Yükleniyor . . .

7 RAKAMININ ÖNEMİ

7 RAKAMININ ÖNEMİ

Yeryüzünde 7 rakamının her kavim ve kültür için farklı anlamları vardır. 7 sayısının önemi ve özelliği dini hükümler açısından da belirtilmiştir. Hem dinin hem doğanın hem de sosyal hayatın içinde yer alan 7 rakamının geçtiği çok farklı alanlar bulunmakta.

Haritalarımıza göre hepimiz 21 Aralık’tan-15 Mayıs’a kadar herkesin haritası 7 yılık bir döngüyü bitirip, farklı bir 7 yılık döngüye girecek.

Hayatınızın son 7 yılını düşünün ve önümüzdeki 7 yılı nasıl geçirmek istiyorsanız bu tarihlere kadar hazırlığınızı yapın.

Hepimiz bir süreçten çıkıp farklı bir sürece giriyoruz. Belki bunu şimdi fark etmeyeceksiniz ancak 2018 yılının temmuz ayına kadar ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız.

 • Gökkubenin 7 kat üstü vardır.
 • Yeryüzünün 7 kat altı vardır.
 • İnsanın yaratılışı 7 safhada oluşmuştur.
 • Haftanın 7 günü vardır.
 • Gökkuşağı 7 renkten oluşur ve 7 temel renk vardır.
 • Büyük Ayı takım yıldızı, 7 yıldızlıdır.
 • Dünyada 7 kıta vardır.
 • Kızılderililerde 7 mevsim vardır.
 • Bir haftada 7 gün vardır.
 • Dünyanın harikalarının sayısı 7’dir.
 • Müzikte 7 nota vardır.
 • ...

Tasavvufta 7 Rakamı

7, İslam dünyasındaki ilk mükemmel sayıdır. 7 gök, 7 iklim, 7 dünya ve deniz, 7 renk, 7 peygamber, kalbin 7 aktif gücü, hali ve 7 durağı vardır. Kâbe 7 kez tavaf edilir ve bu Tanrı’nın 7 özelliğini temsil eder. İslam 7 sembolünün önemini pek çok yerde vurgulamıştır; örneğin Kur’an’a göre Allah cenneti ve dünyayı 7 katlı yaratmıştır. Kur’an 7 anlamlıdır ve namazdaki bir rekât 7 bölümden oluşur. İslam’ın ezoterik yorumlarında İlahi isimlerin taayyünlerinin sureti olarak açıklanan, aşkla kendinden geçmiş 7 melek vardır. Mesnevi’de 7 yıldızın 7 aklından söz edilir. Tasavvuf yolunda 7 makam ya da 7 vadi, dünyanın pek çok yerindeki mistik tradisyonlarda yaygındır. 7, manevi 3 ve maddi dördün ideal bir birleşimidir ve bu nedenle en mükemmel hayat yolunu işaret eder. Yediyle kutsanan kişi, mükemmel hayat yolunu bulmuş demektir. Salik’i en son amacına ulaştırmak için gereken 7 aşama, cehennemin 7 kapısı vardır. O kapıların her birini tek tek açmak gerekir. Geç dönem Sufilik, ezoteristlerin ruhsal güçlerini üstünde yoğunlaştırdıkları bedenin 7 hassas noktasından söz eder, bunlar Hint ezoterizmindeki 7 çakrayla paraleldir. Sufiler, incelme yoluyla derin düşünmeye dayanan duaları sırasında şuurun daha yüksek düzeylerine erişebilirler. Bu incelik, Tanrı’nın Âdem’den Muhammed’e kadar kendini 7 büyük peygamberde dışa vuran 7 temel niteliğiyle iş görür. 7, Sufilerin özellikle önem verdiği bir sayıdır. Göksel küreler “yedi değirmen” ve büyük ayı takımyıldızı “7 taht” olarak bilinir. Türk tradisyonlarında Uygurların 7 kutsal kenti vardır. İstanbul 7 tepelidir. Altaylarda tahtı yıldızlarda olan Ülgen’in 7 oğlu vardır. Kuzey Asya’da insanın 7 canının olduğu kabul edilir. Ayrıca 7 başlı ejder sembolü de Türk tradisyonlarında rastlanan bir semboldür. Sibirya ve Yakut Şamanizm’ine göre dünya dağı 7 katlıdır. Gökler ve yer 7 katlıdır. Tufan ve tufanda kullanılan gemi de 7 sembolüyle ilişkilendirilir. Örneğin Tevrat’ta gemiye her saf hayvan türünden yedişer tane alınır. Gemi 7. ayın 7. günü Ararat Dağı’nın tepesine ulaşır. Nuh’un Gemisi 7 bölmelidir. Kalde ve Hint Tradisyonları tufanın 7 gün sürdüğünü belirtir. Kur’an’ın ilk suresi #Fatiha 7 ayettir. Kâinat 7 günde yaratılmıştır. Kâbe’nin etrafı 7 kere tavaf edilir.  Mevlevilikte 7 bilgelik rakamıdır. Mevlevilerde 7 selam vardır. Hz. #Mevlana’nın 7 öğüdü vardır.  #İslam dininde 7 mertebe vardır. Müslümanlar Hac sırasında Safa ile Merve arasında 7 kez gidip gelirler.

Mevlana’nın yedi öğüdü!

1. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
2. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
3. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.
4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
5. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
6. Hoşgörürlükte deniz gibi ol.
7. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.

Astrolog Zeynep Turan

Zeynep Turan
Hakkında
Astroloji bir yol haritasıdır. Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Yükselenini Hesapla
2023 Karar
Gezegen hareketleri 2023’ün seçilmiş bir yıl olduğunu iddia ediyor...