Yükleniyor . . .

GEZEGENLER MİTOLOJİSİ 4

GEZEGENLER MİTOLOJİSİ 4

 

“Hangi Yıldızlardan Düşüp Geldik Her Birimiz Buraya?”

 
AY (Yengeç)
 
Dünyanın uydusu Ay’ın,  diğer gezegenlere nazaran bize daha yakın olması hayatımızdaki etkisini de daha açık biçimde hissetmemize neden olur. Ay sadece duygularla ilgili değil, yaşamımızdaki pek çok şeyle yakından ilgisi vardır. Med-cezir olayına sebep olan ayın hareketleri,  vücudunun %70 su olan insanı da aynı şekilde etkilemektedir.  Dişil üretkenliği temsil eden Ay aynı zamanda değişimi, beslenmeyi, sübjektifliği, duygusal iletişimi, bilinçaltını, içgüdüsel duyguları, sıvıları, denizleri, temel arzuları içinde barındırır. Ay anıları ve tüm rüyaları, yani Yengeç’i yönetir.
 
Selene ve Ay
 
“Ay, tüm kültürlerde oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. Örneğin Taş devrinde Ay, zamanı belirleyen fonksiyonlara sahipti. Tarih boyunca da Ay hep farklı isimlerle anılmıştır. Yunan mitolojisinde ay ile alakalı tanrıçalar (veya sonradan ölümsüzlük bahşedilmiş prensesler) Selene, Bendis, Hekate, Artemis, Hera, Pasiphae ve Leukippid'lerdir; dişi olmayan herhangi bir ay tanrısına rastlanmaz. İlk Antik ozanların eserlerinde ay tanrıçası diye geçen tek tanrıça olduğu için Selene, bu bakımından diğerlerine kıyasla bir önceliğe sahiptir. Selene'nin mitolojide geçen iki adı daha vardır; Mene ve Phoebe. Mene "ay" demektir, Phoebe ise ayın parlak halini tarif eder. Selene, bazı yazarlar tarafından Artemis olarak tanımlanmıştır. Geleneksel ilahi soyağacında Güneş’in kardeşidir. Selene, bir çift at ya da boğa tarafından çekilen gümüş bir savaş arabasını süren, solgun yüzlü, güzel bir kadın olarak betimlenir. Başında sıklıkla görülen yarım ay ve elinde meşalesi bulunur.” 
 
Astrolojide 4. ev, sadece aileyi ve evi yönetmez, aynı zamanda yaşamın ilk oluşumunu da yönetir. Duygusal ihtiyaçlarımızla bağlantılı olarak istem dışı yaptığımız hareketlerin kaynağı olan Ay için, ruhumuzun aynası desek yanlış olmaz. Örneğin,  bilinçaltı ve belleğimizi temsil eden bu hassas gezegen bir erkeğin hayatındaki en önemli kadını belirttiği gibi, özel hayatı ve ev ortamını da şekillendirir.  Yönettiği burç olan Yengeç burcunda oldukça kuvvetli bir yere sahip olan Ay’ın olumlu yönleri aynı zamanda Boğa burcunda da belirgin hale gelir. Ay’ın en huzursuz olduğu burç ise, Yengeç’e zıt burç olan Oğlak’tır.
 
 
 
 
 
PLÜTON (Akrep)
 
Mitolojide yer altı tanrısını simgeleyen Pluto'nun astrolojideki yeri; bilinmeyen şeyler, ölüm ve ölümden sonraki yaşam olduğu gibi; yeniden doğuş, eskiyi ortadan kaldırıp yenisini getirmek, dönüşüm ve kader olarak da görülebilir. Gizli kalmış, saklanmış, yer altındaki ya da görülmeyen her şey Pluto’nun ilgi alanına girer. Pluto’nu güçlü kişiler oldukça çekici ve gizemli kişilerdir. En büyük arzuları ise güçlü olmaktır, aciz duruma düşmekten hiç hoşlanmazlar. 
 
Hades ve Plüton
 
“Ekim ayında, kuzey yarımküre (astrolojinin mitolojisinin tümünün meydana geldiği yer), kararmaya başlar. Ağaçlar yapraklarını döker ve toprağa gübre olur. Eski doğa dinlerinde, sonbaharda tanrı ve tanrıçaların zamanını yeraltında geçirdiklerine inanılırdı. Tanrı ve tanrıçalar Dünya’ya geri dönene kadar da bahar gelmezdi.
 
Birçok mitolojide, kahramanlar kendi dirençlerini ve cesaretlerini ispat etmişlerdir. Ölüler dünyasına yapılan ziyaretler her zaman çok korkunç ve ürpertici olmuştur. Plüton tarafından sembolize edilen, yeraltı dünyasının kralı Hades, ziyaretçilerden hiç hoşlanmazdı ve onu ziyaret etmeye kalkanlar bir daha asla geri dönememişlerdi. Geri dönebilen çok az sayıda kişi de elbette ki, kahraman ilan edilirdi.”
 
Bu gizemli yıldız aynı zamanda devlet ve devletle ilgili işleri de yönetir. Toplumları etkilemek, reformlar yapmak da yine bu gezegenin yönetimindedir. Pluto yöneticisi olduğu Akrep burcunda tüm özelliklerini sergiler ve kişiye büyük bir sezgi gücü verir. Başak burcunda etkili olduğunda ise, kişinin her şeyi derinlemesine araştırmasını ve ayrıntılarıyla öğrenmesini ister.
 
 
 
 
NEPTÜN (Balık)
 
“Hayaller Gezegeni” Neptün; esrarlı, sisli, soyut anlamda güzellikleri temsil eder. Bu gezegenin etkisindekiler renkli hayal dünyasına sahip, yaratıcı, edebiyatta ve güzel sanatta yetenekli kişilerdir. İncelik, zerafet, hassaslık, özveri, anaçlık, artistlik duyarlılık bu gezegenin kişilere verdiği olumlu özelliklerken, gerçeklerden uzaklaşıp hayallere kapılma gibi bir eğilim göstermelerine de sebep olabilir. 
 
Poseidon ve Neptün
 
“Neptün; ismini Roma tanrısı Neptunus'tan almış, Yunan mitolojisinde ise deniz tanrısı Posedion. Denizin mavi rengi bu gezegene ismini vermiştir. Poseidon, Zeus’un kardeşi ve Yunan mitolojisinin en önemli ikinci tanrısıydı. Ege Deniz’inin iki yanında yerleşmiş olan Yunanlıların çoğunun balıkçılıkla uğraşması ve geçimini denizden sağlaması, Poseidon’un fazlaca saygı görmesinin nedeni olmuştur. Poseidon, rüzgârlar ve dalgalar ne kadar yüksek olursa olsun, altın arabasına binip de denizin üzerinde dolaşmaya başladığı anda ortalığı bir sessizlik, dinginlik kaplardı. Yanında taşıdığı üç uçlu mızrağı ile dilediğinde toprağı titretir, bu nedenle “toprak titreten” olarak da adlandırılırdı.
 
Poseidon’un Roma mitolojisindeki karşılığı olarak bilinen Neptunus de tıpkı onun gibi denizlerin tanrısıydı. Hırs ve gücü temsil eder, üç uçlu mızrağını yere vurduğunda ise depremler meydana getirirdi.”
 
 
Neptün’ü güçlü kişiler özellikle sezgileriyle hareket etmeye meyillidir. Sis gezegeni olarak da adlandırılan Neptün, bazen gerçekleri saptırabilir, algıyı zorlaştırabilir. Ama gezegenin özellikleri olumlu olarak değerlendirilirse kişiler müzik, edebiyat, sanat alanında başarılı işlere imza atabilir. Neptün yöneticisi olduğu Balık burcunda güçlü konumdadır. Yengeç’te de olumlu olarak görülür. Güçsüz olduğu burç ise Oğlak’tır.