Yükleniyor . . .

KOÇ BURCUNDA URANÜS GERİLEMESİ (22 TEMMUZ 2014)

URANÜS; MAHALLEMİZİN ASİ DELİKANLISI!

Kolektif gezegenlerin bu dönemde eş zamanlı gerilemeleri gerçekten düşündürücü değil mi? Biliyorum, artık herkes bu gerilemelerden çok fena derecede bunaldı, ben de dahil… Nisan ayında Oğlak burcunda başlayan Pluton ve Haziran’da Balık burcunda başlayan Neptün gerilemesine ek olarak Koç burcunda başlayacak Uranüs gerilemesi; hayatımızın düzeninin sürekli bir değişime tabi tutulacağını işaret ediyor.

Ego üzerine inşa edilen birçok şeyin yıkılacağını, bakış açılarının değişeceğini, kendimize olan güvenimizin sınırlarını zorlayacağımızı, alışagelmiş düzenden sıyrılacağımızı söyleyebilirim. Ölüm kalım savaşına çevirebileceğimiz duygulara kapılacağımız da kesin! Çünkü gökyüzündeki 3 büyük transitin eş zamanlı olması, dünyayı aslında farklı bir algıya taşıyacaktır. Bu gerilemelerin, gelişmekte olan ülkeleri çok ciddi anlamda sınayacağını, ekonomik olarak zorluk çeken ülkelerin de yeni çözümler üretmesi gerektiğini; zira var olan dengenin bozulacağını düşünebiliriz.

Uranüs retrosu yaklaşık 5 ay sürmektedir. Uranüs bağımsızlık, özgürlük, geleneksellikten kopmaya, yenilenmeye, toplumdaki kurallara karşı gelmeye, sunulan fikirleri daha özgürce ifade etmeyi temsil eder. Aslında Uranüs kişiye, bağlı olduğu zincirleri kırdırma cesareti verir; kalıplardan çıkarır, ruhu ve bedeni özgürleştirir.

Koç burcundaki Uranüs retrosuna geçmeden önce hem Uranüs hem de Koç burcuyla ilgili bilgi vermek istiyorum…

URANÜS

Yönettiği Burç: Kova

Cinsiyet: Eril

Temel Fonksiyonları

Eski çağın kapanıp, Yeniçağın başlaması ve büyük keşifler, büyük uyanışlar bu gezegenin etkisiyle olur. Uranüs retrosunda kişi bireysel ve ruhsal anlamda, daha özgür daha ileriyi görebilen bir ruh haline bürünür. Bu duyguyu daha çok hissetmek için de elinden geleni yapar. Uranüs kısıtlamalara, engellemelere karşı koyan, asi, fevri tavırlar sergilememize sebep olur. Uranüs retrosundaki kişi her şeyi kendi bildiği gibi gerçekleştirmeyi, şartlara ve kurallara bağlı kalmadan uzaklaşmayı, toplumsal baskından, çevrenin ve ailenin kurallarından tamamen uzaklaşır. Genele uyum sağlamakta zorlanır… Uranüs retrosunda doğan kişi farklı gruplarla arkadaşlık kurmaya bayılır, kendi doğrularını aşan insanlarla ilişki kurabilir. Orijinal diye tabir ettiğimiz kişilere aşık olabilir.

Köklü değişimler, dönüşüm, yakıp yıkma! Uranüs'ün özeti aslında budur...

 

Uranüs retrosu kişinin bilinçaltına sakladıklarını yüzeye taşıması, geçmişten getirdiği şartlanmalardan kurtulması dönemi olarak da bilinir. Geçmiş bütün varlığı ile bilinçaltında kapılırsa değişim ve dönüşüm olmaz! Geçmişin kilitli kapılarını açmak bu anahtarla çok mümkündür. Kalıpları yıkmak, özgürleşmenin yolunu bulmak gerekebilir. İnsan bunu bilinçli olarak yapabildiği takdirde ruhen esaret altından kurtulur. Ancak bu farkındalığa gelecekle bir uyum halinde akmaya devam etmesi için Uranüs retrosunda doğruyu ve yanlışı çok irdeleyip, inceleyip, detaylara bakarak yol almak gerekir.

Uranüs’ün Sembolü

1781 yılında William Herschel tarafından keşfedilen Uranüs’ün sembolü Herschel’e atfen “H” olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda, sembolün aşağısında bir daire ve dairenin üzerinde bir hac gözükmekte… Kimi astrologlara göre sembolün bu hali, eski Mars ile Ay’ın birleşiminden oluşmakta. Hatta Uranüs’ün kendine güvenen, asi tavrını Mars’tan aldığı söylenir.

Mitolojide Uranüs

Gök Tanrısı Uranüs

“Uranüs ve Kova ile ilgili mitolojilere baktığımızda, sürekli olarak yineleyen temaları görürüz. Bu temalar Kova burcu kişiliğini mükemmel bir biçimde yansıtmaktadır. Yunan mitolojisinde, Uranüs, dünyayı yaratan yüksek bilinç olarak görünür. Uranüs, gökyüzünün sembolüdür ve orijinaldir. En önemli mitolojilerde bu figür yaratıcı olarak geçmektedir.

Uranüs, cinsel açıdan Dünya ya da Gaia olarak bilinen Tabiat Ana’yı uyandırır. Mitolojiye göre, Gaia’yı tohum yağmuru ile hamile bırakmıştır ve böylece, Dünya ve gökyüzü birleşmiş ve hayat meydana gelmiştir. Yunan hikayesinin babası olarak bilinen Uranüs hayatın düğümlerini çözmüştür. Hikayeler, her tanrıda tekrarlanan kader olarak görülmektedir. Uranüs, havaya hükmeder.

Koç burcu hayatımızda kimliğimizi, kişiliğimizi, benlik duygusunu ifade eder… Yıldız haritasında Koç burcu 1.evin yöneticisi konumundadır.

Zodyak kuşağının ilk burcu, işte bütün havası, egosu da buradan geliyor ya zaten. Lider, öncü, cesur! Adeta bir savaşçıdan bahsediyorum sanki değil mi? Aslında bir nevi de öyle, ortamda bir rekabet yoksa Koç burcunun canı sıkılır. Çünkü onlar hırsları ve öne çıkma arzularıyla dolup taşarlar. Yönetici gezegeni Mars olan bir burçtan bahsediyoruz sonuçta… Yeni serüvenler, girişimler peşinde koşan Koç burçları hemen heveslenir, hemen vazgeçer… Çabuk sinirlenir, çabuk sakinleşir…

Uranüs 1.evde gerileyeceği için 1.evin özelliklerini de biraz açmak istiyorum. Başlangıçları farklı kılan, özellikleri belirleyendir 1.ev… Kişiliğimizi, motivasyonumuzu, amaçlarımızı ve önceliklerimizi, doğal eğilimlerimizi, kendimizi dış dünyaya anlatma şeklimizi, enerjimizi, canlılığımızı ve derin arzularımızı kapsar. Horoskopta 1.Ev ile ilişkili olan Koç burcu, burada egoyu ön plana çıkarır. Dıştan gelen etkilere karşı tepkilerimizi, dünyaya bakış açımızı, aktiviteyi, kendini ispat tarzını, liderlik ve öncülüğün sınırlarını belli eder. Vücut tipini belirlemede büyük ölçüde bu ev söz sahibidir.

Bu ev aynı zamanda başı temsil etmekle birlikte, kas sistemi ve orta yaşı da temsil eder. Vücut ısısı ve seksüel fonksiyonları simgelemektedir. Ayrıca ateşli hastalıkları da göstermektedir.

Raydan Çıkmak = Uranüs Retro’su!

Her burçta 7 yıl kalan Uranüs, son 3 yıldır Koç burcunda hareketini sürdürüyor ve 2018’e kadar yepyeni bir dönemi işaret ediyor! 2011 yılından bu yana başlayan değişimler, 2018’e kadar artçı depremler şeklinde ani kararlarla, ani başlangıçlar ve bitişlerle bizi farklı tecrübelere, hayatta kalma mücadelesine sürükleyeceğini; zamansız olaylara maruz kalacağımızı işaret ediyor. Aynı zamanda bu gerileme enerjimizi, gücümüzü, egomuzun yükseleceğini, direnişi, dirilmeyi, adapte olmayı da öğretecek.  Önümüzde uzunca bir süre var, sadece 5 aydan ibaret gibi de düşünmemek lazım…

Uranüs, 22 Temmuz’dan 21 Aralık’a kadar Ateş grubunun öncü burcu Koç burcunda gerileyecek. Bu gerileme sadece değişikliği değil, aynı zamanda yepyeni bir bakış açısını da temsil edecektir. Evrensel zekayı, ani kavrayışı, aniden harekete geçmeyi, tek başına kalabilmeyi, hayata tutunabilmeyi, kapasiteyi hayatımıza daha fazla sokacak.

Uranüs sürprizleri, beklenmedik olayları ve teknolojiyi de temsil eder. Aslında saf dehayı yönetir, tüm elektronik aletler, yeni olan her şey bilimsel buluşlar bu dahi gezegenin yönetimindedir. Dolayısıyla dönem bunu da işaret ediyor; kuralları yıkmak ve karışıklık yaratmak için hazırda bekleyen bir retro var karşımızda. 5 ay boyunca gerileceğini düşünürsek, şok yaratmak için güçlü dürtüler, heyecanın ve öz eleştirinin bol olacağı bir döngüyle karşı karşı karşıyayız.

Koç burcunun evi olan 1.evde gerileyecek Uranüs’ün bu 5 aylık süreçte bize verdiği mesaj: Girişimcilik ve cesaret! Dolayısıyla bireysel, enerjisi yüksek, Mars tarafından yönetilen bir evde retro yapan Uranüs, kendi enerjisiyle birleşip çok daha enteresan bir boyuta taşıyabilir bizi...

Türkiye’nin haritasında Uranüs 9.evde hareket ediyor. Dolayısıyla yabancı ülkelerle ilgili olayları, yurtdışı ilişkilerini, finansal hareketliliği, halkın güvenliğini, suç oranlarının artışını gündemimize daha fazla taşıyacaktır. Aşırılıklar, ani değişimler, sağ kanat politikanın ani çıkışı, fikirleri, girişimleri, bilimsel olayların daha da artması, çok konuşulacak buluşlar ile ülkemizin de çok daha fazla konuşulacağını söyleyebilirim.

Finansal düzenlemeler, bankalarda yeni yapılanmalar, komşu ülkelerle olan güvenlik alt yapılı girişimler, meclis konuşmaların daha hararetli geçmesi, hatta yönetici konumundaki insanların yaşayacakları yaşamsal döngüler Uranüs retrosu süresince bizi oldukça oyalayacak gibi duruyor… Ayrıca yine bu süreçte bulaşıcı hastalıklar da artabilir. Hemen korkmayın bu hastalıklar daha çok duygusal ve psikolojik hastalıklar olarak karşımıza çıkacak. Örneğin bir aralar oldukça gündemde olan “Tükenmişlik Sendromu”na benzer rahatsızlıklar çoğalabilir.

9.ev Jüpiter’in yönetiminde olduğu için Jüpiter’in temsil ettiği din adamları, kanunlar, din, mahkemeler, hakimler, ticari gücü olanlar, reklam sektörü, iletişim komünikasyon alt yapılı sektörler, hava yolları, büyük elçilikler, uluslar arası haberleşme, yayın evleri, profesyonel danışmanlar, öğretim üyeleri ve rektörler vb. alanlara doğal olarak vurgu yapıyor. Bu konuları ve bu sektörleri kapsayan konular ile ilgili gündemimizi dolu dolu…

Uranüs döneminde ülke olarak 9.ev konularından testlere tabi tutulacağız…  Ani değişimler, özgürlük arzusu, hayata dair sürprizlerle dolu bir döngü… Yapılan buluşlar ülkemiz açısından devrim niteliğinde olabilir. Günlük hayatta huzursuzluk çıkaran, toplumsal değerleri önemsemeyen insanların asi hareketlerine ve umursamaz tavırlarına daha fazla maruz kalabiliriz. Geleneksel düşüncelere karşı bir savaş verilebilir; tarikatların ön plana çıkışı, gelenekçi insanların ve gençlerin şovu! İlginç ve hızlı geçecek bir süreç olacağı kesin…

SİZİ NASIL ETKİLEYECEK?

KOÇ

22 Temmuz 2014’de burcunuzda başlayacak olan retro, 21 Aralık’a kadar yıldızınızın parlamasını sağlayacak! Açıkçası burcunuzun özelliklerini çok daha net üzerinizde hissedebilirsiniz. Liderlik, zirveye oynamak, benlik duygusu, kıskançlık, cazibe, sosyallik ve öfke konularında uçlarda davranışlar sergileyebilir, kendinizi odak noktası haline getirebilirsiniz. Oldukça cesur kararlar alacak, hayatınızla ilgili radikal değişiklikler yapacaksınız. Bu süreçte pek de sabırlı olduğunuz söylenemez. Daha meraklı, daha özgür, daha inatçı ve daha bağımsızsınız… Yalnız uyarmak isterim, bu tavırlarınız çevrenizdekilerle sorun yaşamanıza neden olabilir. Bu süreçte en rahatsız olduğunuz konu; kurulu düzen! Rahat batıyor derler ya, yanlış anlamayın ama yapacağınız hareketler bu sözü duymanıza sebep olacak.

Peki, bu süreçte sizden duyacağımız sözler neler olabilir? İşte birkaç örnek; “Hiçbir şey aynı kalmasın!”, “Bu evden taşınmalıyım!”, “Hayır, aslında bu şehirden taşınmalıyım!”, “Saçlarım çok klasik, kestirmem lazım!”, “Beni biraz yalnız bırakır mısınız?”, “Ayrı bir eve çıkmaya karar verdim!”, “Artık sana katlanacağımı hiç sanmıyorum!”… Dikkat: Çevrenizi değiştirmek isteyeceğiniz kesin ama yeni tanıştığınız insanların eski çevrenizle alakası olmayabilir. Hatta sizinle bile alakası olmayan, toplum tarafından hoş görülmeyen, asi bir ruha sahip, orijinal, zarar vermeye meyilli kişiler olabilir.

BOĞA

Uranüs retrosu 21 Aralık’a kadar 12.ev konularını ön plana çıkartacak. Hayalini kurduğunuz ne var, ne yoksa gerçeğe dönüştürmek için gerekli cesareti kendinizde bulduğunuz bir dönem. İşle ilgili olarak ise farklı projeler kafanızda belirebilir, sorunlara yaratıcı çözümler getirebilirsiniz. Yalnız dikkat, cesur olayım derken mantıksızca çıkışlar da yapabilirsiniz. Her şeyi dengeye oturtmak önemli… Duygularınız sizi oldukça zorlayacak, ciddi kararlar almak isteyecek sonrasında ise doğru yapıp yapmadığınızla ilgili çelişkilere düşeceksiniz.

Siz Venüs tarafından yönetilen, sabit bir burçsunuz. Kolay kolay rahatınızı, düzeninizi bozmak istemeyeceğiniz için bu asi gezegenle nasıl başa çıkacaksınız ben de merak ediyorum. 12.evinizde olduğu retro, için aslında iç dünyanızda özgürleştiğiniz bir dönem… Kalıplaşmış fikirlerinizi tekrar gözden geçirebilir, tabu olarak gördüğünüz konulara daha ılımlı davranabilirsiniz. Bilinçaltınızda sakladıklarınızın yüzeye çıkması sizi kendinizle karşı karşıya getirecek. Gizli düşmanlıklar evi olan bu ev, 5 aylık süreçte düşmanlarınızın çoğalacağını işaret ediyor, aman dikkat! Sinsi, saman altından su yürüten ve oldukça zeki düşmanlar edineceğiniz gibi, onların yanlış yönlendirmelerine de kanabilirsiniz. Evet, siz de kurallara, yöneticinize, annenize, babanıza, sevgilinize karşı çıkmak istiyorsunuz ama bunu daha çok beyniniz yapıyor! Düşüncelerinizde onlara neler neler söylüyorsunuz, ah bilseler… Bu dönemde vazgeçemeyeceğiniz tek şey ise; gizli işler, hatta belki de gizli aşklar! Gizli olan her şeye merakınız artacak, sürekli arayış içinde olacaksınız.

İKİZLER

22 Temmuz başlayacak olan retro, 21 Aralık’a kadar 11.ev konularını ön plana çıkartacak. Arkadaşlar, gruplar, bir amaç doğrultusunda yapılan işler, takım çalışması gibi konulara vurgu yapan bu retro, size aidiyet hissi verecektir. Yapmış olduğunuz ortaklaşa işlerde sorumluluk almaktan kaçınmayacak ve fikirlerinizle herkesin ilgisini çekmeyi başaracaksınız. Bireysel olmaya çalışırsanız eğer yapmak istediklerinizi gerçekleştirmekte zorlanabilirsiniz.

Bu süreçte büyük umutlar, büyük amaçları oluşturacaktır. Eğer bilimle ilgileniyorsanız ya da topluma yararlı işlerde çalışmalarınız varsa bu 5 ayı verimli kullanmanızı tavsiye ederim. Adınızdan söz ettirecek çalışmalara imza atabilirsiniz. Gerileme, arkadaşlık evinizi etkilediği için hem çabuk arkadaş edinebilir, hem de mevcut arkadaşlarınızla aranıza kara kedi girebilir. Vizyonu olmayan insanları hayatınızdan çıkaracağınız kesin. Size ve çevresine hiçbir katkısı olmayan, rutinleşmiş bir hayatı seçen arkadaşlarınızla ipleri koparabilirsiniz.

YENGEÇ

22 Temmuz 2014’de Koç burcunda başlayacak olan retro, 21 Aralık’a kadar 10.ev konularını ön plana çıkartacak. Hedefler, beklentiler, kariyer hayatındaki çıkışlar, yükselmeler, toplumsal alanda başarılar ön planda iken; büyük projelere imza atabilirsiniz. Takım oyunu, ortaklaşa işler ilginizi çekecektir. Ün ve başarı evinizde gerileyecek olan Uranüs, büyük ihtimalle kariyer hayatınızda belli başlı düzenlemeler yapacaktır. Yeni bir iş gibi! Sektör değiştirebilir, hatta uzun yıllardır çalıştığınız yerden tam da terfi edecekken çıkabilirsiniz! Uranüs zaten sizin sabit durmamanız ve kalıplarınızdan çıkmanız için elinden geleni yapacak. Ve bu değişimin iş hayatınıza yansımalarının çok daha fazla olacağına emin olun…  Yıllar sonra “aslında bu iş bana göre değil, yeteneklerimi sergileyeceğim farklı alanlar istiyorum” diyebilir; kariyer hayatınıza bambaşka bir meslek seçerek 0’dan başlayabilirsiniz. Risk almak! İşte sizin önümüzdeki 5 ayınızın özeti…

ASLAN

Koç burcunda başlayacak Uranüs gerilemesi sizin 9.ev konularınızı ön plana çıkartacak. Yer değişimleri, atanmalar, eğitim hayatındaki gelişmeler, yolculuklar, yabancılarla ilişkiler ön planda olacak; maceraperest yanınız ortaya çıkacaktır. Kendinize olan özgüveniniz arttığı gibi, internet ortamında yapacağınız her türlü işten karlı çıkmanız da mümkün… Eğer haritanızda olumlu bir burca yerleşmişse Uranüs, sezgileriniz de bu süreçte oldukça artacaktır.

Uzaklar, uzak yolculuklar, kısacası yollar adeta sizi çağırıyor! Ama dikkat, çıktığınız seyahatler sürprizlerle ve bazı tehlikelerle dolu olabilir. Daha önce de dediğim gibi haritanızdaki açıların olumlu ya da olumsuz olması oldukça önemli; çünkü ya güzel sürprizler sizi karşılayacak hatta eliniz bollaşacak ve iş fırsatları yakalayacaksınız bu yerlerde ya da tam tersi… Aranızda kültür farklılığı olan ya da yabancı uyruklu biriyle aşk yaşamanız da mümkün! Aile yapısı, kültürü size uymasa da aranızdaki uyum sizi bu aşka itecektir. Evli bir Aslan burcuysanız, bu 5 aylık süreçte eşinizin ailesiyle bir takım anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bağımsızlık fikrine daha sıcak bakacağınız için eşinizi, akrabalarınızı ihmal edebilirsiniz. Aman dikkat, evliliğiniz veya ilişkiniz Uranüs’ün sorumsuz tarafından zarar görmesin… Fanatikliğe ve çılgınlığa varan davranışlarda bulunduğunuz bir süreç. Her şeyi bırakıp sadece sırt çantanızla dünyayı dolaşmaya karar verirseniz hiç şaşırmam…

BAŞAK

Tutku önemli! Arzularınızın en üst noktaya çıkacağı bir 5 aya hazır mısınız? Uranüs retrosu, 21 Aralık’a kadar 8.ev konularını ön plana çıkartacak. Bu dönemde cinsel hayatınız daha etkin bir hale gelebileceği gibi, bu konularda yaşayacağınız sağlık sorunlarıyla da ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Miras, hisseli paralar, tutku… Eğer doğum haritanızda Uranüs sevmediği bir burçtaysa, eşiniz ya da ortağınız tarafından maddi konularda zarara uğramanız ve çevrenizdeki insanların müsrifleri ile uğraşmanız mümkün… Hakkınız olanı almakta zorlanabilir, haksızlığa uğradığınızı düşünebilirsiniz. Eğer geçmişten gelen hukuksal problemleriniz varsa, bu konuyla ilgili stres yapmanız mümkün.

Aynı şekilde tutkularınız uğruna yanlışlar da yapabilir, bir anlık hevesle köprüleri yıkabilirsiniz. Cinsellik hayatınızda etkili bir biçimde kendini gösterecek ve bu konuda daha cesur olacaksınız. Ben tabi kötü senaryoyu önce yazdım, doğum haritanızda Uranüs sevdiği bir burca düşmüşse etkileri çok farklı olacaktır. Mücadele gerektiren işlere imza atacak; miras ve hisseli paralar konusunda çekişmeler yaşayacak olsanız da sonuçta kazançlı çıkan siz olacaksınız. Aynı şekilde tutkularınız ve istekleriniz size zevk verecektir.

Uranüs retrosu süresince sevgi ve aşk konusunda ihtiyaçlarınız değişebilir, bakış açınızda farklılıklar oluşabilir. Ayrıca, sadakat konusu iki taraflı olarak tartışmaya açık... Gizli çapkınlıklara dikkat!

TERAZİ

22 Temmuz 2014’de Koç burcunda başlayacak olan retro, 21 Aralık’a kadar 7.ev konularını ön plana çıkartacak. Bu dönemde evlilik, arkadaşlık, ikili ilişkiler ve ortaklıklar gündeminizde yer alacaktır. Uranüs, hayatımıza ani değişiklikler getirirken size ani bir evlilik yaşayabilir! Hiç aklınızda yokken, yıldırım aşkına yakalanabilir ve bir çırpıda dünya evine girebilirsiniz. Belli mi olur… Dikkat çekici, kimsenin ummadığı ya da şaşıracağı birini kendinize eş olarak seçebilirsiniz. Fakat bu “ani evlilik” fırtınalı bir birlikteliği de vurguluyor, benden söylemesi. Siz yine gelin mantığınızı dinleyin ve bazı işleri aceleye getirmeyin.

Ama unutmayın, yaşayacaklarınız doğum haritanızda Uranüs’ün konumuyla çok bağlantılı… Eğer doğum haritanızda zarar gören gezegenler varsa, bu dönemde sevdiğiniz insanlarla özellikle de partnerinizle ciddi tartışmalar içine girebilir ve yollarınızı ayırabilirsiniz. Eğer olumlu enerjiler varsa istediğiniz tarzda biriyle tanışıp romantik bir ilişkiye başlayabilir, hatta evlenebilirsiniz. Evli Teraziler için ise beraberliklerinin en güzel dönemi olacaktır.

Bu süreçte tartışmalardan özellikle de dava açmaya varacak sorunlardan uzak durun. Küçücük bir konu büyüyüp, mahkemede bile sonuçlanabilir. Eğer ortaklı bir işe kalkışma girişiminiz olacaksa, Uranüs retrosunun bitmesini beklemeniz daha mantıklı olur. Unutmayın, Uranüs sizi bu süreçte aslında yalnızlığa itecektir. Tek başınıza daha verimli işler yapabilir, daha başarılı olabilirsiniz. Tek başına çalışan insanlar için verimli bir dönem…

AKREP

Uranüs retrosu beni nasıl etkileyecek acaba diye kaygılara mı düştünüz yoksa… Siz Mart ayından bu yana Satürn retrosuyla uğraşıyordunuz, unutmayın! Uranüs sizin için çok daha kolay olacak emin olun… 21 Aralık’a kadar gerileyecek olan asi gezegen, 6.ev konularını ön plana çıkartacak. Günlük işler, iş arkadaşlar, planlamalar, temizlik, sağlık gibi durumlar ön planda olacaktır. “Başka insanlara nasıl yardımcı olurum?” duygusuyla hareket edecek, network ve sosyal ağlarda daha etkin olacaksınız. Ortaklaşa yaptığınız işlerden zevk aldığınız bir dönem aslında…

Ama madalyanın bir de diğer tarafı var. Eğer doğum haritanızda Uranüs rahat etmediği bir konumdaysa, yanında çalıştığınız ya da yanında çalıştırdığınız insanlardan zarar görebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız insanlara güvenmemeniz gerektiğini açıkça söyleyebilirim. Bu 5 aylık süreçte iş ortamında aniden işten ayrılanlar ya da çıkarılan ekip arkadaşlarınız da olabilir. 6.ev ayrıca sağlıkla ilgili konuları içine alır; hiç beklenmedik sağlık sorunlar, alerji türü rahatsızlıklar, migren ve nedeni olmayan rahatsızlıklar uğraşabileceğiniz konular arasında.

YAY

Siz zaten hareketli ve değişik şeyler yapmaya bayılan bir burçsunuz, Uranüs’ün özellikleri pek de size uzak değil. Özgürlük, bağımsızlık, muhalefet olma… Bu kelimelere aşinasınız değil mi? 22 Temmuz Koç burcunda başlayacak olan retro, 21 Aralık’a kadar 5.ev konularını ön plana çıkartacak. Hobiler, eğlence hayatı, çocuklar, ilişkiler, partner ve aşk ile ilgili durumlarda gelişmeler yaşanacaktır. Eve kapanmak yerine, dış dünyaya daha çok açılacaksınız. Duygusal bağlılıklar yerini gelip geçici ilişkilere bırakabilir…

Eğer Uranüs, doğum haritanızda sevmediği bir burçta konumlanmışsa ilişkilerde tek bir kişiye sadık kalmak zorlaşabilir, aşkta çılgınlıklar ve hatalar yapılabilir. Kendinize layık olmayan birileriyle de ilişkiler kurabilirsiniz. Uzak durmanız gereken bir konuda şans oyunları ve kumar! Aman bu tarz oyunlara fazla para yatırmayın, kaybınız büyük olabilir. Aslında bu retro zevkler söz konusu olacağı için zevkiniz uğruna riskli işlere girebilir ve kayıplara uğrayabilirsiniz. Çocuğunuz varsa eğer, onunla bu dönemde daha çok çatışabilirsiniz. Ya da bu dönemde çocuk sahibi olmanız zorlaşabilir.

Eğer doğum haritanızda güzel etkiler varsa, retro süresince sevdiğiniz insanla aranızda sıcak ilişkiler kurulabilir, birlikte farklı sosyal ortamlara katılabilirsiniz. Ani kazançlar, ani kayıplar, aniden başlayan aşklar, ani bitişler…

OĞLAK

Burcunuzda devam eden bir Pluton gerilemesiyle boğuşurken, başınıza bir de Uranüs çıktı değil mi? 21 Aralık’a kadar aile yaşamınızda yaşanabilecek değişimlere şimdiden kendinizi hazırlayın. Çünkü Uranüs retrosu o tarihe kadar 4.ev konularını ön plana çıkartacak. Aile, ev hayatı, kişisel bağlantılar, gayrimenkul ile ilgili durumlar ve yakın akrabalar ön planda olacak konular arasında. Sahip olma ve birine bağlı olma duygusunun ağır bastığı bir dönem…

Ev ve aile anlayışınızın değiştiği, kalıplaşmış kuralların bir anda yıkıldığı bir 5 ay yaşayabilirsiniz. Tutucu biriyseniz eğer bu süreçte daha rahat ve özgür bir ruha sahip olacaksınız. Sizde bu değişim yakınlarınızın da dikkatinden kaçmayacak, hatta sizi sorumsuzlukla suçlayacaklardır belki de… Olumsuz etkiler varsa, ev hayatınızda kadersel olaylar ve büyük kavgalar yaşanabilir. Ayrıca evinizi değiştirmek isteyebilir, ailenizden ayrı bir yere taşınabilirsiniz. Yalnız şöyle de bir ayrıntı var, eğer haritanızda Uranüs sevdiği bir burçta konumlanmışsa, bu yer değişikliği yararlı sonuçlar getirecektir. Çevreden, aileden uzakta büyük başarılar yakalanabilir. Sizin gibi ayakları sere sağlam basan bir burcun, aniden riskli işlere girmesi ve özellikle de en kişileri, yani ailesini de bu tarz riskli durumları sürüklemesi pek de mümkün değil gibi dursa da, Uranüs işte. Rahat durmuyor…

KOVA

Bilime, doğaya, metafiziğe, iletişime, teknolojiye daha açık ve meraklı olduğunuz bir sürece girdiğinizi söyleyerek lafa başlayabilirim. Koç burcunda başlayacak olan Uranüs gerilemesi, 21 Aralık’a kadar 3.ev konularını ön plana çıkartacak. Ticaret, iletişim, kısa süreli yolculuklar, yakın akrabalar, komşular ve kardeşlerle ilgili konular ön planda olacaktır.  Sivri dilli bir yaklaşım sergileyebilir, öğrendiklerinizi çabuk unutabilirsiniz. Bilgilerin kısa süreli belleğe alındığı bir süreç aslında. Uranüs retrosu boyunca seyahatleriniz artacak, tatil günlerinizi asla boş geçirmeyecek, daha önce gitmediğiniz yerlere gideceksiniz.

Eğer haritanızda Uranüs sevmediği bir konumdaysa, kardeşlerinizle de aranızda bazı sıkıntılar yaşanabilir, birbirinizden ayrı kalabilir, farklı yerlere taşınabilirsiniz. Ya da yakın akrabalarınızın, kardeşlerinizin sorumluluklarını almak zorunda kalabilirsiniz. Kariyer alanında yapacağınız atılımlarda zaman zaman inatçı tavırlarınızla karşı tarafa zor günler yaşatabilirsiniz.

BALIK

Koç burcunda gerileyecek olan Uranüs, burcunuzda devam eden Neptün gerilemesine eşlik ediyor. Bu gerileme 2.ev konularını ön plana çıkartacaktır. Doğum haritanızda Uranüs’ün diğer gezegenlerle yaptığı açılara göre bu dönemde ya çok iyi paralar kazanabilirsiniz, ya da olumsuz olarak para kayıpları yaşayabilirsiniz. Hayatınızda önceliğiniz maddi değerler olacak bile diyebilirim. Daha fazla para kazanmak için riskli işlere gözü kapalı dalabilirsiniz. Yeni yöntemler, yeni kaynaklar yaratarak büyük paralar da kazanabilirsiniz. Ama dediğim gibi haritanızda olumsuz açılar varsa, yine büyük paralar kazanacak fakat gelen para geldiği gibi gidecektir.

Olumlu etkiler ışında Uranüs size farklı kazanç kapıları açacak, mevcut işiniz dışında başka yerlerden de gelir sağlayacaksınız. Bu şansı değerlendirmek ise tamamen sizin elinizde… Hatta sadece çalışarak, emek harcayarak kazanmanız önemli değil; tabiri caizse başkalarının sırtından da çok kolay para kazanabilirsiniz. Ne olursa olsun, istikrarlı bir gelir olmayacaktır bu…

Astrolog Zeynep Turan 

Yazının Tüm Hakları Saklıdır 

21.06.2014

 

Zeynep Turan
Hakkında
Astroloji bir yol haritasıdır. Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Yükselenini Hesapla
2023 Karar
Gezegen hareketleri 2023’ün seçilmiş bir yıl olduğunu iddia ediyor...