Yükleniyor . . .

ASTROLOJİDE DİSPOZİTÖR NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Astrolojide, her burcun yönetici bir gezegeni vardır. Bu yönetici gezegen, o burcun enerjisini ve karakteristik özelliklerini temsil eder. Ancak, bir haritada birden fazla burç ve gezegen bulunabilir ve bu gezegenler birbirleriyle etkileşim halinde olabilirler. İşte bu noktada "dispozitör" kavramı devreye girer.

Dispozitör, bir burcun yönetici gezegeninin kendisini etkilediği veya kontrol ettiği diğer gezegeni ifade eder. Örneğin, Koç burcunun yönetici gezegeni Mars'tır. Ancak, bir Koç burcu haritasında Mars'ın bulunduğu burç ve evde başka gezegenler de olabilir. Bu durumda, Mars diğer gezegenleri etkiler ve kontrol eder. Bu gezegenler de Mars'ın "dispozitörü" olarak adlandırılır.

Dispozitörlerin Önemi ve İşlevleri:

Harita Analizi: Bir haritada gezegenlerin dispozitörleri incelenerek, bir kişinin karakteri, davranışları ve yaşamındaki önemli olaylar hakkında daha derinlemesine anlayış elde edilebilir. Dispozitörler, bir haritanın karmaşıklığını ve ilişkilerini anlamak için önemli ipuçları sunar.

Astrolojik Yorumlama: Dispozitörler, bir gezegenin etkisini ve enerjisini nasıl ifade ettiğini anlamak için kullanılır. Örneğin, bir gezegenin dispozitörü zayıf bir konumdaysa, o gezegenin etkilerinin daha sınırlı veya zayıf olabileceği yorumlanabilir.

Astrolojik Danışmanlık: Astrologlar, dispozitörleri analiz ederek, danışanların potansiyel güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilirler. Bu bilgi, kişisel gelişim ve karar alma süreçlerinde yardımcı olabilir.

Enerji Dengesi: Bir haritada dispozitörlerin dengeli bir şekilde dağılması, kişinin hayatında denge ve uyumun sağlanmasına yardımcı olabilir. Dengesiz bir dispozitör dağılımı, kişinin hayatında belirli alanlarda aşırılıklara veya zorluklara işaret edebilir.

Binyamin Netanyahu’nun Haritası

2024 dünyasının dertlerinden bir örnek harita üzerinden yorum yapacak olursak;

21 Ekim 1949 yılında dünyaya gelen Netanyahu’nun Güneş’i Terazi’dir. Kişisel haritasına göre Venüs’ü Yay’dır. Yay’ın yöneticisi ise Jüpiter’dir. Her ne kadar halk içinde Jüpiter şans olarak bilinse de Jüpiter keşfedildiğinde haklar gündeme gelmiştir.

Bu da Netanyahu’nun kişisel haritasında kendisini dini bir görevde gördüğü anlamına gelir. Bu insanlık kıyımının olmasının sebebi kendi zihninde bir din savaşı olarak görmesidir.

Son not; Netanyahu’nun kişisel haritasını kitaplarda yıllarca kaleme almış ve öngörülerini 2019 tarihinden beri her yıl yazmış bir yazar olarak sadece dispozitörlerle yorumlamak   astrolojiye haksızlık olur.  Bu bir örnektir. Kişisel haritalar bir bütün olarak ele alınmalıdır.

Astrolog Zeynep Turan

Yazının Her Hakkı Saklıdır.

18.05.2024 Tarihinde Kaleme Alınmıştır.

Zeynep Turan

Twitburc Kurucusu & Astrolog

Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Danışmanlık Hizmetleri