Yükleniyor . . .

GEZEGENLER MİTOLOJİSİ 1

GEZEGENLER MİTOLOJİSİ 1

 

“Hangi Yıldızlardan Düşüp Geldik Her Birimiz Buraya?”

 

MARS (Koç)

Eski Romalıların “Savaş Tanrısı” Mars astrolojide; cazibe, savaş ve seks yıldızı olarak nitelendirilir. Bir nevi savunma mekanizmamız olan Mars; savaş, kavga, fetih, mücadele, cesaret, atılganlık, fiziksel enerji, askerlik, silahlar, hırs ve cinsel dürtünün hayat bulduğu bir gezegen olarak hayatımızı etkiler. Bu gezegen dokunduğu burcun insanına, zor durumlarda çevresindekilere önderlik edebilecek dayanıklılığı ve kararlılığı verir. 

Ares ile Mars

"Mars; Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars’tan ismini almıştır. Görüntüsündeki kırmızımsı renk, yüzeyinde bulunan demir oksit madeninden kaynaklanmakta; kırmızı renginden esinlenerek (savaş=kan) “Savaş Tanrısı”nın ismi verilmiş. Bir diğer ismi de Kızıl gezegendir. 

 

Savaş tanrısı olan Ares, Hera ile Zeus’un oğluydu. Katı yürekli, kinci aynı zamanda da korkak bir tanrı olduğu, yaralandığında arkasına bile bakmadan kaçtığı, savaş alanına asla tek başına inmediği söylenir. Tıpkı Hades gibi Ares de çok fazla sevilmemiş ve Yunan mitolojsi açısından değerlendirildiğinde bir savaş sembolü olmaktan ileriye gidememiştir. Yunanlıların onu benimseyememiştir çünkü Ares’in ana yurdu Thrakia (Trakya)’dır. O zamanlarda Thrakia zalim ve sert insanların ülkesi olarak bilinirdi. Ares’in karşılığı olan Mars ise, Romalıların savaş tanrısıdır, Ares’in aksine Romalılar, Mars’ı çok severlerdi."

Her ne kadar ateş etkili ve buna bağlı olarak yıkıcı bir gezegen olarak görülse de, insanlar için gerekli olan mücadele hırsını ve gerekli azmi kişiye vererek, onların ileriye dönük hamleler yapmasını sağlar. Ayrıca Mars’ın etkisindeki kişiler toplum içinde dikkatleri üzerine çektiği gibi, cinsel olarak da arzulanmaları daha kolay olur.  Bu yıldızın etkisindekiler aceleci, sabırsız, çabuk sıkılan ama yeri geldiğinde inatçı bir ruh haline sahiptir. İç gücün, iradenin baskınlığını temsil eder. Bu gezegenin en güçlü olduğu konum ise Koç ve Akrep’tir.

 

GÜNEŞ (Aslan)

Yeryüzünü etkileyen en önemli ve en güçlü gezegen! Kuvveti ve diriliği simgeleyen Güneş’in enerjisi bize doğum sırasında yüklenmiştir adeta. Her çağda ilgi odağı olan Güneş ile ilgili mitolojik hikâyelerde oldukça fazladır. Astrolojide olduğu gibi, eski zamanlarda da ateş ve hava erkeklikle özdeşleştirilir, çünkü kahraman-Güneş’in toprağı hamile bıraktığı düşünülür. 

Apollo ve Güneş 

"Yunan Güneş kralı, Apollo’nun hikayesi bu ying-yang enerjilerini içermektedir. Mitolojiye göre Apollo, Antik Yunan tanrılarının altın çocuğudur. Güneş etkisindeki Aslan insanları aynı Apollon gibi yakışıklı/güzel, karizmatik, etkileyici bakışlara sahip, çevresine enerji dağıtan insanlardır. 

Apollo da bir nevi Aslan burcunun örneğini oluşturmaktadır aslında. Aslan’da, Güneş’in tehlikesi vardır.

Bu tehlikenin nedeni maskülen, hayat veren bir güç oluşu ve çok önemli olan bu enerjisini kullanmak için tam odaklanamamasıdır. Aslan bu enerjiyi, bencillikten sıyrılarak, kullanmayı öğrenmelidir.

Güneş merkezde olduğu ve her şey onun etrafında döndüğü için Güneş’i veya Aslan burcu kuvvetli insanlar kendilerini sistemin merkezinde görürler. İlgi, alaka ve pohpohlanmaktan hoşlanırlar. Onlar için hayat bir “tiyatro sahnesi”dir ve devamlı alkışlanmalıdır. Onları görmezden gelmek ne mümkün, etraflarına ışık saçmayı çok iyi bilirler. Egoist midirler? Evet! Hükmetmeyi severler mi? Evet! Aynı kral ve kraliçe gibi…"

Yıldız haritasında Güneş’in olduğu ev aydınlanır, ön plana çıkar. Güneş kendisi ateş olduğu için, Ateş burçlarında (Koç, Aslan, Yay) daha rahat eder. 

 

JÜPİTER (Yay)

Gezegenlerin en büyüğü Jüpiter; neşe, bolluk, zenginlik yıldızı olarak bilinir. Temel fonksiyonu da zaten kendini genişletmektir. Örneğin iyi bir konumdaysa kişinin servetini büyütür ya da kişiye büyük bir şifa gücü verebilir. Kazanç, bilgelik, inanç, adalet bu gezegenin erdemleri arasındadır. Bolluk gezegeni Jüpiter aynı zamanda diğer yıldızların en iyimseridir. Kişinin her konuda olumlu ve büyük düşünmesini sağlar.  

Zeus ve Jüpiter

"Zeus’un Roma Mitolojisindeki karşılığı Jüpiter olarak bilinir ve Jupiter, optimus maksimus yani en yüce, en büyük olarak adlandırılırdı. Roma devletinin baş tanrısı olan Jüpiter, kanunların ve toplumun düzeninden sorumlu tanrıydı. Göklerin tanrısı olan Zeus aynı zamanda yağmurun tanrısı ve korkunç şimşeğini fırlatan “Bulut Toplayıcı” olarak da bilinirdi. Gücünün, öteki tanrıların güçlerinin toplamından daha büyük olması ise onu tanrıların en büyüğü ilan etmiştir."

 

Jüpiter, yöneticisi olduğu Yay ve Balık burcunda tüm özelliklerini sergiler. Özellikle saf Jüpiter insanı olarak Yaylar gezegenlerinin yardımıyla bolluk ve bereket içinde yaşarlar. Fakat bu bolluk ya da zenginlik bazen ters de tepebilir. Kişiye çok fazla para hırsı verebildiği gibi, her şeyi genişletme özelliğinden dolayı kilo artışına da neden olabilir.

Zeynep Turan

Twitburc Kurucusu & Astrolog

Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Danışmanlık Hizmetleri