Yükleniyor . . .

Evangelistler: Hristiyanlığın Müjdecileri

Gelin şimdi Evangelistlerin dünyasına biraz daha yakından bakalım. Onlar, Hristiyanlık içinde özel bir yere sahip olan bir grup. Adlarını, Yunanca kökenli "Evangelion" kelimesinden almışlar. Evangelion ise Yunanca da "iyi haber" veya "müjde" anlamına geliyormuş. Bu adları, inançlarının temelini oluşturan İncil'deki müjdeyi ve iyi haberi taşıma görevlerini yansıtıyormuş.

 • İncil ve Eski Ahit İnancı

Evangelistler, İncil'e ve özellikle de Eski Ahit'e büyük bir değer veriyorlarmış. Bilinene göre; İncil, onlar için bir rehberdir ve Eski Ahit'in 39 kitabı, Tevrat da dahil olmak üzere, inançlarının temelini oluşturur. Yani sevgili okurlarım; İsa'nın hayatı, öğretileri ve yaşamı Evangelistler için aslında büyük bir öneme sahip.

 • Kader ve Önceden Belirlenmişlik İnancı

Evangelistler, kaderci bir inanç sistemine sahipmişler. Onlara göre, Tanrı tarafından önceden belirlenen bir kaderleri var ve bu kader insanların hür iradeleri tarafından değiştirilemez. Kaderleri, Tanrı tarafından önceden çizilmiş ve bu inanç, hayatlarını büyük ölçüde etkiliyormuş.

 • Kıyamet İnancı

Kıyamet inancı, Evangelistler için hayati bir öneme sahipmiş. "Apocalypse" olarak adlandırılan bu inançları, kıyametin habercisi olarak görülüyor. Kıyametten önce bir dizi önemli olayın ve savaşın yaşanacağına inanıyorlarmış. Aslında bu inanç, onların hayatlarını şekillendiriyor ve kıyamet öncesi hazırlık yapma gerekliliğini vurguluyor.

 • Mesih İnancı

Evangelistler, Mesih inancına sahipmişler ve bu Mesih'in İsa Mesih olduğuna inanıyorlarmış. İsa, onlar için kurtuluşun sembolü. İsa'nın öğretileri ve yaşamı, Evangelistler için bir nevi ilham kaynağı haline gelmiş.

 • Armageddon ve İsrail

Kıyametten önceki büyük olaylardan biri "Armageddon" olarak adlandırılıyormuş ve bu olayda iyiler ile kötüler arasında büyük bir savaş olacağına inanılırmış. Evangelistler, özellikle İsrail'in dini ve siyasi önemine büyük vurgu yapıyorlarmış. İnanırlarmış ki, kıyametten önce bütün Yahudiler "Vadedilmiş Topraklar" yani İsrail'e dönecek ve Evangelistler olacaklar. Bu, onlar için büyük bir hedef haline gelmiş ve inançlarını bu sayede de güçlü tutuyorlarmış.

 • Ünlü Evangelistler

Araştırmalara göre dünya çapında, Evangelistlerin inançlarını güçlü bir şekilde temsil eden birçok ünlü kişi bulunmaktadır. Bu isimler arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanları gibi önemli figürler de yer alıyor. Ronald Reagan, George W. Bush ve diğerleri, bu inançları politik arenada etkili bir şekilde kullanmışlardır.

Gizli saklı olan her türlü yapılanma Kova Çağı’nda gün yüzüne çıkıyor!

2016 yılından bu yana Balık-Başak tutulması aksıyla cehennemin kapılarını aralayıp, insanlığa adapte etmeye çalışırken, bir yanda da dünyayı kendi inanç sistemlerine göre kıyamete hazırlıyorlar. 2018 yılının o aylarında Uranüs, adım adım toprak sürecinde yürürken, ülkemizde ve dünyada önemli tarikatların gündeme geldiğini hatırlarsınız. 2019 yılının ocak ayında, Uranüs’ün yine aynı derecede olduğunu düşünürsek, bu sefer gündeme evanjelistler ve bilinmeyenleri ortaya çıkacaktı. Hatırlarsanız; 2020 yılından bu yana size, “gizli saklı hiçbir şey kalmayacak” diyordum. Bu durum aslında Kova Çağı’nın özelliğidir. Bu süreçte gizli saklı tüm yapıları gün yüzüne çıkarırken, birbirleri içinde bölündüklerini de gösterecekti. Tarikatların iç yüzünü iyice öğrenme ayı olan ocak ayı, asıl sırları bulan bazı gizli servislerin içinde neler döndüğünü de ortaya çıkaracaktı.

Kitaplarımı düzenli olarak okuyanlardansanız, aslında 2020 yılının Ocak ayında oluşan Oğlak Stelyumu'nu anlatırken, Oğlak burcunun son derecelerinde gerçekleşen Plüton etkisiyle birlikte Oğlak Stelyumu'nun 2008 yılından bu yana faaliyetlerini artıran toplumlarda ortaya çıkan tarikatları, yapıları, ve bu grupların belirledikleri ritüelleri ele almıştım. Bu ritüellerde kullanılan enstrümanlar arasında kutsal su, kan, bakır, bakire, çocuk gibi unsurlar bulunmaktadır. Bu ritüeller aynı zamanda kendilerine göre kurban verme ayinleri olarak da tanımlanabilir.

Bu tarikatların neden ve niçin bu ritüelleri gerçekleştirdiklerini tam olarak anlamak, genellikle bu tarikatlara dahil olmadan mümkün değildir. Ancak, aslında tarikatların ana kuruluş sebeplerinin genellikle devlet istihbaratlarıyla ilişkilendirilebileceğini söyleyebilirim. Bu konuda daha detaylı bilgileri Kova çağında, yani Plüton'un 2023 yılı Mart ayında burç değiştirmesi ile birlikte paylaşmıştım.

Astroloji Yaşananlara Nasıl Cevap Veriyor?

Derin astrolojiye (Thema Mundi) şimdi ne olacak sorusunu soracak olursak eğer;

Öncelikle, 4. yüzyıldan bu yana gelen paganizmin, yeniden canlandırılmaya çalışılıp çalışılamayacağına dair bir soruyla başlayalım. 2016 yılında başlayan Balık-Başak aksındaki tutulmaların etkisiyle, 10 yıl aradan sonra 2024 yılının sonunda, Balık-Başak aksındaki tutulmaların dünyayı tarikatlara götüremediğini, ancak semavi dinlere bir noktaya kadar zarar verildiğini keşfedeceğiz. Dolayısıyla, dünyaya inanç sistemini yıkarak yeni bir sistem kurabilecekler mi sorusu, gezegenlerin seyir defterleriyle cevaplandırılacaksa, hayır başaramayacaklar. Ancak, teknolojinin ve hızın daha önce görülmemiş bir noktaya ulaştığını matematiksel verileriyle rehberlik ettiklerini ortaya koyacaklar. Bu etkiler en çok kimleri yıkacak? Derseniz de;

• Bu etkiler aslında, yapıların ve sistemlerin başında oturan kişilerin yok olmasına neden olurken, birçok ülkenin istihbaratçılarını, devletin içinde kurulan ya da bu yapıları yöneten bölümlerin veya kişilerin bir anda işten, sektörden ve çevreden arındırıldığını duyacağız.

• Hollywood yıldızlarının sosyal medya platformları üzerinden günah çıkardığını, hatta intihar edenleri duyacağız.

• Aynı zamanda, Hollywood'a girmemiş ancak derin bilgilere sahip olan kişilerin faili meçhul cinayetlerini duyacağız.

• New York'taki Chabad-Lubavitch World Headquarters sinagogunun kiliselere sıçradığını duyacağız.

• Fransa'da yakılan Notre Dame Katedrali kilisesinin aslında yapılan ayine göre ateşi temsil ettiğini öğreneceğiz.

• Dört elementi beslediklerini ve sadece kan değil, su, ateş, yangın gibi enstrümanları da kullandıklarının detaylarına gün gelip vakıf olacağız.

• Dünyaca ünlü eğitim kurumlarının, çocukların ve kadınların kullandıklarını ve bu işin içinde olduklarını öğreneceğiz.

Aslında eş zamanlı bir yıkımdan geçiyoruz. Bu yıkım sadece sinagogların altında yatanların ortaya çıkmasıyla değil, ülkemizdeki Sümela Manastırı gibi yerlere kadar uzanabileceğini iddia ediyor. Dolayısıyla, önümüzdeki 2026 yılında Satürn ve Neptün’ün Koç burcunda kavuşmasıyla birlikte, bazı ayinlerin ve ritüellerin ortaya çıkacağını işaret ediyor. Bu yazı, o tarihe kadar kendini ortaya koyamayabilir, ancak eski kitaplarımla topladığım başlıkları göz önünde bulundurarak, önümüzdeki iki yıl içinde birçok şeyin değişeceğini, birçok kişinin, yapıların ve kurumların deşifre olacağını işaret ediyor. 2016 yılında Balık-Başak aksındaki tutulma ile başlatılan ve 2026 yılında Satürn-Neptün kavuşmasıyla netleşecek olan bu süreç, gün yüzüne çıkarmaya çalıştıkları tuhaf davranışları, aklın almadığı tavırları içeren, popülerleştirilen dünyanın dört bir yanındaki ünlüler, iş insanları, aktivistler ve siyasetçilerin aslında bir bütün içinde piyon olduklarını gösterecek.

Bugüne kadar kitaplarımda yer verdiğim bölümler

Modonna’nın Şovu Bir Gösteriden Çok Daha Öteydi

Madonna'nın 2019 Eurovision gösterisi konusunda yaşananları anlamak da önemli bir konuydu. Bu performans sadece sahne şovu mu yoksa bir ayin miydi? Bunu yorumlamakta zorlanmıştık. Ancak, Eurovision gösterisini izleyenler, yaşanan olayları kronolojik olarak anlayabilirlerdi. Tutulmanın gerçekleştiği tarihlerdeki olayların, İsrail'de Eurovision'un düzenlenmesinin bir amaca hizmet ettiğini, üç yıl sonra 2023 yılında, biz ülkemizdeki depremle uğraşırken anlayabilecektik.

2023 yılının Şubat ayında dünya genelinde Jeffrey Epstein'in (1953) ölümüyle ilgili dosyaların açılmasının gerekliliğini ve bunun aslında üçüncü dünya savaşının nerede çıkacağını, Amerika ile İsrail'in birbirleriyle meydan okumalarını anlamamız zaman alacaktı. Aynı dönemde Mossad (1949), FBI (1908) gibi yapıların birbirlerine şantaj yaptığını, içlerindeki küreselcilerin, evangelistlerin ve paganların birbirleriyle tehdit oluşturduğunu, dinler arasında siyasi ilişkilerin, tehditlerin ve şantajların yaşandığını keşfedecektik.

Tarihsel akışa baktığımız zaman her Plüton geçişinde bir döngüyü başlatıp bir döngüyü kapatıyorlar. 2024 yılının Ocak ayında Plüton'un burç değiştirmesiyle birlikte, bu yapıların şeytani güçlere hizmet ettiği düşüncesi de ortaya çıkabilir. Bu bilgiler, zaman içinde bu yapıların açığa çıktığında daha net bir şekilde anlaşılacaktır. 2020 yılında Norveç'te 1200 yıllık pagan tapınağı kalıntıları bulunması sadece bir tesadüf müydü sizce? Bu yazıyı oluşturduğum tarih Kasım 2022'ydi ve o tarihlerde Hollywood'un yerinden oynayacağını öngördüğüm satırları paylaşmış olsaydım, bugün Hollywood'daki pagan ritüellerini daha önce öğrenmiş ve açık açık ima ettiğimi görmüş olacaktınız.

Deşifreler, Sırlar, Subliminal Mesajlar…

1999 yılında yaşanan ve 19 yıl sonra tekrar eden dörtlü tutulmaların sonuncusu zihinlere kazınacak olaylar yaşatmaya devam edecek. Kime diyecek olursanız; Hollywood’da yer yerinden oynayacak.  Biz hemen bunun yorumlayabilir miyiz, derseniz biraz zaman alacağını söylemeliyim. Çünkü yakın gelecekte planlarını anlatan subliminal kurgularını dünyaya seyrettirecekler.

Ülkemizde son yıllarda konuşulan evanjelizm, mayıs ayı itibari ile konuşulmaktan da öteye gidecek. Tüm dünya kamuoyu olarak, bu yapının artık neden kapalı kapılar ardında değil de gün yüzünde konuşulduğunu öğreneceğiz. Hatta ülkemizde bu yapıya bağlı ajanların deşifre olmasına kadar gidecek olaylar.

 • Kısacası; Mesih’in İsrail’i kurtarıp kurtarmayacağı fikrini, yeni çağ vaadini, günde 500 bin kişinin evanjelist olmasına dair çalışmalarını, vaat edilen toprakları, son olarak da dinler arası diyaloğun sadece bir pazarlama stratejisi olup olmadığını göreceğiz.

“Nicedir İnsan, Yücedir. Gelin Görün Ki Kendi Türüne De En Çok Eziyet Edendir”

Yazar Jonathan Cahn’ın Shemitah’ın gizemini anlattığı kitabıyla çok satanlar listesine girmesi bile aslında sıkı bir evanjelist tarikatın üyesi olduğunun kanıtı olarak görülüyor. İncil ve onunla bağlantılı Tevrat'ta geçen antik bir zamanlama kodundan söz ediyor. Tıpkı Yahudilerin Şabat, yani Tanrı'nın dünyayı 6 günde yaratıp 7. günde dinlenmesini hatırlamak için kutladıkları 7. gün olan cumartesi günü gibidir ve her 7 senenin sonu borçlardan arınma zamanıdır. Astrolojinin devrim gezegeninin de dünyanın ilk gününden bu yana, her 7 yılda bir burç değiştiriyor olması ile ilişkilendirdiğini düşünebiliriz. Kabala astrolojisinin de 7 yıllık döngüler üzerine kurulmasının tesadüf olmadığı bağlantısını da kurarsak aklımızdaki şema çok daha net şekillenir.

Kötüye Kullanılan İstatistik Doğru Sonucu Vermez

Ülkemizde; 9 Aralık 2016’da Mars, Kova’da 22 derecede hareket ederken tutuklanmış olan Rahip Brunson’ı, Nisan 2022’de öğreten gezegen, 22 derecede hareket ettiğinde, yeniden ele almak zorunda kalacağız. Mensubu olduğu Evanjelik Presbiteryen Kilisesi’nin ritüelleri konuşulurken, kilisenin iç yapısında dönen siyasi denklemlerin ve paraların ortaya çıkması, sadece bir ‘’kiliseden’’ ibaret olmadığını ortaya çıkartabilir.

Ülkemizde Neleri Konuşuyor Olacağız?

 • Geçmişte okuyup anlamlandıramadığımız her soru net cevabını bulacak.
 • Bu konu hakkında kanıtlanmış haberler; Türkiye’nin uluslararası arenada eline koz verebilir. Türkiye, din adamı gibi görünen bütün kişileri gündemine alacak.
 • 27 Nisan 1941 yılında, Boğa stelyumunda doğmuş Fethullah Gülen’in ‘’gidişi’’ konuşulmayanları konuşturacak. 2016 yılının en karanlık Dolunay’ında terör örgütü olduğu kanıtlanan Gülen cemaatinin içinden duyacağımız açıklamalarda, diğer cemaatlerin ismi de geçecek.
 • Biz olmazların olduğu, karanlık yılların ardından ‘’daha ne olur?’’ sorusuna teslim olmuşken, topraklarımızın altından önemli eserler çıkabilir.
 • İki iyicil gezenin su burcundaki kavuşumu; arkeolojik araştırmalar ile çıkarılacak olan bulguların din tarihine yön vereceğini işaret ediyor.    

Astrolog Zeynep Turan
Yazının Her Hakkı Saklıdır.
16.01.2024 Tarihinde Kaleme Alınmıştır.