Yükleniyor . . .

RETRO ZAMANI DOĞANLAR

RETRO ZAMANI DOĞANLAR

Güneş’ten uzaklaşıldıkça gezegenlerin retroya girme sıklığı çoğalır. Bu yüzden Güneş’ten uzakta kalan gezegenler doğum haritalarında retroya girerler. Gezegenlerin geri gitmesi diye bir durum yoktur aslında; yalnızca belli dönemlerde gezegenlerin, yörüngelerindeki hareketleri yavaşlar ve biz dünyadan onları “geri” gidiyormuş gibi görürüz. Geri giden gezegeni “dinleniyor” gibi nitelendirsek çok daha mantıklı olur. Normalden daha düşük bir enerji veren retro halindeki gezegen, doğum anınızda sizi bulmuş olabilir. Paniğe kapılacak ciddi bir durum olmasa da, gezegenin normal hareketinden daha farklı olacağınız kesin…

 

 

MERKÜR RETROSUNDA DOĞANLAR

Merkür Retrosu esnasında doğan birey daha keskin bir düşünce tarzına sahiptir. Farklı bir espri anlayışları vardır. Doğum haritasında Merkür’ü normal pozisyonda olanlar ile Merkür retrosu olanlar arasında algılayış farklılığı olabilir.

Merkür retrosunda doğan kişiler, bilgiyi düşünce süzgecinden geçirirken bunu diğer insanlardan daha farklı yollarla yaparlar. Peki, Merkür gerilemesinde doğanların, ne kadarlık bir yüzdeyi oluşturduğunu biliyor muydunuz? Kabaca yüzde on sekiz gibi bir rakam…

Evet, onları diğerlerinden ayıran belirgin yanları olduğunu belirttik ama sadece bu kadar mı? Bazı insanlar bu pozisyonun olumsuzluklarından da etkilenebiliyorlar. Algı tarzlarını sürekli kontrol etmeleri, “doğru mu anlıyorum” gibi soruları kendilerine sık sık sormaları çoğunlukla yaşadıkları şeyler arasında... Bu da onları derin düşüncelere, yaptıklarını tekrar tekrar kontrol etmeye ve düşüncelerini kendinden emin bir şekilde, spontane olarak ortaya koymaktan ziyade tekrardan şekillendirerek koymaya iter.

 

VENÜS RETROSUNDA DOĞANLAR

Venüs retrosunda doğan insanların içgüdüleri oldukça baskın ve kuvvetlidir. Onlar insanlarla iletişim kurmayı, sosyalleşmeyi gözlerinde çok büyütürler ve ciddiye alırlar. Bu yüzden yeni insanlarla bir araya geldiği anlar nadirdir. Bu tarz insanlar genç yaşlarında utangaç davranıyor olabilirler. Ayaküstü tanışıklıklar, ilk intibalarda özgüvenli bir duruş sergilemek onlar için her zaman sorun oluşturan konular arasındadır. Venüs Retrosunda doğan insanlar dünya genelinin hemen hemen yüzde7-8’lik bir kısmını oluşturur.

Aşk, onların yaşamında önemini ve önceliğini asla yitirmez. Fakat dışarıdan bakan durumun, bu şekilde olduğunu asla fark edemez. Onlar ne yaşarlarsa yaşasınlar, iç dünyalarına hapsederler. Bu durum aslında her konuda böyledir. Dışarıdan göründüklerinden her zaman daha fazlasına sahiptirler.

Aşk yaşamlarında sürekli karşılaştıkları sorunlardan biri de, kendilerini bir takım düşüncelerle sürekli ilişkiden sabote ediyor oluşlarıdır. Yeterince sevilmediklerine, etkileyici olmadıklarına dair düşünceler sık sık kafalarında dolaşır. İçte içe, sık sık güvensizlik yaşarlar.  Kendileri ile barışık olmazlar. Çoğu zaman iç korkuları, zayıf tarafları gözle görülür bir şekilde, kendini bireyde gösterir. Kendilerini çoğu zaman “Hayır, sevgiye ihtiyacım yok.” diyerek ikna etmeye çalışırlar. Kısacası yaşamlarındaki sürekli bastırarak örtmeye çalıştıkları duygular ve aslında hissettikleri arasındaki dengesizlikler, onlardaki denge arayışını esas kılar. İç çatışmaları bitmeyen insanlardır.

 

MARS RETROSUNDA DOĞANLAR

Mars retrosunda doğan bireyler, kendilerini ortaya koymak, çevrelerine kendilerini kanıtlamak adına sürekli bir mücadelenin içinde olurlar. İsteklerine yönelik hareket ederken de birçok sorunla karşılaşabilirler. Bu durum onları hırslı yapar ama çoğu zaman bu yanları yüzünden yanlış anlaşılırlar. Öfkelendikleri konuları ve taleplerini çoğu zaman dile getirmemeleri; zamansız anlarda aşırı tepkiler göstermelerine sebep olur. Bu konu özellikle yaşamlarında elde etmek istedikleri bir şey varsa, ayaklarına takılacak öncelikli sorundur. 

Güçlü bir kişilik sergilemek konusunda istikrarlılık gösteremezler. Üzerlerindeki zaman ve an baskıları sona erdiğinde, daha güçlü cevaplar verebilir ve sonradan daha verimli atılımlarda bulunabilir. Başkalarıyla çekişme halinde olmaktan hoşlanmazlar, rekabetin varlığı onları huzursuz eder. Başkalarının yaptığı programa uyum sağlamaktansa, kendi oluşturdukları programa yönelik hareket etmek onlar için her zaman daha iyi olmuştur.

Mars retrosu ile doğan bireyler olgunlaştıkça kendilerini daha yaratıcı yollarla ifade etmeyi keşfederler, sahip oldukları canlılığı belki daha sıradışı ama etkinliği olan alanlarda etkili bir şekilde ortaya koyabilirler.

 

JÜPİTER RETROSUNDA DOĞANLAR

Jüpiter retrosu ile doğan insanlar, inanç ve ahlak konularına yönelik çoğunluktan daha farklı bakış bir açısına sahip olmaya eğilimlidirler. Başkalarında ziyade yaşamdan edindikleri derslerde bireysel tecrübeleri baskın rol oynar. Şans, kader gibi konulara sırtlarını dayamak istemezler. Zaten genellikle kendilerini şanssız olarak görürler. Gelecek hakkında kaygılı insanlar olduklarından planlı ve tedbirli davranırlar. Doğum haritasında Jüpiter hangi eve düşmüşse, o evin konusuyla ilgili kimi zaman kibirli ve çokbilmiş davranışlar sergileyebilirler.

 

SATÜRN RETROSUNDA DOĞANLAR

Söylediklerinden ve düşüncelerinden sıklıkla şüphe eden insanlardır. Çoğu zaman suçluluk duygusu ile mücadeleyi herkesten fazla tecrübe ederler. Derin korkuları vardır ama bunu asla belli etmezler. İçerlerde bir yerlerde savunmasız oldukları çok nokta vardır.

İnsanlarla ilişkilerini sürekli kontrol etmek isterler, “sorumluluklarımı yerine getirebiliyor muyum?” sorusu akıllarını sıkça kurcalar. Yanlış seçimler yapmaktan da oldukça korkarlar.  Satürn retrosunda doğan bireylerin çocukları, çok fazla disiplinli veya düzenli bir şekilde geçmemiş olabilir.

Bir açıdan, doğum haritasında Satürn retrosu olması güçlü bir Uranüs’ün varlığına eş değerdir. Bu retro altında doğan bireyler düzene, programa ayak uydurmakta zorluk yaşarlar. Belli bir kuralın, düzenin gerektirdiği gibi hareket etmek zorunda kaldıkları durumlarda her zaman gergin ve kaygılı hissederler.

 

URANÜS RETROSUNDA DOĞANLAR

Uranüs retrosu bireye, değişimden ve değişiklikten korkma duygusu verir. Güncel gelişmelerden endişe duyabilirler. Sahip oldukları farklı yanlarını bastırmaya eğilimlidirler; Uranüs’ü düzgün pozisyonda olanlar ise bu yanları ile adeta övünürler.

Uranüs’ün retroda olması, bireylerde sahip oldukları hareketliliği, canlılığı sürekli bastırmaya iterken, düzen içerisinde giden yaşamlarının bir anında patlama noktasına gelebilirler.

 

NEPTÜN RETROSUNDA DOĞANLAR

Neptün retrosu ile doğan bireyler; hassas, duygusal yanlarını ve tutkularını kenarda tutmayı tercih ederler, açığa çıkmaması için çabalarlar. Bu tarz duyguların, hislerin hepsini derinlemesine iç dünyalarında barındırsalar da, gizli tutmaktan yanadırlar. 

Hiçbir şeye karşı derinlemesine, tam anlamlarıyla inanç beslemezler. Bu yüzden Neptün retrosunda doğanlar, kimi zaman başkaları tarafından güvenilmez insanlar olarak da görülebilirler. Yaşamlarındaki boşlukları doldurmak onların ellerine bırakıldığında en kötüsünü düşünürler. Hayal kurmak, hayal kırıklığına uğramak en büyük korkularıdır.

 

PLÜTO RETROSUNDA DOĞANLAR

Plüto retrosunda doğan bireylerde başkaları tarafında aldatılma, kontrol edilme korkusu oldukça baskındır. Bu tarz korkularını kendilerine saklamaya eğilimli olurlar çünkü bu düşüncelerini ortaya koydukları takdirde savunmasız gözükeceklerinin kaygısını taşırlar. İsteklerini, sahip oldukları gücü, hırslarını başkalarına yansıtmaya yatkın insanlar değildirler. Bu yüzden onlar birçok başarıyı göz önünde olmadan edinirler.

 

Zeynep Turan

Twitburc Kurucusu & Astrolog

Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Danışmanlık Hizmetleri
Günün Ruh Hali
Ay, 10:14’te Oğlak burcuna geçecek. Kariyerimizdeki sorunları aşmak adına daha yapıcı konuşmalar içerisinde bulunmak isteyeceğiz. Birbirini yanlış anlayanlar barışıyor.
Zeynep Turan
Hakkında
Astroloji bir yol haritasıdır. Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Yükselenini Hesapla
2023 Karar
Gezegen hareketleri 2023’ün seçilmiş bir yıl olduğunu iddia ediyor...