Yükleniyor . . .

Burçların Gölge Yanları

Astrolojide gölge yanlar; terimi, her burcun olumsuz veya zorlayıcı özelliklerini ifade eder.
Her burcun belirli güçlü yönleri olduğu gibi, zayıf veya olumsuz yönleri de bulunur.
Astrolojide, burçların gölge yanları anlatılırken genellikle bireyin zorluklarla başa çıkma şekli,
ilişkilerdeki zorluklar, kariyerle ilgili potansiyel sorunlar ve kişisel gelişimde karşılaşılan
engeller gibi konular ele alınır. Aynı zamanda 0 veya 29 derecelerde hareket eden Güneş
burcunuz, buna da geçişte denir. Bu geçişler de gölge etkisi taşır. Bu açıklamalar, bireyin
doğum haritasındaki gezegen konumlarına ve diğer astrolojik faktörlere bağlı olarak
değişebilir.


Burçlar ve Gölge Yanları


Koç Burcu Gölge Yanları


Koç burçları, güçlü liderlik özelliklerine sahip olsalar da, gölge yanları arasında sabırsızlık ve
acelecilik yer alır. İlişkilerinde bağımsızlık arzusu, partnerlerini ihmal etmelerine neden
olabilir. Kariyerde ise otoriter bir tutum sergileyebilir, işbirliği eksikliği yaşayabilirler. Görev
ve sorumluluklarından çabuk sıkılabilirler. Uzun süreli işleri bitirmekte güçlük çekebilirler.


Boğa Burcu Gölge Yanları


Boğa burçları, kararlı ve güvenilir olmalarına rağmen, inatçılıkları gölge yanlarından biridir.
İlişkilerde kıskançlık veya cimrilik eğiliminde olabilirler. Kariyerlerinde değişime karşı direnç
gösterme ve esneklik eksikliği yaşayabilirler. Yavaş hareket etmeye eğilimleri vardır. Rahatına
fazla düşkün olabilirler. Öfkeleri şiddetlenince saldırgan ve kaba olmaları kaçınılmazdır.


İkizler Burcu Gölge Yanları


İkizler burçları, esnek ve iletişim becerileri güçlü olmalarına rağmen, gölge yanları arasında
kararsızlık ve yüzeysellik bulunur. İlişkilerde derin bağlantılardan kaçınabilirler. Kariyerde
odaklanma zorluğu yaşayabilir, sorumluluk almaktan kaçınabilirler. Ruh halleri değişkendir,
sabitlikten hoşlanmazlar.


Yengeç Burcu Gölge Yanları


Yengeç burçları, duygusal ve koruyucu olmalarına rağmen, aşırı duygusal tepkiler gösterme
eğilimindedir. İlişkilerde aşırı bağımlılık ve duygusal manipülasyon gösterebilirler. Kariyerde
güvensizlik ve risk almaktan kaçınma eğilimindedirler. Tembel ve miskin bir tarafları vardır.
Birine aşırı bağımlı yaşamaya meyillidirler. Geçmişte yapılanları unutmadıklarından dolayı,
kinci bir tavır sergileyebilirler.


Aslan Burcu Gölge Yanları

Aslan burçları, liderlik ve gurur konularında güçlüdür ancak gölge yanları arasında egolu olma
eğilimi vardır. İlişkilerde ilgi odağı olmaktan hoşlanabilir, partnerlerinin ihtiyaçlarına
duyarsızlık gösterebilirler. Kariyerde başkalarının fikirlerini göz ardı etme ve otoriter olma
eğilimindedirler. Kontrol etme ve yönetme duyguları ağır basar.


Başak Burcu Gölge Yanları


Başak burçları, analitik düşünce ve düzen konularında yetenekli olmalarına rağmen, gölge
yanları arasında mükemmeliyetçilik bulunur. İlişkilerde aşırı eleştirel olabilir ve detaylarla
boğuşabilirler. Kariyerde işbirliği eksikliği ve detaylara takılma eğilimindedirler. Aşırı titiz ve
kontrolcü olabilirler.


Terazi Burcu Gölge Yanları


Terazi burçları, denge ve uyum arayışında olmalarına rağmen, gölge yanları arasında karar
vermekte zorlanma bulunur. İlişkilerde kararsızlık ve çatışmalardan kaçınma eğilimindedirler.
Kariyerde risk almaktan kaçınabilir, çatışmalardan uzak durabilirler. Haksızlığa karşı durmak
isterken, kendilerini haksız duruma düşürebilir, bencil davranabilir, insanları kırabilirler.


Akrep Burcu Gölge Yanları


Akrep burçları, derin duygulara sahip olmalarına rağmen, gölge yanları arasında kıskançlık ve
kontrol eğilimi yer alır. İlişkilerde güven sorunları yaşayabilir ve manipülasyon eğiliminde
olabilirler. Kariyerde güç mücadelelerine girişme ve işbirliği eksikliği yaşayabilirler. İsteklerine
ve çıkarlarına düşkün bir tavır sergilerler.


Yay Burcu Gölge Yanları


Yay burçları, özgürlüklerine düşkün olmalarına rağmen, taahhütlerden kaçınma gölge
yanlarından biridir. İlişkilerde bağlanmaktan kaçınabilir ve sorumsuzluk eğilimi
gösterebilirler. Kariyerde disiplinsizlik ve detayları göz ardı etme eğilimindedirler. Ruh halleri
dalgalı olduğundan dolayı istikrarı yakalamakta güçlük çekebilirler. Zaman zaman miskin
olabilirler.


Oğlak Burcu Gölge Yanları


Oğlak burçları, disiplinli ve hedef odaklı olmalarına rağmen, gölge yanları arasında iş odaklı
yapıları nedeniyle duygusal olarak uzak kalma bulunur. İlişkilerde duygusal uzaklık yaşayabilir
ve iş-hayat dengesini zorlayabilirler. Kariyerde iş bağımlılığı ve esneklik eksikliği
gösterebilirler. Çevresindeki kişilere karşı zaman zaman acımasız davranabilirler.


Kova Burcu Gölge Yanları


Kova burçları, özgün ve bağımsız olmalarına rağmen, gölge yanları arasında duygusal
bağlantılardan kaçınma bulunur. İlişkilerde soğuk veya uzak olabilir ve duygusal olarak
bağlanmaktan kaçınabilirler. Kariyerde otoriter olma ve geleneksel yöntemlere karşı direnç
gösterebilirler. Her şeyi bildiklerini düşünürler.

Balık Burcu Gölge Yanları


Balık burçları, duygusal ve yaratıcı olmalarına rağmen, gölge yanları arasında gerçeklikten
kaçınma eğilimi vardır. İlişkilerde sınırları belirlemede zorluk yaşayabilir ve kurban rolüne
bürünebilirler. Kariyerde gerçekçi olmamak ve sınırları belirlemede zorluk yaşayabilirler.
Sorumluluklarını başkalarının üstüne atmaya meyillidirler.

Astrolog Zeynep Turan
Yazının Her Hakkı Saklıdır.
26.11.2023 Tarihinde Kaleme Alınmıştır.

Zeynep Turan

Twitburc Kurucusu & Astrolog

Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Danışmanlık Hizmetleri