Yükleniyor . . .

GEZEGENLER MİTOLOJİSİ 2

GEZEGENLER MİTOLOJİSİ 2

 

 

“Hangi Yıldızlardan Düşüp Geldik Her Birimiz Buraya?”
 
MERKÜR (İkizler)
 
Zeka ve hareket yıldızı Merkür, astrolojide haberleşmeyi temsil ettiği için “Tanrıların Habercisi” diye de adlandırılır. Sürekli hareket halinde olan bu gezegen bir yandan hatırlar, bir yandan unutur. Sürekli olarak edindiği yeni bilgiler onun her ortama uyum sağlamasını kolaylaştırır. İletişim, ulaştırma, mantık, anlayış, akıl, konuşma yeteneği onun etkisi altındadır.
 
Hermes ve Merkür
 
"Hermes’in babası Zeus, annesi de Atlas’ın kızı olan Maia’ydı. Haberci tanrıydı bunun yanı sıra çok zeki ve çok kurnaz olmasından dolayı hırsızların ustası ve tanrısı da sayılırdı. Onun zekasını, kurnazlığını ve hırsızlık konusundaki ustalığını en iyi anlatan hikaye ise Apollon’un koruması altındaki inekleri çalmasıyla ile ilgili olan hikayedir.
 
Apollon, ineklerini çalan Hermes’i cezalandırması üzere Zeus’a götürmüş fakat Hermes’in lirinden (antik bir çalgı) çıkan sesler hem Zeus’u hem de Apollon’u çok etkilemiştir. Cezalandırılacağı yerde Hermes’e kanatlı bir başlık, kanatlı bir asa ve bir çift kanatlı sandalet verilerek başta Zeus’un olmak üzere tüm tanrıların habercisi yapılmasına sebep olmuştur. Hermes, kadar hızlı hareket eden başka bir tanrıya mitoloji tarihinde rastlanmamıştır, bu özelliği ona haberci tanrılığının yanı sıra “Rüzgar Tanrı”sı olma vasfını da kazandırmıştır." 
 
 
Astrolojide Merkür, yöneticisi olduğu İkizlerle birlikte, Başak burcunu da güçlü bir şekilde etkisi altında almaktadır. Balık burcu bu gezegenle pek anlaşamasa da, yaratıcılık gücünde artış gözükür.  
 
 
VENÜS (Terazi)
 
Afrodit, Feminenliğin sembolü, sevgi ve güzellik yıldızı Venüs… Güneşi saymazsak, gökyüzünün en parlak cismi olarak göze çarpan Venüs, özellikle insanların aşk hayatını ve güzelliğe dahil olan pek çok şeyi fazlasıyla etkilemektedir. Bu yıldız insana çekicilik, tutku, güzellik, estetik, moda anlayışı verdiği gibi; uyumlu, hayattan zevk alan ve istediklerini kolay elde eden bir tavır da katar. Sonbahar ekinoksunun gücünü temsil eden Terazi burcunda gece ve gündüz eşittir.
 
Dünya'ya göre Güneş'e daha yakın olduğundan yeryüzünden sadece Güneş doğmadan önce veya battıktan sonra görülebilir. Bu yüzden Venüs, Akşam Yıldızı, Sabah Yıldızı, Çoban Yıldızı veya Tan Yıldızı olarak da isimlendirilir. 
 
Aphrodite ve Venüs
 
“Güzellik tanrıçası, olarak bilinen Aphrodite, İliada’ya göre Zeus ile Dione’nin kızlarıdır. Meşru ve gayrimeşru çocukları arasında asla ayrım yapmayan Zeus, Aphrodite’i güzellik tanrıçası yapmış ama anlaşılmayacak bir şekilde onu oldukça çirkin olan topal tanrı, Demirci Hephaistos ile evlendirmiştir. Aynı zamanda aşk tanrıçası olarak da bilinen Aphrodite asla evliliğine sadık kalmamış ve Hephaistos’u sürekli aldatmıştır. Onunla evliliğinden doğan oğlu ise ölümsüz tanrıların en güzeli olan aşk tanrısı Eros’tur. 
 
Aphrodite dillere destan güzelliği ile sadece tanrıları değil insanları da etkilemiş, aşk ve mutluluğun yanı sıra aşkın her zaman karşılıklı olmamasından dolayı onlara tahammül edilemez aşk acıları da yaşatmıştır. Tılsımlı kemeri sayesinde istediği herkesi kendine bağlayabilmiştir.”
 
 
 
 
 
Güneş nasıl yaşam kaynağı ise, Venüs de o yaşamın tadı, rengidir. Kaba kuvvetten hoşlanmayan bu gezegenin etkisi altındaki insanlar, agresif yapıdan uzak, tatlı dilleriyle isteklerini yerine getirtebilen kişilerdir. Denge ve uyum gezegeni Venüs, yöneticisi olduğu Terazi ve Boğa’da güçlü konumda iken;  Koç burcundayken duygularını kaybedip, zorlayıcı olabilir.
 
 
URANÜS (Kova)
 
Değişikliklerin temsilcisi Uranüs; sürprizleri, yeni buluşları, keşfedilmemiş şeyleri,  ani başlangıçları ve büyük aklı temsil eder.  Fırsatların gezegeni de diyebileceğimiz Uranüs oldukça aceleci bir gezegendir ve ele geçen fırsatın hemen değerlendirilmesini ister. Bu yıldızın etkisindeki insanlar özgür ruhlu, bağımsız, toplumsal düşünen ve evrensel gerçeği arayan kişilerdir. Duygusal olmaktansa objektif olmayı tercih ederler. Demokrasi ve eşitlik gibi konuların sıkı savunucuları arasındadırlar. 
 
Gök Tanrısı Uranüs
 
“Uranüs ve Kova ile ilgili mitolojilere baktığımızda, sürekli olarak yineleyen temaları görürüz. Bu temalar Kova burcu kişiliğini mükemmel bir biçimde yansıtmaktadır. Yunan mitolojisinde, Uranüs, dünyayı yaratan yüksek bilinç olarak görünür. Uranüs, gökyüzünün sembolüdür ve orijinaldir. En önemli mitolojilerde bu figür yaratıcı olarak geçmektedir.
 
Uranüs, cinsel açıdan Dünya ya da Gaia olarak bilinen Tabiat Ana’yı uyandırır. Mitolojiye göre, Gaia’yı tohum yağmuru ile hamile bırakmıştır ve böylece, Dünya ve gökyüzü birleşmiş ve hayat meydana gelmiştir. Yunan hikayesinin babası olarak bilinen Uranüs hayatın düğümlerini çözmüştür. Hikayeler, her tanrıda tekrarlanan kader olarak görülmektedir. Uranüs, havaya hükmeder.”
 
 
Bazen düşünmeden harekete geçmeleri olumsuz olarak görünebilir. Bütün bunların dışında Uranüs kişiyi bilme, astrolojiye, elektriğe, teknolojiye yönlendirir. Bu özgür düşünceli insanların orijinal fikirleri, buluşları bireysel olarak değil, toplumsal olarak dünyayı değiştirmelerine olanak sağlar.
 
 
Öz burcu Kova’da en güçlü halini ortaya koyan elektrik etkili Uranüs, su grubunun hassas burcu Yengeç’te pek de huzurlu sayılmaz.
 

Zeynep Turan

Twitburc Kurucusu & Astrolog

Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Danışmanlık Hizmetleri