Yükleniyor . . .

LOVE BOMBİNG NEDİR?

Love bombing (aşk bombardımanı) ilişkilerde yaygın olarak kullanılan manipülatif bir taktik olarak kabul edilen bir davranış biçimidir. Bu taktikte, bir kişi diğerine aşırı miktarda ilgi gösterir, aşkı ve bağlılığı abartılı bir şekilde ifade eder ve hızlı bir şekilde ilişkiyi derinleştirmeye çalışır. Lakin, bu tür davranışlar gerçek duyguların bir yansıması değildir; bunun yerine, manipülatif davranışlarla ilişkilendirilir. Bu durumu gündelik hayatta hepimiz “Ne çabuk tanışıp, evlendiler!” yorumlarıyla hatırlarız.

Aşk bombardımanının temel amacı, kişinin duygusal bağımlılığını oluşturmak veya güçlendirmektir. Bu taktiği kullanan kişi, karşısındaki kişinin duygusal zayıflıklarını hedef alır ve onu istediği gibi manipüle etmek için bu zayıflıkları kullanır. Love bombing, genellikle ilişkinin başlangıç aşamasında yoğun bir şekilde kullanılır ve kişinin duygusal bağlılığını kazanmak için kullanılan bir araçtır. Lakin, aşk bombardımanının uzun vadeli sonuçları genellikle olumsuzdur. Kişi, manipülatif taktiklerin farkına varmadan önce ilişkiye derinlemesine bağlansa da zaman içerisinde gerçek duygularla çelişen bu abartılı davranış biçimi açığa çıktığında, kişi genellikle büyük bir hayal kırıklığına uğrar.

Love Bombing Aşamaları Nedir?

Love bombing’in 3 aşaması vardır; bunlar Birinci Aşama, İkinci Aşama ve Üçüncü aşamadır.

Birinci Aşama: Yoğun İlgi

Aşk bombardımanının ya da istenilenden öte ilgi görme halinin ilk aşaması, duyguların en belirgin olduğu aşamadır. Bu aşamada, kişi partnerine karşı aşırı derece büyülenmiş, kapılmış hissi yansıtır, meraklı ve de dikkatlidir. Mesajlar, aramalar ve buluşmalar, “sensiz olamıyorum” izlenimiyle, hedefindeki kişiyi ablukaya alır, sorgulama alanı bırakmaz. Öyle ki ardı ardına yaptığı hamleler, birlikte olduğu kişinin duygularını yükseltmesindeki amaç ilişkiyi hızlı bir şekilde derinleştirmeye çalışma çabasıdır. Gösterilen yoğun ilgi, hedef kişiyi kendisine bağlamak ve kendine aşık etmektir. Bu tarz kişilerin kendilerine bağımlılık sergileyen insanlara ihtiyaç duyar. 

Venüs’ü zararlı konumda çalışanlardan bu tarz çıkışlar daha fazla görünürken, ayrıca Venüs Retrosu’nda doğanlar da bu tarz duygu potporisi yaşarlar. 

İkinci Aşama: Değersizleştirme

İkinci aşama değersizleştirme aşamasıdır. Bu aşamada, kişi birdenbire ilgisini azaltır ve karşısındaki kişiyi değersiz hissettirmeye başlar. İlk aşamada yoğun ilgi gösterirken, ikinci aşamada, onunla ilgilenmemeye, mesajlara geç yanıtlar vermeye veya buluşmaları ertelemeye başlayabilir. Bu davranışlar, kişinin kendisini güvensiz ve değersiz hissetmesine yol açar. Değersizleştirme aşaması, manipülatif kişinin kontrolünü artırmak ve partnerinin duygusal bağımlılığını daha da derinleştirmek için kullanılan bir yöntemdir.

Mars’ı zararlı konumda çalışan erkeklerin haritasında daha fazla görülür. Özelikle Mars’ı geri giden erkekler, küçük eleştiriler ve kıyaslamalarla birlikte başlarlar değersizleştirmeye…

Üçüncü Aşama: Kaybolma

Aşk bombardımanının son aşaması, kaybolmadır. Bu aşama aynı zamanda aşk bombardımanına maruz bırakılan kişi için en üzücü, yıpratıcı ve acı verici aşamadır. Bu aşamada, kişi neredeyse tamamen ortadan kaybolur ve partneri ile iletişimi keser. Mesajlara cevap vermez, aramalara çıkmaz ve buluşmalara gelmez. Kişi, kendini bir anda terk edilmiş ve hisseder ve değersizleştirilmiş hisseder. Kaybolma aşaması, manipülatif kişiye geri dönmek için çabalamasını sağlamak ve onun kontrolünü artırmak için de kullanılan bir yöntemdir.

Haritasında sabit burçlarda stelyumu (aynı burçta 3 ya da daha fazla gezegenin konumlanmasını ifade eden astrolojik terimdir.) olanların genelde yaptığı bir çıkıştır. Sabit burçlar; Boğa Aslan, Akrep ve Kova’dır. Astrolojide stelyum demek; aynı burçta 3 ya da daha fazla gezegenin konumlanması anlamına gelir.

Love Bombing'e Maruz Bırakıldığınızı Nasıl Anlarsınız?

  • Aşırı ilgi ve dikkat
  • İlişkinin hızlı ilerlemesi
  • Abartılı duygusal ifadeler
  • Gösterişli hediyeler ve jestler
  • Bağımlılık oluşturma çabaları
  • Değersizleştirme ve kaybolmadır.

Love Bombing'in Sağlıklı Bir İlişkiden Farkı Nedir?

Love bombing ile sağlıklı bir ilişki arasındaki temel farklar, denge, gerçeklik, bağımsızlık ve sürekliliktir. Love Bombing, duygusal istismarın bir türü olarak kabul edilir ve sağlıklı bir ilişkinin temel prensiplerine zarar verir. Gerçek ilişki ise karşılıklı güven, saygı ve anlayışa dayanmalıdır; ancak aşk bombardımanı, manipülasyon ve kontrol üzerine kurulmuştur.

Son söz; dünya her ne kadar hızlanmış olsa da hissetmek, anlamak, güvenmek ve kavramak insanlar için temel duygulardır. Bu duyguların pekişmesi ise zamanla olur. Duygularınıza zaman tanıyın…

Astrolog Zeynep Turan

Yazının Her Hakkı Saklıdır.

15.04.2024 tarihinde kaleme alınmıştır.

 

Zeynep Turan

Twitburc Kurucusu & Astrolog

Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Danışmanlık Hizmetleri