Yükleniyor . . .

GEÇMİŞİN GELECEĞİNE NASIL IŞIK TUTABİLİR!

Geçmişin Geleceğine Nasıl Işık Tutabilir!

Ay (Kuzey Düğümü ve Güney Düğümü)      

Düğümler arkasındaki asıl teori şudur; hepimizin karakterinde az gelişmiş ve çok gelişmiş yönlerimiz ile dünyaya gelmiş olduğumuzdur. Ay'ın düğümleri, bu özel nitelikleri bize gösterir: Güney Ay Düğümü, bize geliştirebileceğimiz karakter özellikleri gösterir. Kuzey Düğümü ise, iç dengeyi bulmak için geliştirmemiz gereken nitelikleri önerir.

Kuzey Düğümü ve Güney Düğümü noktaları birbirine zıt yapılarda yer alan sanal noktalardır.  Onlar bir nevi gezegenlerin organları gibidir; insanın var olma amacını doğum ve ölüm olarak gösterir.  

Yani, Ay Düğümleri kişilerin bir nevi karmik durumlarına göre hayatla ilgili dengeleri olduğunu ifade eder. Günümüzdeki anlamı ile de genetik kodlarını... Böylece, bilincin nasıl çalışacağını gösterirken, neyi tercih edeceğimizi de dersler serisi gibi simgeler. Buna kısaca "hayat dersleri" olarak adlandırmak doğru olacaktır. Bir nevi geçmişle gelecek arasında köprü görevi görürler, akıllı insan bu köprüden sağlam bir şekilde geçer. Mevcut değerlerimizle, geliştirmemiz gereken yönlerimizi belirtir. Bilinçli olarak bu derslere çalışmak olsun ya da olmasın, hayatımızda olaylara karşı zorlanmak denilen bir gerçekliğin olduğunu unutmamamız gerektiğini vurgular. Benim tecrübeme göre insanlar genellikle Astroloji yoluyla sorunlarını farkında olsun ya da olmasın Kuzey Ay düğümü, derslerin çalışılması gerektiğini kişiye hatırlatır.  Güney Ay düğümü ise bize eğilimlerimizi hatırlatır.

Güney Ay Düğümü; Geçmişten bugüne taşıdığımız bilinçdışı korkularımız, alışkanlıklarımız, çocukluğumuzu, bu hayata getirdiğimiz karmamız ve gölge taraflarımızla ilgili olanı temsil eder.  Ruhun temsil ettiği geçmiş yaşamları ve şu ana getirdiği değerleri anlatır. Yeteneklerimizi ve kabiliyete açık yönlerimizi gösterir.  Kişisel alışkanlıklarımızı, huyumuzu, olayları yorumlayış özelliklerimizi anlatır. Aslında hayata başlarken, diğer insanlardan bizi ayıran farklı olan gelişmiş yanımızdır. Ancak zaman içinde alışkanlıklarımız değişir hatta bazılarını hayatımıza işlemediğimizde kaybedebiliriz. Haritamızda Güney Ay düğümünün vaat ettiği şeylerden kaçınarak, kuzey ay düğümümüzün işaret ettiği konulara odaklanmamız gereklidir. Güney ay düğümleri, kayıplara, sorunlara, depresyon, problemlere, sıkıntılara işaret eder.

Şifreler: Doğal yeteneklerimiz ve sonradan geliştirdiğimiz, öğrendiğimiz kabiliyetlerimiz, bağımlı kaldığımız alanlar.

Olumlu özellikleri: Yetenek, fırsatlar, alışkanlıklar, kolaylıklar, yüksek bilgi ve farkındalık

Olumsuz özellikleri: Bağımlılık, gelişememe, zorluk, başarısızlık korkusu, zaaflarını ortaya sermek

Kuzey Ay Düğümü; Dünyaya geliş amacını, karanlıktan aydınlığa çıkışımızı, ilerlememiz gereken yolu temsil eder. Hint kültüründe Ay Düğümlerinin “yaşamın yegâne gerçeğini” sembolize ettiğine inanılır.  Doğduğumuz andan itibaren yaşamımızda bu konularla ilgili bir fikir geliştirmemiş olabiliriz ancak zaman bize yönelmemiz gereken durumları, mücadele ile bile olsa deneyimlememiz gereken alanları gösterir. Bunu anlamak için Güney Düğümü çok iyi anlamalı, sonuna kadar kullanmalı, bir basamak yapmalıdır. Kuzey ay düğümünü tecrübe ettikçe, öğrendikçe ruhumuz gelişir ve bu yaşamda ki asıl amacına daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşır. Geleceğimizi ve bu yaşamda ki amacımıza işaret eder.

Şifreler:  Hedeflerimiz, geliştireceğimiz yanlarımız ve öğrenilmesi gereken derstir.

Olumlu özellikleri: Başarı, görevini yerine getirme, kendini gerçekleştirmek

Olumsuz özellikleri: Yön bulamama, gerçeklerden uzak kalma

Ay Düğümlerinde evlerin önemi;

Ay’ın ekliptiği kestiği noktalardır. Güney Ay Düğümü ’nün girdiği burç ve yerleştiği ev, bir kişinin yaşamla baş etmek için kullandığı kalıpları tarifler. Kuzey Ay Düğümü ‘nün girdiği burç ve yerleştiği ev ise, yolda karşımıza çıkacak yeni dersleri, ileriye yönelmek için gereken yolları ve aşamaları, bir türlü elimizi atmaya cesaret edemediğimiz ama gittikçe önümüze yığılan hesapları ayrıca temsil eder.

Kuzey Ay Düğümü Koç burcunda, Güney Ay Düğümü Terazi olduğunda;

Hayatı sen, ben söylemleri üzerine kuruludur. Bağımsız hareket edebilmeyi öğrenmelidir. Özgüven bu noktada devreye girer ve korkuları ile tek başına mücadele edebilmek önemli bir kavram olur. Önemli olan sağlıklı birebir kendisini ve isteklerinin yansıtmaktır. Yalnız yaşamaktan korkarlar ama ilişkilerde denge kurmak için caba harcamalılar. Denge, uyum, huzur adına çekimser ya da kararsız kalabilir. Kararlı, net ve istekli davrandığında kurmakta zorlandığı dengeyi sağlayacaktır. Kendi kişiliğini oluşturmalı, ayna görevi, ayna vazifesi görmekten vaz geçmeli. Kendi hakkını savunabilmeli kendi doğrularına inanmaktansa 'İyi' olarak bilinmenin daha çok tercih edilir olduğunu düşünür.

Kuzey Ay düğümü 1. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 7. Ev’deyse:

Bu kişiler;

İkili ilişkilerden yana şanslıdır. Ama öncü olma isteği, aşkta sökmez unutmamalı.

Şeytan tüyü vardır kendisinde, etrafında sevilen ve değer verilen biridir.

Yalnız olmaktan hoşlanmaz ama bencilliği bir kenara bırakmayı öğrenmelidir.

Kaygılı ruh hali, çabuk hareket etmesine ve yanılmasına neden olabilir.

Biraz dinlemeyi öğrenmeli!

Kuzey Ay Düğümü Boğa burcunda, Güney Ay Düğümü Akrep olduğunda;

 Maddi konular üzerinde düşünmek, buna kafa yormak için fazlaca caba sarf eder. Başkalarının paralarını yönetmek konusunda yetenekleri vardır. Özellikle hayatlarının bir bölümünde aileden kaynaklı ya da farklı koşullardan oluşan durumlarda miras, nafaka, prim şanslıdır. Kendi kaynaklarını oluşturma ve geliştirme konusunda yetenekleri vardır. Ve parasına değer verir.  Rahat bir hayatı olur, ancak çalışmak konusunda geri adımlar yaparsa ilerde pişmanlıklar yaşayabilir.

Kuzey Ay düğümü 2. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 8. Ev’deyse:

Bu kişiler;

Sadakatli olmayı öğrenmeli, yoksa hayat tekabüldür lafına çok sık gelebilir.

Krizleri durdurur, bu yüzden sabırlıdır.

İnsanlara ya tepeden ya da perde aralığından değerlendirir.

En zevk aldığı şey yemek ama abarttığı konusu doğrudur.

Huzuru sever ama kendi bu ortamları yaratmak için caba göstermez.

Çabuk sinirlenir, ama çabuk sakinler.

Geçmişi değil ileriyi hedeflemelidir.

Kuzey Ay Düğümü İkizler burcunda, Güney Ay Düğümü Yay olduğunda;

Hayatın anlamını değerlendirmek konusunda oldukça becerikli olunur. Yabancı ve farklı kültürle ile uzun soluklu iyi ilişkiler geliştirebilirler. Eğitim hayatı, iş anlaşmaları, başka bir ülkede yaşamak, evlilik ya da ilişkilerde bağları olur. Bildiklerini aktarmaktan keyif alır. İyi öğretici olurlar. Pratik ve hızlı oldukları koşullarda, hayallerden uzaklaşabilirler. Meraklı hallerini bazen bastırmak zorunda kalmalılar, soru sormak ile aynı şey olmadığı bilmeliler. Çok konuşurken dinlemeyi kaçırabilir.

Kuzey Ay düğümü 3. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 9. Ev’deyse:

Bu kişiler;

Sistem ve düzen karşısında, adalet terazisini dikkat çeker.

İradesi ve hedefleri önemlidir.  

Hayattan öğrendiği bu üst düzey bilgileri, sadeleştirmek, basitleştirmek zorundadır.

Derinlerde değil yüzeyde bilgiye ulaşmak ister.

Kuzey Ay düğümü Yengeç’teyse, Güney Ay düğümü Oğlak’taysa:

Geçmişine bağlı kalarak geleneklerini ve geleceğini sahip çıkar. Kendi içinde kurallar oluşturarak hareket eder.  Yaşamın mücadelesini zihninde analitik çözümler üreterek uygulamaya çalışır. Hayatın daha yumuşak, sevgi akışında, naif taraflarını öğrenmelidir. Bu açıdan zihninde gelişen sorular için kuralları geliştirmeli, daha vicdanlı davranmalıdır. Öncelikle hedeflerine değil, yakınlarına ilgi göstermeliler

Kuzey Ay düğümü 4. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 10. Ev’deyse:

Bu kişiler;

Meslek önde kendileri nedense geride kalırlar.

Empati kulvarını gecene kadar önce kendisinin anlaşılmasını ister.

Ailesine, yuvasına, çocuklarına hayatını adar…

Sorumluklarıyla baş etmeleri güçleşir.

Dolaylı laflardan uzana uzana tepeleri aşarlar.

Hedefleri konusunda net olmazlar ise aşırıya kaçabilirler.

Yenilmekten nefret ederler ama ağlamaktan kaçmazlar

Önce can demeyi bilmeliler.

Kuzey Ay düğümü Aslan’daysa, Güney Ay düğümü Kova’daysa:

Farklı görünmeyi ve davranmayı sever. İnsanların dikkatini çekmek için onları kendi merkezine alır. Çoğu zaman sıra dışı olmayı, öyle de görünmeyi tercih eder. Çevresi tarafından böyle kabul edilmek daha da kıymetlidir. Her ne kadar çoğulcu zihniyete inansa da öncü olmak ister. Bazen de düzene karşı gelmeden kendi asi davranışlarda bulunur. Ancak yönetir, yönetilmek istemez. Varsa öyle bir durum yine kendi seçmek ister o kişiyi. Hatta dersini de verir, öğreteceği çok şey vardır çünkü… Kendinden sürekli bahsetmese ve ön planda olmak için ekstra caba sarf göstermese, insanlar onu daha karizmatik ve saygın bulabilir. Her şeye rağmen korumacı ve anaç tavırları dikkat çekicidir.

Kuzey Ay düğümü 5. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 11. Ev’deyse:

Bu kişiler;

Ekip başını çekeri ve başarıları konuşulur.

İşleri ve eğlenceyi organize etme konusunda kimse eline su dökemez.

Öğütleri ise meşhurdur, yürüyen ansiklopedi ararsan zahmet etme hiç

Bireysel yaratıcılığı konuşulsun ister ama alkışları duymadan mutlu olmaz.

İdealleri elbette vardır ama zevklerinin de peşinden koşar.

Mantık dışında duygularına kulak vermeli.

Yüzleşmeler elbette bir gün çat kapı gelebilir, korkmamalı.

Kuzey Ay düğümü Başak’taysa, Güney Ay düğümü Balık’taysa

Ayrıntılar ve günlük yaşamın içindeki pratik öğretilerden vazgeçmez. Büyük planları her zaman vardır ama bazı şeyleri eksik yaparım detaycılığı, etrafına drama yayını yapmasından kurtarmaz onu. Kendinden önce başkalarını düşünme konusunda hassastır. Gerekli organizasyonu yapar ve izini belli etmeden gider, çünkü onun için oldukça normal bir eylemdir yardım etmek. Kontrolcüdür ama hayatı akışına bırakmıştır. Konular tek tek hâkim olursa, dağılmadan toparlanmayı çok iyi becerebilir.

Kuzey Ay düğümü 6. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 12. Ev’deyse:

Bu kişiler;

Büyük idealler uğruna kendini hiç tanımadığı ama inandığı kişilere adayabilir.

Fedakârlıkları efsaneye dönüşebilir.

Empati yapmayı çalışırken sempatiye kayabilir.

Ama mağdur edebiyatı konusunda uzmanlaşması kaçınılmazdır.

Eleştiriye açıktır ama kendi başlarsa ipi uçağı uzun sürebilir.

Çalışmayı sever ama koordine olmakta zorlanabilir.

Kendine ait özel zamanlar yaratmaları gerekir.

Ayrıntıları fark edebilmek, özel bir yetenek geliştirmesine yardımcı olur.

Kuzey Ay düğümü Terazi’deyse, Güney Ay düğümü Koç’taysa:

Kendi isteklerini ve beklentilerini ön plana koymaktan kaçınmaz. İstediklerini elde etme konusunda cesur ve girişkendir. Hareketlidir ve bu zihnine yansımıştır. Bu yüzden pratik de sayılır. Sürekli motive olabilir bu yüzden savaşçıdır. Yılmaz, yeniden yeniden her şeyi kurabilir. İlişkilerde çelişkiler yaşayabilir. Dengeli oldukları sürece, işin içinden başarılı bir şekilde çıkarlar. Sen, ben olgusunda ayırımı iyi yapabilmeliler.  Tek başına değil, insanlarla yaşadığını anlamalı, nezaketi elden bırakmamalıdır. Liderlik, girişim ve mücadele sayesinde beklenenden daha yüksek bir savaşma güdüsü taşıyabilir.

Kuzey Ay düğümü 7. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 1. Ev’deyse:

Bu kişiler;

Fark etsin ya da etmesin kendini öne çıkarır.

Çevresi tarafından bu hırsı anlamsız ve sıradan gelebilir.

Beklentilerin de karşı tarafı düşünerek hareket etmeli.

Arada mütevazı davranırsa daha çok ilgi gören ve duyulan biri olabilir.

Parayı severken, kazanmanın da kolay olmadığını farkındalığı!

Arada dinlenmeye zaman ayırmalı

İlişkilerde meşrutiyetten kaçar ama turnayı da hava da yakalar!

Kuzey Ay düğümü Akrep’teyse, Güney Ay düğümü Boğa’daysa:

Maddi konuları, kendine güvence olarak almak ister. Kişisel becerilerini ve kazanımlarını değerlendirmeyi başarmıştır. Sahip olduğu tüm değerlere ve birikimleri kollar, onları fırsata dönüştürmek için cabalar. Ancak, aşırı koruyucu tarafından vazgeçmelidir. Bir gün kaybetmeyi de öğrenmeli! Başkalarının kaynaklarını yönetmek ve yönlendirmek konusunda yeteneklere sahiptir. Risk almaktan çekinmemelidir.

Kuzey Ay düğümü 8. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 2. Ev’deyse:

Bu kişiler;

Kazançlarını iyi yönetir.

 Her işten kazançlı çıkmayı becerir.

Hem biriktirmeyi, hem de harcamayı sever.

Disiplinli olmayı öğrenmeli öğrenmek

Değişime açıktır ama çabuk vazgeçmelerden kurtulmalı

Sahip olma duygusuna yenilmemek için desteklenmeyi kabul etmeli

Statükocu olmaktan vazgeçmeli

İnatlaşmak bünyesine iyi gelmez, dinlemeyi ve paylaşmayı öğrenmeli.

Krizlere ayak uydurmak değil, tedarikli olması gerekir.

Kuzey Ay düğümü Yay’daysa, Güney Ay düğümü İkizler’deyse:

Sevdiği, sahiplendiği insanlarla arası her zaman iyidir.  Bu bağlamda ilişkileri çok güçlüdür. Ne anlatırsan iyi dinler ve kolay kavrar. Her konuda fikri vardır, okur, gezer, araştırır. Abartıya kazmazsa bu bilmiş halleri sayesinde kendine ve çevresine katkıları olur. Zamanında konuşur ve usturuplu bir tutumla konuşur. Ses tonu etkileyicidir. Deneyimlere de önem verir. Ortamlarda dikkat çekmez ise elinden geleni yapabilir.

Kuzey Ay düğümü 9. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 3. Ev’deyse:

Bu kişiler;

Hızlı iletişim kurabilir, anlık olayları hemen çözer.

Algıları oldukça açıktır, her türlü bilgiyi haznesinde tutabilir.

Kelimelerine derinlik katmayı sever

Sevgilerinin boşa gitmediğini görmelidir.

Açık sözlü olabilir ama işine geldiği zaman

Etik onun için geniş bir kavramdır. Sınırlar çizmesi gerekebilir.

Kuzey Ay düğümü Oğlak’taysa, Güney Ay düğümü Yengeç’teyse:

Sevgiyi yaymak ister; bir baba gibi, eş gibi, iyi bir âşık gibi, anne gibi her şeyi sevmek ve korumak isteyebilir. Israrcı yapısı, her alanda gelişmiştir. Korumayı beden ödemek gibi görebilir. Sadece sevgiden ibaren olarak görmez ise dünyayı hedeflerini yakalama konusunda yeteneklere sahiptir. Amaçları dünya literatürüne girebilecek kadar başarılara imza atmak şeklinde gelişebilir.

Kuzey Ay düğümü 10. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 4. Ev’deyse:

Bu kişiler;

Evine düşkündür ama orayı güvenli bulduğu için.

Aile değerlerine önem verir, bunları kullanmaya çalışmadığı sürece ilişkilerinde başarılıdır.

Toplumun göz önünde işler yapmak tam onun kalemidir. Derdi ilk aşamada saygı görmek olabilir.

Kendine iradesi boyutunda hâkim olabilir, ama paşa gönlü ister ise…

Geçmişe takılma ihtimali olabilir, bu yüzden aşırı duygusal triplere girebilir.

Planlarına sadık kaldığı sürece her şeye yetişebilme ihtimali vardır.

Kuzey Ay düğümü Kova’daysa, Güney Ay düğümü Aslan’daysa:

Yönetmeyi sever ama baskı kurmadan yapacağı için bu özelliği kabiliyet olarak görülür. Öngörüleri yüksektir, insanları değerlendirme konusunda geniş bir vizyona sahiptir. Kalıplaşmış düşüncelerden uzak durur, değişmeyi ve dönüşmek onun için önemlidir. Doğru ve net bilgiye ulaşmak için cabalar. Bilgelik içgüdülerinde vardır. Radikaldir ve fikirlerini açık yüreklilikle savunmaktan geri durmaz.

Kuzey Ay düğümü 11. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 5. Ev’deyse:

Bu kişiler;

Eğlenmek ve yaratıcı yönlerini ortaya koymakta zorluk çekmez.

Keyfine diyecek yoktur.

Neşeli tavırları ile aranan isim olur.

Farklı kültürler ile bir arada olmakta zorlanmaz.

Bireysellik değil çoğulculuk önemlidir

Arkadaşları onun için candır, canandır.

Kuzey Ay düğümü Balık’taysa, Güney Ay düğümü Başak’taysa:

Evrensel sevgi önemlidir. Gelişimin sınırları kişinin öze iradesine kalmıştır. Keskin, analitik bir bakış açısına sahip olabilirler. Duygusal incinmelerden dolayı hassas bir yapıya sahip olabilir.  Mükemmel olmak isteği bazen mutsuzluk getirebilir. Olduğu gibi kabul etmek hayatını kolaylaştıracaktır.  İnsanlara yardım etmek için özel yetenekleri vardır. Bir işin nasıl detaylanacağını, hangi basamaklardan oluştuğunu iyi bilir. En düzensiz yeri düzenlemekten zevk alır. Artık detaylarla boğuşup kalmaktan kurtulmalıdır. Büyük resmi görüp, yararlı olacağı konuları da genişletmelidir. Daha fedakâr, hassas, herkese yönelik çalışmalıdır. Olayları akışına bırakmayı öğrenmelidir. İyilikleri minnettarlığa gider ancak kin ile intikam karıştırmamalı.  

Kuzey Ay düğümü 12. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 6. Ev’deyse:

Bu kişiler;

Düzenleme, derleme, toparlama üzerine kimseyi tanımaz.

Temiz ve çalışkandır. Hatta biraz fazlası ile…

Geniş düşünmeli, aynı yere saplanıp kalma ihtimali oluşabilir.

Yargıç havasından çıkmalı, yargılamalardan kurtulmalı.

Kin ve intikam almayı birbirinden ayırmalı.

Duygusal hafızanı kontrol etmelisin.

İyilik yaparken, merhameti vitrine kaldırmamalı.

Sevgilerine güvenmeli ama her içinden geçene değil.

Astrolog Zeynep Turan

Yazının her hakkı saklıdır.

29.12.2015

 

Zeynep Turan
Hakkında
Astroloji bir yol haritasıdır. Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Yükselenini Hesapla
2023 Karar
Gezegen hareketleri 2023’ün seçilmiş bir yıl olduğunu iddia ediyor...