Yükleniyor . . .

EVLERİN ANLAMLARI

ASTROLOJİDE EVLERİN ANLAMI

Astrolojide evler burçlar gibi 12 adettir. Doğu ufkundan başlayarak saat yönünün tersine doğru sıralanırlar. Haritası oluşturulan kişinin yeryüzünde bulunduğu mevkiye bağlı olarak ev tasarımında dilimler birbirine eşit olmazlar. Yani haritada her ev alanı, birbirine eşit değildir. Günlük yaşamın olaylarını temsil eden evlerin anlamları sırasıyla şöyledir:

1.Ev (Koç Burcunun evi): Kişilik, maske, beden, sağlık, kişisel farkındalık. Bu ev başkalarına nasıl göründüğümüzü temsil eder. Dıştan gelen etkilere karşı tepkilerimizi, dünyaya bakış açımızı, aktiviteyi, kendini ispat tarzını, liderlik ve öncülüğün sınırlarını belli eder. Vücut tipini belirlemede büyük ölçüde bu ev söz sahibidir.

2.Ev (Boğa burcunun evi): Maddi güvence isteği, maddi kazanç, para kazanma ve harcama. Başlangıç çizgisinde bulunan burç, gelir kaynaklarını belirler. Miras ve vasiyette, bağış yoluyla kazancı ve bu işlere olan istidadını göstermektedir. Kişinin mesleki ve ticari yetenekleri ile güven ve güvensizliğin dayandığı noktalar bu evin yönetimindedir.

3.Ev (İkizler burcunun evi): Akıl ve zeka evidir. Öğrenme ve iletişim becerinizi yönlendirir. Yaratıcılık, okuma, araştırma, düşünme, bilgi edinme gibi yeteneklerle ilgilidir. Kişinin anlaşma, ticaret, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular bu evin yönetimindedir. 

 4.Ev (Yengeç burcunun evi): Yuva, ev, dünya, geldiğimiz yer, anne, ebeveynler. Doğanın doğum yerini ve evini belirler. Örf ve adetler, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, duygusal kökenli ben imajını, korunma ve sahip olma ihtiyacını temsil eder. Hayatın son seneleri, ölüm yeri ve maddenin genel olarak bitimi de bu evden çıkartılabilir.

 5.Ev (Aslan burcunun evi): Yaratıcılık, yaratıcı kişiliğin sergilenmesi, sanat, aşk, eğlence, çocuklar, kumar. Bu ev aynı zamanda davranış veya hoşgörü tavrımızı yansıtır. Kişinin irade gücünü, kararlılığını, zevk aldığı alanları, kendini ifade etme ve dikkat çekme çabalarını anlatır.  Bağlılıklar ve kalp istekleri ile de yakından ilgilidir.

6.Ev (Başak burcunun evi): İş, çalışma, hizmet etme, faydalı olma, pratiklik, sağlık, kişisel gelişim, temizlik, ayrıntılar. Dış dünyaya verilecek hizmetler ile alakalıdır. İnsanlarla ilişkisi dışında küçük ve özellikle vahşi hayvanlarla olan ilişkisinden bahseder. Rutin işleri ve bu işlerde kullandığımız metotları, yani çalışma yöntemlerini temsil eder.

7.Ev (Terazi burcunun evi): İkili ilişkiler, ortaklık, anlaşmalar, evlilik, eş. Ev çizgisinin bulunduğu burç evlenilecek kişiyi tanıtabilir. Kişinin çaba göstermeden karşılıklı denge kurabilme gücünü gösterir. Anlaşmazlıkları ve kendisine açıkça karşı gelen kişileri de gösterir.

8.Ev (Akrep burcunun evi): Ölüm ve yeniden doğum, yenilenme, dönüşüm, gizli ilimler, miras, ortak paralar. Büyük işleri simgelediği gibi çalışmadan kazanılan ödüller ve paralarla da yakından ilgilidir.

9.Ev (Yay burcunun evi): Seyahat, yurt dışı yolculukları, uzak ülkeleri dolaşma, felsefe, din, yükseköğrenim. Bu ev moral ve vicdan olgularımızı temsil eder. Ruhsal gelişme alanındaki kapasite, inançlar, soyut fikirler, felsefi düşünceler, yaşamın sırlarına dönük arayışlar da bu eve aittir.

10.Ev (Oğlak burcunun evi): Kariyer, şöhret, başarı, yükselme, dünyaya karşı olan sorumluluklarımız ya da hedeflerimiz. Kişinin görünümünü etkileyen sosyal sorumluluklardır. Kişinin şöhreti ve hemcinsleri arasındaki saygınlık derecesi bu eve bağlıdır.

11.Ev (Kova burcunun evi): Arkadaşlar, gruplar, grup çalışmaları, organizasyonlar içinde ortak hedefler için çalışmalar. Birey içerisindeki insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dernekler ve hayır işlerini yönetir. Bu ev arkadaşların evidir. 

12.Ev (Balık burcunun evi): Bilinçdışı, kolektif bilinç, ruhsal çalışmalar, içe çekilme, içe dönüş, kapanma, izolasyon. Kişinin ruhsal yapısını ve manevi kapasitesini gösterir. Zorlanmanın, baskının evidir. Bu evde kümeleşen gezegenler ilaç ve uyuşturucuya hassas yapıyı gösterir.

EVLERİN VÜCUTTA YÖNETTİĞİ ORGANLAR VE ETKİLEDİĞİ SAĞLIK SORUNLARI

1.Ev: Bu ev başı temsil etmekle birlikte, kas sistemi ve orta yaşı da temsil eder. Vücut ısısı ve seksüel fonksiyonları simgelemektedir. Aynı zamanda ateşli hastalıkları da göstermektedir.

2.Ev: Hormonel sistem, bezeler ve kişinin buluğ çağı bu evin etkisindedir. Ayrıca boyun, boğaz ve yumurtalıkları da temsil etmektedir.

3.Ev: Sinir sistemini temsil eder. Konuşma ve duyu organlarını, omuzları, kolları ve akciğerleri simgelemektedir. 

4.Ev: Bu ev kan ve vücuttaki tüm sıvıları temsil etmektedir. Ayrıca lenf bezleri, solunum yolları, mide, göğüsler ve rahmi de 4.ev yönetir. 

5.Ev: Vücudumuzdaki en önemli organ olan kalbi temsil eder. Kan dolaşımı, atardamar, hücre yapısı ve bel kemiği bu evin yönetimindedir.

6.Ev: Bu ev doğrudan sağlık evidir. Bu eve düşen burç kişinin vücudundaki hassas ve zayıf olan noktaları gösterir. Ayrıca kalın ve ince bağırsaklar, apandist, karın bölgesi ve bel kısmı da bu evin yönetimindedir. 

7.Ev: Böbrekleri, pankreası, karaciğeri, sırtın alt kısmını, yumurtalıkları ve bazı hormonları temsil eder. Her iki cinsiyette de ilk olgunluk dönemini gösterdiği gibi; kadınlarda östrojen hormonunu simgeler. 

8.Ev: Mesane, idrar yolları, üretim organları yani çoğunlukla cinsel uzuvları temsil eder. Hücre yenilenmesi ve vücudun savunma mekanizması da 8.ev tarafından yönetilir.

9.Ev: Bacaklardaki damarlar, siyatik sinirler, kalçalar, bacak üstü kemikler ve vücudun organ sistemi ile ilgilidir. İnsan yaşamının oluşum yıllarını da temsil eder.

10.Ev: İskelet yapısını temsil eden bu ev; dişler, eklem yerleri, dizler ve deri ile ilgilidir. Ayrıca yaşlılık dönemini de temsil eder.

11.Ev: Bu evin vücudun ritmiyle alakası vardır. Baldırlar, ayak bilekleri, kan dolaşımının hızlanması ve yavaşlaması, nabız, nefes ve hipofiz ile de ilgilidir. Dolaşım bozuklukları hakkında bilgi verebilir. 

12.Ev: haritada ayakları ve lenf damarlarını temsil eden bu ev; uyku hali ve uyuşukluk ile de ilgilidir. Vücutta çıkan çiller de bu evin temsil ettiği yerlerdir. 

Astrolog ZEYNEP TURAN

Yazının Her Hakkı Saklıdır

01.01.2013 Tarihinde Kaleme Alınmıştır.

Zeynep Turan

Twitburc Kurucusu & Astrolog

Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Danışmanlık Hizmetleri
Günün Ruh Hali
Ay, Terazi burcunda arkadan iş çevirenlerin veya çapkınların işlerini artık daha da zorlaştırdığı dönemi başlatıyor. Seyahat planı olmayanları dahi harekete geçirecek günler başlıyor.
Zeynep Turan
Hakkında
Astroloji bir yol haritasıdır. Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Yükselenini Hesapla
2023 Karar
Gezegen hareketleri 2023’ün seçilmiş bir yıl olduğunu iddia ediyor...