-gelecek sentezi yaparak anlamlandırmak isteyebilirsiniz.
 • İçsel irade ve duygusal denklem arasında gidip gelenler için önemli bir süreç başlıyor.

Ayrıca Satürn – Balık,

 • Potansiyeli açığa çıkartacağı gibi alınan sorumlulukların gerekliliğini vurgulayacak.
 • Yaşamın zor gerçekleriyle başa çıkmayı öğretecek.
 • Yaşama ikinci tur attıracak Satürn Balık burcu yolculuğu bu tamamlamayı nasıl düzenleyeceğinizi işaret edecek.

Öne çıkan doğum yılları: Başak döngüsünde 1964-1967 yıllarında dünyaya gelenler dışında 1990-1996 arası doğumlular Balık burcundaki Satürn döngüsü yaşamlarınızı değiştiriyor.

Yaşam tarzı: Satürn bir öğretmendir ve yaşamda kestirme yollar alan veya egoist olan insanları eğlendirmez. Hak etmediğiniz hiçbir şeye şehvet duymayın veya peşinden koşmayın, Satürn'ün ideolojisi budur. Her gün sahip olduklarınız için dua ve minnet duyacağınız günleri vurgulayacak. Güven vermek için doğru bir zamanda olduğunu fark edeceksiniz. 

İş ve kariyer: Potansiyel olarak kariyer yavaş ilerleyebilir, hırsları bir kenara bırakmak iyi gelecek. İş yükünüz aksine artabilir. İş değişikliği, farklı kariyer planı için adımlar sağlam atılması gerekecek. İşinizin eğlendiren, öğreten taraflarından beslenmeniz iyi gelecek. Yatırımları beklemeye almak gerekebilir. Ortak işler, ortak kararlar çift dikiş onaydan geçecek. Sağlamcılık öne çıkacak.

İlişkiler: İnsanlar bencil olabilir ancak esnek olan, sakin kalan ve iyi iletişim kuran bu dönemi rahat geçirecek. Bekarlar var olan ilişkilerine ciddiyet kazandıracaklar.  Evliliklerde eşit sorumluluklar öne çıkacak. İyi bir dinleyici olmak bu döngüde ilişkileri kurtaracak.

Eğitim: Başarı skalası genişleyebilir, rekabet de elbette büyüyecek. Çabalayanların emekleri boşa çıkmayacak. Dikkat dağınıklığı, içsel güvensizlik desteklenmeli. Araştırmaya dayalı eğitim tipi geliştirecek. Yüksek öğrenimde yurt dışı deneyimleri artacak. Sınav sisteminde yeni değişiklikler olacak. Yeteneğe dayalı sınavlar, barajlar artabilir. Otoman sistemi geliştiren eğitim biçimi yüceltecek.

Sağlık: Ayakta hastalıktan çok yatış gerektiren bakımlar artabilir. Bedensel egzersizler, ruhu dinginleştiren aktiviteler yaşamlara dahil olacak. Abur cuburdan kaçmanız gerekecek. Kronik hastalıkların sıkı takibi gerekecek. O an önemsiz geleni asla atlamayın.

Satürn Balık Burcundayken Neler Konuşulacak?

 • Seçimler
 • Asgari ücret zammı
 • Rusya – Ukrayna Savaşı
 • Ekonomik krizlerin Avrupa eksenindeki etkisi, Almanya’da yaşanabilecek çatırdamalar
 • Koalisyonlar
 • ABD
 • 3. Dünya Savaşı
 • Nükleer
 • Ham madde krizi
 • Doların global pazardaki hacmi
 • NATO
 • BRICS
 • CAATSA yaptırımları
 • Su kirliliği, sudan bulaşan salgınlar
 • Sağlıkçı göçlerinin azalması
 • Mühendisler, diş hekimleri, moleküler araştırmacılar
 • Demografik yapılar, yeni sınırlar, yeni ülkeler ve yeni paktlar

 

Astrolog Zeynep Turan

Yazının Tüm Hakları Saklıdır

Kaynak Gösterilerek Dahi Kullanılamaz

04.01.2023

Zeynep Turan
Hakkında
Astroloji bir yol haritasıdır. Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Yükselenini Hesapla
2023 Karar
Gezegen hareketleri 2023’ün seçilmiş bir yıl olduğunu iddia ediyor...