Yükleniyor . . .

23 MART AY TUTULMASI!

Gölgeli Ay Tutulması

Tarih:  23 Mart 2016

Büyüklüğü: 0.80

Süresi:   İlkbahar Dönemi (Mart, Nisan, Mayıs)

Gerçekleştiği Burç: Terazi 

Etkilediği Burçlar: Öncü Burçlar (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak)

Etkilediği Alanlar: ülkeler, yönetimler, evrensel değerler, diploması

Tutulma gerçekleşirken diğer gezegen hareketleri;  Jüpiter- Satürn 90'lığı, Chiron- Kuzey Ay Düğümü 180’liği, Güneş-Merkür kavuşumu, Jüpiter- Plüton 120liği.

Gölgeli Ay tutulmasında tüm gezegenler aktif rol alıyor. Güneş Tutulması sırasında etkin bir rol oynayan Merkür, Ay Tutulmasında da pozisyonunu korumayı hedefliyor. Bu da iletişimin hiç olmadığı kadar stresli olabileceği anlamına geliyor. Tutulma esnasında Venüs’ün ülkemizin haritasında, Uranüs ile kavuşumu 9. evde yaşanırken,  liderlerin ve geçmişte örgütlere liderlik yapmış insanların konuşulacağını işaret ediyor. 

Her seçiş bir vazgeçiştir!

Tutulma esnasında Mars’ın Yay burcundaki aktifliği göz önünde bulundurmamız gerekir. Peki, ülkenin haritasında Ay burcu ile karşıtlık yapacak olması nelerin habercisi olabilir? Tutulma esnasında;  güvenliği, etik konuları, mezhepleri, milliyetçiliği ve Osmanlı tarihi gibi derin konuların yeniden gündeme geleceğini işaret ediyor.  Bunların dışında, Türkiyedeki kültürel miras, tarihi eserler gibi bilimsel meselelerin gündeme geleceğinin habercisi olabilir. Terazi burcunda yaşanacak Tutulma esnasında değişken burçların da aktif olması gök kubbeyi adeta iki farklı serüvene davet edebilir.

Liderlerin şapkası önünde!

Jüpiter’in sert etki altında olması, Merkel’den Obama’ya kadar siyasi süreçin akıl almaz bir boyuta gelebileceğini işaret ediyor. Türkiye haritasında toprak burcunda hareket eden hiçbir göstergenin olmaması, Greenwich’e göre düştüğümüz burcun dünya atlasındaki yerinin Başak olması, ülke toprakları ile ilgili en sert virajların şu döngüde yaşanıyor olması... Bunların her biri göz önünde alındığında gök kubbenin süregelen durumlarla ilgili keskin bir son hazırladığını aynı zamanda bu keskin bitişlerin yeni başlangıçları gündeme getireceğini öngörebiliriz. Özelikle 2015 Kasım ayından bu yana mili güvenlik ve uluslararası arenada belli başlı fikir ayrılıklarının yaşanması, meydan okunan hamlelerin sergilenmesini Satürn’ün Yay burcundaki gücü ile hissetmiştik. Hedef nedir? diye sormak geliyor insanın aklına. Komşu ülkelerde devam eden kriz, maddi ve manevi etkileri aslında bugünün sorunu olmadığını gözlemledik. Bu süreçte ülke rezervlerin değeri üzerine yapılan çalışmalar ve keşifler yeniden söz konusu olabilir. Bu bir tür maddesel değerler sınıfına gerebilir; tarihi değeri olan eser ya da kalıntılar, Altın, Uranyum gibi madenler, tüm bu açılarla bilikte ön plana çıkan konuları bir bütün olarak görmemize neden olabilir.

Yine tarihin tozlu sayfalarına birilerini koyacağız!

Gökyüzü aslında bir tarih okuması gibidir, bu süreçte ülkemizin hissiyat olarak kiymeti, değerli tüm sosyal, maddi konuları dünyanın gözünde dikkatle takip ediyor olacağını işaret ediyor.

Büyük dönüşümlerinde habercisi olan Tutulma, yapıtlarda ortaya çıkabilir. Mars’ın ve Jüpiter’in Tutulmalarda sert açılar alacak olması toprak meselelerini çok daha keskin bir noktaya getirebileceğini, Almanya ile yapılan müzakerelerin şaşırtıcı bir karara bağlanacağının ayrıca altını çiziyor. 

Tutulma anında Jüpiter’in Satürn ile yapacağı 90’lık sert açı kalıbı önemli kırılmalarında sürecini tetikleyebileceğini işaret ediyor. Toprak kavramı ile birlikte vatanla ilgili konularda hassasiyetin artabileceğini vurgu yaparken, inanç ve din ile ilgili özellikle belirli diplomatik hassasiyetler üzerine dünya basınında yine Türkiye’yi hedef gösterebilir. Bir benzeri, yakın tarihte (24- 26 Kasımda) yaşanırken yine bu ülke topraklarını hedef gösteriliyordu.

 Gök kubbe kaderin değil kaderi tayin etmeye çalışanların üstünde!

Öncü burçta gerçekleşecek parçalı Ay tutulması Zodyak kuşağında 2. evde yaşanacak. Parayı dünya gündemine taşırken, ülkelerin sadece kazançlarına odaklanacağına da vurgu yapıyor. Sıcak paranın beslediği sektörler dünya basınında yer alırken, gelişmiş ülkeler farklı önlem paketleri ile kendinden söz ettirecektir.  Kişisel hayatlarımızda güvence arayışımız artarken, uluslararası arenada politik anlaşmaların gerçekçiliğini tartışacağımızı da işaret ediyor.

Türkiye’nin kuruluş tarihine göre Tutulma;  bizim tarafımızdan uluslararası anlaşmaları gündeme getirebilir. Bu süreç, sınavların daha çok ülkeleri, yönetimleri, yöneticileri ve en başta da dünyada kendini kabul ettirmeye çalışan örgütleri zorlayabilir. Yeni dünya düzeninde yer bulmaya çalışan ülkelerin zorluklarını gözler önüne serilirken, iletişim gezegeni Merkür’ün Tutulma esnasında aktif rol alması meydan okuyan bir ruhun tüm sistemlerde çarpıcı etkileri olacağını vurguluyor.

Gökyüzü cihanı sulha çağırıyor. 

Dünyanın yörüngesine yakın gezegenlerin Tutulmada aktif olması, olayların hızlıca büyüyebileceğini işaret ediyor.  Uzaktaki gezegenlerin ise, Tutulma esnasında güneş desteği ve birbirleri ile yapacakları stresli açı kalıplarını bu döngünün büyük fay hatları ile dolu olduğuna vurgu yapıyor. Bu süreç ile dünyada farklı izler bırakması ve yeni öğretileri barındırması beklenebilir.

Tutulma anının yükseleni Aslan burcu olacak.  Bu da ülke haritasının üzerinden değerlendirdiğimizde Neptün ile ilişki kuracağı anlamına geliyor. 14 Kasım’dan bu yana Avrupa’nın kendi içinde yaşadığı ruhsal sınav çok keskin bir şekilde gözler önüne serilirken, ülkemiz ile olan sosyolojik sıkıntılarını bir kez daha vurgulayabilirler. Avrupa’daki ekonomik sallantıların -ayrıca doların- kendi başına dünyada hükümdarlık kurmak için yaptığı spekülatif hareketleri karşısında sergileyeceği ağır tavırlar,  dünyanın para birimi değerlerinin değişebileceğini de işaret ediyor.

Büyük günlerden geçen bir gezegende yaşıyoruz, haberiniz var mı?

En önemli nokta ise 2015 Ağustos ayından itibaren değişken burçlarda ve ülkemizin haritasında aktif rol alan Ay düğümleri Mart ayındaki tüm Tutulmalarda yardımcı oyuncu rolüne soyunmasıdır!  Bu da ülkemizin haritası üzerinden değerlendirildiğinde, komşularla ilişkilerde dengeli bir tavır izliyor olsak bile görülemeyen kontrol dışı gelişmelerin olabileceğini işaret ediyor. Bu aks üzerindeki Tutulma 4 Nisan 2015’te gerçekleşen Ay Tutulmasını hatırlatıyor. Benzer şekilde karşımıza çıkan travmaları yine büyük bir titizlikle ele almıştım.

Tutulmanın ruhsal yapısı; daha müdahaleci ve daha tepkili olacağımızı işaret ediyor.  

Tutulmanın Türkiye haritasına göre 5. evinde gerçekleşecek olması; yaratıcılığı, nüfus artışını, eğlence sektörünü ve organizasyonları etkileyerek içinde bu tür gündemlerin oluşabileceği bi süreç toplumun gündeminde yer alabilir.

Tutulmanın en verimli etkisi ise; memurlar, emekçiler üzerinde görülürken aynı zamanda hizmet sektörüne, yaratıcı işlerde uğraşanlara, kreatif projelere ve dijital dünyaya büyük fırsatlar sunacağına ve ülke pazarında büyük marka iş birliklerinin yine uluslararası arenada konuşulacağını vurgu yapıyor.

Dünya diplomaside sınıfta kalabilir!

Fikir ayrılıkları, rekabeti artırırken,  bir anda ideaların ithamlara dönüşeceğinin altını büyük harflerle çiziyor. Peki, bu ayrılıklar kimler arasında olabilir? Ülke başkanlarının birbirlerine çok sert davranışlar sergileyeceği bir döneme gireceğimizi gösteriyor. Özelikle hâkimler, savcılar ve hukuk sistemi üzerinden önemli kararlar alınırken, mili güvenlik konularında çizgi dışı olaylar meydana gelebilir. İlişkileri ilgilendiren alanda ise endişeler, kırılganlıklar, huzursuzluklar var. Bunlar özellikle sınır komşulardan, yakın çevreden kaynaklanıyor olacak. Yıl içinde bu durumun pek çok gizlilik yaratacağı, belalara işaret edeceği görülmekte.

Tüm dünyada büyük kararların eş zamanlı alınacağı özel zamanlardan birini temsil edecek olan Ay tutulması, aslında son iki yıldır sürüncemede kalmış tüm siyasi ve diplomasi sıkıntıları tek tek gözler önüne de dökebilir.

Bu Tutulma kimlerin sonunu hazırlıyor? Örgütlerin yapılarını, en önemlisi de silah ticaretinde aktif ülkelerin sınırlarını ve buna devam eden limanların özelikle dünya basınında öncelikle konuşulacağını işaret eden Uranüs-Plüton ilişkisi, bu durumların iyice çıplak gözle görülür hale geleceğini belirtiyor.  Satürn, Mars ve Venüs arasındaki gerginliğin ise finansal kurumlar, bankalar, devlet bankaları ile ilişkili olacağına işaret ediyor.

Unutmayın! Gökyüzü bu sefer büyük adımlar atıyor.

Bunun sebeplerinde bir diğeri ise, tutulmanın enerjisi bir anda bizi içine çekecek olan öngörülmez duygu durumlarını temsil ediyor olması. Tutulma anında Ay düğümlerinin ve Şiron’un aktif olması ise kaderi ile ihmalkârlığı tartışacağımız olaylara vurgu yapıyor. Bu gökyüzü olayı aslında 1 Mart itibari ile kendini ortaya koyarken, 20 Martta Güneş'in Koç burcuna geçişi ile de yine ülke gündeminin büyük bir hız kazanacaktır. 2014 – 2015 yılarında buna benzer tutulmalara Kanlı Tutulmalar Serisi denirken ülke gündemimiz yine çok zorlayıcı bir evrenden geçiyordu.

Gündelik hayatımızda karşımıza çıkacak başlıklar şöyle;

  • Finansal kurumlar, bankalar, eğitim birimleri, kamusal alanda görev yapan üst düzey yöneticiler ve ülkenin yardım kuruluşları, STK’lar, dernek ve vakıflar,
  • Ülkeler arası kara kutular üzerinden yapılacak müzakereler ve kararlar,
  • Uluslararası alanda meydana gelen sosyal, ekonomik ve siyasi konular,
  • Ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu kişiler için yapılan düzenlemeler,
  • Ekonominin durumu, ekonomik kaynaklar, TL’nin değeri ve siyasi destekler, 2016’nın ikinci yarısında ve özellikle sonbahar aylarında kaynaklar/bütçe ve siyasi konjonktür,
  • İdeolojik ayrılıklar,  din ve inançlarla ilgili gelişmeler, mezhepler ve etnik kökenler,
  • Diğer ülkelerle işbirliği sağlayan örgüt ve kuruluşlar,
  • Sınır komşuları ile ilgili gelişmeler, ülkemizdeki mülteciler, ülkeyi ve özellikle toprak bütünlüğünü ilgilendiren durumlar,
  • Basın ve yayın kuruluşları, medya organları ve toplumun haber alma özgürlüğü... 

Burçlara etkisi;

Koç: Değişime hazır mısın? Özellikle iş hayatında karşına çıkacak fırsatları değerlendirirsen lider ruhun ile kariyer basamaklarını hızlı adımlar ile tırmanacaksın. Ay tutulmasıyla birlikte etrafında olup biten değişimlere hızla adapte olacaksın. Sen değişikliklerden değil, değişiklikler senden korksun! Bu dönemde sosyal hayatında biraz yenilik yapabilirsin. Girdiğin ortamlarda dikkat çekeceğin bir döneme giriyorsun, bunu değerlendirmelisin.

Boğa: Yaşamında dengeyi korumaya devam ediyorsun. Geleceğe dair planlarını gerçekleştirmek için son derece olumlu koşullar seni bekliyor. Planların aynen tahmin ettiğin gibi gerçekleşecek. Her şey yolunda! Bazen sınırlarının dışına çıkarak çılgınlık yapmanı öneririm. Genç ruhunu ortaya koy! Her şey planlı programlı giderse kendinden bile sıkılabilirsin. Bunu istemezsin değil mi?

İkizler: Değişken ruhundan sıkılmışa benziyorsun. Bu dönem hayatındaki pek çok şeyi düzene sokacaksın. Endişe ve kaygılarının son bulduğu dengeli bir dönem olacak. Çevrendeki insanların gözleri senin üzerinde olabilir. Bu sıralar çok popülersin! Tadını çıkart. Çalışmalarındaki verimin çok yüksek olacağı bir döneme giriyorsun.

Yengeç: Herkes senin kapında! Çevrendeki insanların içinden çıkamadığı her durumda koşa koşa sana gelecekleri bir döneme giriyorsun. İnsanların sana olan güvenlerini tazeleyip, başlarını koyabilecekleri omuz oluyorsun. Başkalarından önce kendi sezgilerine güvenmelisin, aşk hayatında karşılaşacağın bazı sorunların ancak bu şekilde üstesinden gelebileceksin.

Aslan: Özgüvenin çevrende bazı insanları rahatsız edebilir. İlişkilerinde sıkıntı yaşayabileceğin bir döneme giriyorsun. Ama cesur adımlar atarak girdiğin yeni ortamlarda ise insanların hemen sevgisini kazanacaksın. Kendini her yerde belli ediyorsun, bu dönemde kendini göstermen yeni ve güzel bir aşka başlamanı sağlayacak, gözlerini dört açmanda fayda var!

Başak: İşlerinin yoğunluğu ne olursa olsun detayları asla yok saymamanın karşılığını alacaksın. Bu dönemde alacağın kararlardan tereddüt etmemelisin, hepsi birbirinden doğru kararlar olacak! Hayallerine bir adım daha yaklaşıyorsun. Gelen eleştirileri yapıcı bir şekilde dinlersen senin için daha faydalı olacak. Zafere ulaşman an meselesi!

Terazi: Derin bir oh, çekme vakti! Sıkıntılarının sona erdiği, güzel günlerin ufukta belirdiği döneme giriyorsun. Şimdi pijamalarını çıkar, elindeki çikolataları bırak ve bu buhrandan hemen çık. Ertelediğin ne varsa hepsine başla çünkü önümüzdeki günlerde çok büyük başarılara imza atacaksın. Hayata dönme vakti, haydi herkes seni bekliyor!

Akrep: Mücadeleci ruhuna çok ihtiyacının olacağı bir döneme giriyorsun. Bu dönemde karşına bazı zorluklar ve sıkıntılar çıkabilir. Tutkulu ve güçlü yönünü ön plana çıkararak bunların üstesinden gelebileceksin. İnsanlara karşı eleştirel tavrını bir süre nadasa bırakmalısın, dikkatli olmazsan yanlış anlaşılacaksın. Olumsuz ne olursa olsun, kendini sev! Sen her şeyi halledersin.

Yay: Yenilik vakti! Cesur kararlar vereceğin bir döneme giriyorsun. Verdiğin bu kararlar birçok değişimi beraberinde getirecek. Belki evini, işini hatta yaşadığın şehri bile değiştirebilirsin. Kendinde güç bulduğun her şeyi yapacak cesaretinin olduğu bir dönem bu. Çok iyi değerlendirmelisin. Yeniliklerden asla kaçma, kendine yenilik yarat. Güç seninle!

Oğlak: Kariyerinde kıskanılacak adımlar atacağın bir döneme giriyorsun. Maddi durumundaki iyileşmeler gereksiz harcamalarda bulunmana neden olabilir. Elindekileri hemen kaybetmemek için biraz daha dikkatli olmalısın. Belki de yatırım yapmayı düşünmelisin? Bu dönemde şans senin yanında olacak. Bu dönemde yeteneklerini kullanabileceğin adımlar atabilir, sosyal çevreni genişletebilirsin.

Kova: Hayatında değiştirmek istediğin şeyler için mükemmel zamanlama! Bu dönemde önüne gelen fırsatları iyi değerlendirmelisin. İş ve sosyal hayatında meydana gelecek süreçler seni bambaşka bir insan haline getirecek! Hayallerini gerçekleştirmek için atacağın adımları bu döneme denk getirmen seni bir adım öne geçirebilir. Fırsatları kaçırma!

Balık: Ah mazi! Bu dönemde geçmişe özlem duyarak duygusal anlar yaşayabilirsin. ‘Geçmiş geçmişte kaldı, önüme bakmalıyım artık’ diyerek kendini telkin etmelisin! Olup bitmiş olaylar ile ilgili kendini yıpratmanın bir anlamı yok değil mi? Kariyerinde beklenmedik bir yükseliş seni mutluluktan uçurabilir. Hazırlıklı ol! Aşkı uzaklarda ararken, burnunun ucundakini sevdaları kaçırma!

Astrolog Zeynep Turan

Yazının Tüm Hakları Saklıdır.

8 Şubat 2016

Zeynep Turan
Hakkında
Astroloji bir yol haritasıdır. Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Yükselenini Hesapla
2023 Karar
Gezegen hareketleri 2023’ün seçilmiş bir yıl olduğunu iddia ediyor...