Yükleniyor . . .

İKİNCİL İLERLETİLMİŞ HARİTALAR

İKİNCİL İLERLETİLMİŞ HARİTALAR

Astroloji her zaman belirttiğim gibi bir yol haritasıdır. Bambaşka hayatlara sahip olan, bambaşka yollar üzerinde yürüyen bizlere kılavuzluk eden, kendimizi başka bir boyutta tanımamıza vesile olan bir alandır. Deyim yerindeyse rehber görevi gören astroloji sayesinde seçimlerimizi, olaylar karşısındaki tepkilerimizi bile şekillendirebilecek güce sahiptir. Ki astrolojinin Babil ve Mezopotamya bölgelerine kadar uzanan bir geçmişi olduğunu hesaba katarsak ne kadar köklü ve matematiksel bir dili olduğunu da daha iyi kavramış oluruz.

 ASTROLOJİ SADECE BURÇTAN İBARET DEĞİLDİR.

Bireyin kendini anlamlandırması, varoluşundaki potansiyellerinin farkına varması ve hayat içerisinde benliğini tam anlamıyla ortaya koyması açısından önemli bir yere sahiptir. Astroloji geçmiş, şimdi ve gelecek arasında köprü görevi görür. Bu köprü birbiriyle matematiksel bir tasarımla bağlanmış gibidir. Nedensellik örüntüleriyle geçmişi ve şimdiyi kavramamıza ve gelecek hakkında birtakım öngörülerde ve çıkarsamalarda bulunmamıza yardımcı olur. Bu noktada astrolojideki temel bazı bilgiler oldukça önemlidir. Elbette ki bu temel bilgiler tek başlarına kullanıldıklarında sadece teorik bilgiler olarak kalır. Ancak bu bilgiler eşliğinde mantıksal açıklamalarda bulunmak ve yorumlamak astroloji astroloji yapar.

Astroloji derin bir ummandır.

Astrolojide transitler, solar arc, primary direction, progression gibi çeşitli isimlere sahip olan öngörü teknikleri vardır. Bu öngörü teknikleri aracılığı ile gökyüzünün akışı eşliğinde bireysel haritalardaki yani doğum haritalarındaki olasılıklar dizini hesaplanmaktadır. Bu noktada çeşitli olasılıkların içerisinde en tutarlı ÖNGÖRÜLER ve pürüzsüz çıkarsamalar yapmak için astrolojinin sunduğu temel bilgileri ve verileri çok iyi bilmek gerekir. Astrolojiye dair herhangi bir bilgi eksikliği yanlış yorumlamalara ve dolayısıyla yanlış öngörülerde bulunulmasına sebebiyet verebilir. Bu da aslında astrolojiye ne kadar ilgili olursanız olun, bilgi eksiliği varsa yanlış adımlar atarsınız demektir.

Astrolojide çeşitli temel teknikler vardır. Bunlardan biri de ikincilik ilerletme yöntemidir.  Bu yöntem gerçekleşecek olayları daha kapsamlı ve perspektif bir zaman içerisinde öngörmeyi sağlar. Bununla birlikte manevi, duygusal ve ruhsal anlamda tecrübelerimizin benliğimizi nasıl şekillendirdiğini de gösterir. Tecrübe deyince aklınıza hemen olumsuz fikirler gelsin istemem. Elbette ki bazen kötü tecrübeler ediniriz ancak bu tecrübeler bile özümüzde bir dönüşüm ve farkındalık yaratır.  İkincil ilerletme yöntemi bu özün farkına varılması ve kavranmasıdır.

Doğum bilgilerimiz ruhumuzun koordinasyonlarıdır.

Doğum haritası, doğuştan sahip olduğumuz olumlu olumsuz tüm potansiyellerimize ilişkin bilgiler sunar. İkincil ilerletilmiş harita ise ek olarak bireysel gelişimimiz için ihtiyacımız olan ruhsal tarafları, prensipleri ifade etmektedir. Yani işin özünde ikincil ilerletilmiş haritalar gündelik akış içerisinde gerçekleşen olaylar karşısındaki bakış açımızı ve duygusal tepkilerimizi ve psikolojik tavrımızı anlatmaktadır.

Transitler, gezegenlerin hareket ve ilişkileri her ne kadar hepimiz için ortak bazı göstergelere sahip olsalar da kişisel haritalarda farklı yansımalar söz konusudur. Örneğin ekinokslar herkes için gece gündüz eşitliğini temsil ederken ikincil ilerletme yani progress haritasında ekinoksta doğmak doğum haritalarımızda diğer transitler eşliğinde farklı açılımlara neden olmaktadır.

Progress yani ikincil ilerletme yöntemi sayesinde gündelik tepkilerin ardında yatan psikolojik ve ruhsal yapıyı çözümleyebiliriz. Elbette ki bu psikolojik yapı durağan, sabit değildir. Tecrübeler eşliğinde değişen, dönüşen bir dinamiğe sahiptir. İşte ikincil ilerletme yöntemi bu değişim sürecini de ortaya koyabilmektedir.

Progress haritasının hesaplanmasında 1 yıl için 1 gün esas alınır. Örneğin 30. Yaşın progress’ı çıkarılmak isteniyorsa, doğum haritasının 30 gün sonrasına ilerletilmesi gerekir. Örneğin 1 Temmuz 1993 tarihinde doğduysanız, 30 yaşınızın progress haritasını çıkarmak için 30 Temmuz 1993 haritasını çıkarmanız gereklidir.

Progress haritasının tekniği nasıldır?

  • İkincil ilerletilmiş haritalarda açı 1 derece alınmaktadır ve doğum yerine göre çıkarılması gerekmektedir.
  • Bu haritalarda 1 güne 1 yıl karşılık geldiği için yavaş giden gezegenler tek başına değerlendirilemezler.
  • Bu haritalarda Ay, herhangi bir burçtaki seyrini yaklaşık olarak 2,5 senede tamamladığı için her ay 1 derece ilerlemektedir. Tüm burçları dolaşması ise ortalama 28 yılı bulmaktadır.
  • İkincil ilerletilmiş haritada bir yılda 1 derecede ilerleyen Güneş, bir burçta 30 yıl kalır.
  • Güneş ve Ay’ın bulunduğu burç, ev veya gerçekleştirdikleri açılara göre çeşitli değişimleri tetikleyen bir döngü söz konusudur.
  • Yeniay ve Dolunayların gerçekleştiği yıllar ve progress’teki gezegenlerin yıldız haritalarındaki gezegenlere olan açıları da dikkate alınmalıdır.
  • Tahminlerde öncelikle başucu noktası (Mc), Güneş, yükselen burç ve Ay burcu, bu noktaların ev, burç ve dekan değiştirmesi esas alınmalıdır.
  • Gezegenlerin Retro yapması, ileri ya da durağan seyretmesi de bu haritalarda önemlidir. Örneğin; haritasında Venüs Retro’suna sahip biri sevilmediğini düşünüp sevgi konusunda hep şüpheci davranırken progress haritada Venüs ileri gittiği zamandan itibaren kişinin dışa dönük, güçlü, eski seçimlerinden daha farklı seçimler yapması ve mevcut çevresinden uzaklaşması gerektiği ve yeni çevrelere girmesi gerektiğini söyleyebiliriz.  
  • Gerek maddi gerekse maddi anlamda değişen fikirlerimizin, ihtiyaçlarımızın ve beklentilerimizin nedenlerinden biri de ikincil ilerletilmiş haritalardaki Ay’ın burç ya da ev değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. Öyle ki Ay’ın bu haritalardaki değişim yansımaları yaklaşık olarak üç ay sürebilmektedir. Bu zaman dilimi hayata entegre olmayı temsil eder niteliktedir. Bazen değişimleri bir anda hissetmemiz de bundan kaynaklanır. Zamana yayılım söz konusudur. Örneğin Ay 7. Eve ya da terazi burcuna ilerlediğinde, kişinin hayatındaki temel gereksinimleri değişecektir. Kişi evliliğinde ortaklığında sınırları, fedakarlıkları eskisine göre daha çok düşünecektir. Bu etkide kişinin bireyselliğe yönelmesi, kabuğuna çekilmesi, insanlardan uzaklaşması, kişisel alanına düşkünlüğü atar. 

Progress Ay’ın burç ve evler üzerindeki etkileri Nelerdir?

Koç Burcunda (1.Ev)

Kişiye cesaret ve kendini özgür kılmayı aşılar. Hedeflerine ulaşmak için mücadele etmekten de gerektiğinde gözü kara bir şekilde meydan okumaktan da çekinmez. Bireysellik bilincinin egemen olmasıyla kendi kararlarını sadece kendi verir ve önündeki engelleri kaldırmak elinden geleni yapar. Bu kişilerin hırslı kişilerle sık sık karşılaşması olasıdır. Genellikle duygusal gerilimi yüksek, aniden öfkelenen kişilerin ortaya çıkardığı çetrefilli durumlarla uğraşmak zorunda kalırlar. Progressin 1.Evdeki yani Koç burcundaki yerleşimi isim, kimlik, yer, görünüşte değişikliklere ya da çalışmalardaki sonuca da işaret edebilmektedir.

Boğa burcunda (2.Ev)

Yolculukları, alım satım işlerini, ödeme şekillerini temsil eder. Kişi bu yerleşimde maddi temelli konularla ilgili revizyonlar yapabilir. Son 2,5 sene içerisinde atılan adımların, tercihlerin karşılığı vuku bulabilir. Yaşam alanında değişikliğe ya da köklü bir tadilata gidilebilir. Uzun vadede yapılan işlerin köklü maddi getirilerine zemin hazırlayabilir. Diğer yandan emeklilik gibi aniden gelecek sürekli para akışını da vurgulayabilir.

İkizler burcunda (3.Ev)

Aşk hayatında seçim yapmaya zorlayan zamanları temsil edebilir. Artan seyahatleri, büyük kararlar alınabilecek tanışmaları işaret edebilir. Kişisel gelişimi desteklemek adına eğitimler almaya yönlendirebilir. Daha çok öğrenmeye, bilgi akışına, tecrübeye, iletişimdeki becerilerin hız kazanmasına vesile olabilir. Kardeşlerle ilgili konulara da vurgu yapar.

Yengeç burcu (4.Ev)

Yuva temalı konularda kişinin hayatında yaşayacağı önemli değişimleri işaret eder. Gelecek 2,5 yıl içerisinde evlenme, çocuk sahibi olma, ayrılma gibi ailevi nedenlerde yer değiştirme, taşınma gibi etkiler söz konusu olabilir. Bunlarla birlikte eğitimde yaşanacak gelişmelerle birlikte alınan kararları da temsil edebilir. Aslında bu değişimler kişinin hayata başka bir penceren bakmasını, yeni perspektifler kazanmasını sağlayabilir.

Aslan burcu (5.Ev)

Kreatif ve felsefi temalı konuları temsil eder. Kişi kendini yeniden tanımlarken ilgi alanları ve beklentileri de değişebilir. Kendi sanatsal alanlarda var etmeye çalışabilir. Zodyak’ın bu en gösterişli burcunda kişinin yücelme, bilinir olma, daha geniş kitlelere hitap etme isteğini körükleyebilir. Diğer yandan aşk hayatında kişinin kendine yeniden şans vermesinin önünü açar.

Başak (6.Ev)

Düzeni, toparlanmayı temsil eden Başak burcundaki progress Ay yenilenmeyi, klasikleşen alışkanlıklardan vazgeçmeyi ifade eder. Aslında kişi hayatındaki dağınıklıkları, savurganlığı aldığı yeni kararlarla, plan ve programlarla değiştirmeye çalışır. Bunlarla birlikte kişinin daha azimli bir yapıya bürünmesine neden olur. Yoğun çalışma temposuyla birlikte zihnin daha analitik ve hızlı çalışmasını sağlayabilir. Kişi kolektif çalışmalarda kendini daha verimli kılabilir.  

Terazi (7.Ev)

Kişinin sosyal ilişkilerine canlanmalar söz konusudur. Kişi sevme ve sevilme isteğini daha belirgin bir şekilde görmek isteyebilir. Bu doğrultuda organizasyon, davet gibi etkinliklere sık sık katılım söz konusudur. Diğer yandan 7.Ev yani Terazi burcundaki progress Ay gerek iş gerekse özel hayattaki ayrılıkları, yeni birliktelikleri ve hukuki konuları öne çıkaran süreci işaret edebilir.

Akrep (8.Ev)

Kişinin kendine dönük derin düşünme biçimini işaret eder. Empati ve merak duyguları yükselir. Kendi özeleştirisini yapabilme ve bu doğrultuda karar alma yetisi kazandırır. İlişkilerde tutku öne çıkar. Ancak bu tutkunun derecesi fazlasıyla keskin olabilir ve olumsuz bitişlere neden olabilir. Aynı zamanda kişinin maddi konularda düzenleme yapması gerektiğini vurgular.

Yay (9.Ev)

Bilgi alışverişi, farklı toplumlara ve eğitime ilgiyi temsil eder. Seyahat konularında radikal kararlar alınabilir. Kişi bu süreçte yurtdışına yerleşme, yeni bir kimlik kazanma gibi kararlar alabilir. Global düzeyde iletişim temelli mesleklere, spritüal, psikolojik, felsefi konulara olan ilgi ve merak artabilir.

Oğlak (10.Evde)

Oğlak burcunda seyreden progress Ay kariyer, çevresel ve ikili ilişkilere dair önemli değişimlerin sürecini işaret eder. Saygınlık kazanma, statü atlama gibi konular gündemde yerini alabilir. Ancak rekabet duygusunun yüksek olduğu bu dönemde kişinin yanlış adımlar atması da olasıdır. Bu süreçte evlenme ya da boşanma konuları da hayatı şekillendiren etkiler bırakabilir.

Kova (11.Ev)

Kişi bireysel olduğu kadar toplumsal konulara da ciddi anlamda kafa yorar. Toplumsal bilinci, yapıyı değiştirip dönüştürecek fikirler üretmeye çalışabilir. Belirlediği amaçlar çerçevesinde farklı gruplara veya farklı çevrelere dahil olabilir. Kişinin akademik çalışmalara, araştırmalara yönelebileceği bir dönemi de temsil eder.

Balık (12.Ev)

Balık burcundaki progress Ay, Balık burcunda seyrederken kişiye rehavet ve atalet verebilir. Deyim yerindeyse kişinin kendi kabuğuna çekildiği bir süreçtir. Geri planda kalarak hayata dahil olmaya çalışır. Ancak bu içe kapanma hali verimli çalışmalarla sürdürülemezse hayal kırıklıklarını da beraberinde getirebilir. Diğer yandan kişide oluşacak boşluk duygusu yanlış ilişkilere meyletmesine neden olabilir. Her ne kadar progress Balık burcundayken kişiyi zorlasa da mücadelenin sonu mükafattır mesajı verir. Bu da ancak kişinin geçmişten, aklındaki soru işaretlerinden, içini kemiren vesveselerden arınıp özüyle barışıp, maneviyatına sarılmasıyla mümkündür.

Astrolojide ileri seviye bilgi severler için hazırlanmıştır.

Astrolog Zeynep TURAN

Yazının her hakkı saklıdır.

Kaynak gösterilmeksizin paylaşılamaz.

05.05.2020