Yükleniyor . . .

ASTRO SÖZLÜK

ASTRO SÖZLÜK

Açılar

Açı, gezegenlerin kendi aralarında  ya da haritanın önemli noktaları ile derece üzerindeki diyalogu gösterir. Bir doğum haritasındaki Güneş, Ay ve gezegenler aralarında açılar oluşturur. Ayrıca  yükselen burçlarla da açılar oluşur. Bu açıların kimi sert kimi yapıcı açılardır.

Akrep

Zodyak’ ın sekizinci burcudur. Bu burçta Güneş, 24 Ekim – 22 Kasım evresinde yer alır.

Alçalan Burç

Doğum saat ve yerinde batı ufkunda kaybolmakta olan Zodyak burcunun adıdır aynı zamanda da dereceyi gösterir.

Almuten

Astrolojik haritanın herhangi bir noktasında en yüksek asalete sahip gezegene verilen ad. Bazı derecelerin tek bir almuteni olabileceği gibi, bazı noktaların iki almuteni de olabilir.

Altmış

Aralarında altmış derece olan gezegenler arasındaki uyumlu açıya 60’ lık denir.

Antisyon

Bir gezegenin 0 derece Yengeç-0 derece Oğlak eksenindeki yansıma noktasıdır. Antisyon birleşme gibi kabul edilir ve destek verici olarak değerlendirilir.

Arap Noktaları

İfade ettiği konuyla ilgili olan, bir nokta ya da gezegenin başlangıç noktası alınarak, diğer iki gezegen ya da bir gezegen ve ev girişi arasındaki ilişkinin formüle uyarlanmasıyla elde edilen izafi noktadır.

Asalet

Bir gezegenin haritada bulunduğu Zodyak derecesi ve evine göre kazandığı güç. Asalet temel ya da tesadüfi olabilir. Temel asalet zodyak derecesine bağlıyken, tesadüfi asalet bulunduğu eve, gezegenin hızına, diğer gezegenlerle açılarına, Güneş’le ilişkisine ve sabit yıldızlarla birleşmesine göre değişebilir. Gezegenlerin asaletlerini bulabilmemiz için, Ptoleme’nin asaletler tablosuna bakabiliriz. Bir gezegen hem temel asalete hem de tesadüfi asalete sahipse çok güçlü olacaktır.

Aslan

Zodyak`ın beşinci burcudur.

Astrolog

Gök haritasını çıkaran ve yorumlayan kimse.

Astroloji Türleri

Dünya, finans, ilişkiler, siyaset, gelecek olaylar, sağlık, horary, electional (seçim) gibi türlü konuda astrolojiden yararlanılabilir. `Seçim` denilen bir tür sayesinde de evlenme veya bir proje için gelecekte uygun bir günü bulabilmek mümkündür.

Ateş

Zodyak`ın burçları belirli gruplara ayrılırlar. Ateş de böyle bir gruptur. Koç, Aslan ve Yay, ateş burçlarıdır. Buna Ateş Üçlüsü de denir.

Ay Dönüşü

Ayın her ay doğum haritasındaki dereceye geldiği anda çıkartılan harita. Aylık ön görümler için kullanılır.

Ay’ ın Güney Düğümü

Ay`ın ekinoks`u yukarıdan aşağıya veya güneye doğru kestiği noktaya Ayın Güney Noktası, Güney Düğümü veya Ejderhanın Kuyruğu adı verilir.

Ay’ ın Kuzey Düğümü

Ay ilerlerken ekinoks`u yani Güneş `in izlediği varsayılan yolu yukarıya veya kuzeye doğru keser. Buna Ayın Kuzey Noktası, Kuzey Düğümü veya Ejderhanın Başı adı verilir.

Ayakucu

Düşey doğrultunun gök kubbeyi deldiği noktalardan ufkun altında olan kısmıdır.

Ayanamsa

Tropikal ve Yıldız (Sidereal) zodyak arasındaki fark.

Azimene dereceler

Herhangi bir gezegen, bir noktada zayıf durumdaysa azimene olarak adlandırılır. Zodyak’taki bu derecelerin körlük, sakatlık ve zayıflık getirdiği iddia edilir.

Balık

Zodyak`ın onikinci burcudur. Güneş, 19 Şubat - 20 Mart devresinde bu burçta kalır.

Başak

Zodyak`ın altıncı burcudur. Güneş, 23 Ağustos - 23 Eylül devresinde bu burçta kalır.

Başucu

Doğum anı ve yerinde gökyüzünün tam baş üstünde kalan yeridir. Doğum haritasının en yüksek noktası. Buna `Gökyüzü Ortası` da denilir.

Batı Evleri

Dördüncü ev ile onuncu ev arasında kalan evler.

Benefik

Jüpiter ve Venüs, sırasıyla büyük ve küçük, iyilik yapan gezegenlerdir. Bu gezegenler yaşamı koruyan, büyüten yapıdadırlar. Genellikle Güneş, Ay, Kuzey Ay düğümü de, eğer asalete sahipse benefik olarak görülürler. Kimi zaman üçgen açı da benefik olarak değerlendirilir.

Birleşme

Doğum haritasının en önemli açılarından biri de budur. Bu durumda iki güç birbirlerinin üstüne düşebilir. Birleşme açısında iki gezegen arasında yaklaşık 8 derece kadar pay bırakılır.

Boğa

Zodyak`ın ikinci burcu olan Boğa, Güneş 21 Nisan - 20 Mayıs`ta iken bu burçta kalır.

Bohça

Bir haritada bütün gezegenlerin 120 derece içine toplanmasından meydana gelen şekil.

Boşluktaki Ay

Ay’ın bir burçtan, yeni bir burca geçinceye kadar önünde yapacağı hiçbir açı olmaması durumudur.

Castor ve Pollux

İkizler takımyıldızında bulunan çok parlak iki yıldız. Bunlara mitolojide zıt iki kardeş olan Castor ve Pollux`un adı verilmiştir.

Decumbiture Harita

Tıbbi Astroloji’de kullanılan bir terimdir ve hasta kişinin yatağa düştüğü ana ya da doktora başvurduğu ana denk gelen harita anlamındadır.

Değişken Grup

Zodyak`ın dört burcu değişken türdendir. Yani bu burçlar, kolaylıkla durumlara uyarlar. Buna Değişir Dörtlü de denir. İkizler, Başak, Yay ve Balık bu gruba girerler.

Dekan

Burçların üç dekanı vardır. İlk on derecesi birinci dekan, 10-20 dereceler arası ikinci dekan 20-30 dereceler arası üçüncü dekan olarak adlandırılır.

Deklinasyon

Deklinasyon, gökyüzünde enleme karşılık gelir. Bir gökcisminin göksel ekvatordan derece olarak ne kadar kuzeyde ya da güneyde olduğunu derece cinsinden belirtilmesidir.

Dispozitör

Haritada bir gezegenin ya da arap  noktasının bulunduğu burcun yöneticisi, o gezegenin ya da arap noktasının dispozitörüdür.

Dişi ve Erkek Gezegenler

Plüton, Uranüs, Satürn, Neptün, Jüpiter, Mars, Güneş erkek; Ay ve Venüs dişidir. Merkür ise ilişki içinde olan gezegene göre erkek veya dişi özellikler kazanır.

Dişil

Feminen burçlar ve gezegenler. Toprak ve Su elementlerindeki burçlar, etki eden değil etkilenen burçlardır. Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak ve Balık burçları ve Ay, Venüs gezegenleri dişil özelliğe sahiptir.

Doğu Evleri

Onuncu ev ile dördüncü ev arasındaki evler. Bu evlerde bulunan gezegenler başarı verip kişiyi atılgan ve tutkulu yaparlar.

Doğum Haritası

Bir insanın doğduğu anda Güneş, Ay ve gezegenlerin gökyüzünde çizdikleri şekillerin Dünyadan görülüşüdür. Yıldız Haritası olarak ta anılan doğum haritası doğum tarih, yer ve saatine göre çıkarılır.

Dörtlüler

Zodyak`ın burçları özelliklerine göre belirli gruplarda toplanırlar. Her bir grupta dört burç olduğu için buna bu isim takılmıştır. Dörtlüler, Öncü, Sabit ve Değişken olmak üzere üç gruptur.

Ekliptik

Bir yıl boyunca Gökyüzünde Güneş`in gök kubbede çizdiği çemberin sınırladığı daire.

Enlem Tabloları

Gök haritası çıkarırken burçların hangi evlere düşeceği bu enlem tablolarından anlaşılır.

Ephemeris

Gök günlüğü. Gezegenlerin günlük pozisyonlarını ve deklinasyon, boylam, enlem ve tutulmalar gibi değişik astronomik verileri gösteren tablolardır.

Eril

Maskulen burçlar ve gezegenler. Ateş ve Hava elementlerindeki burçlar doğrudan, aktif biçimde harekete geçebilmeye, dolayısıyla eril doğaya işaret ederler. Bu burçlar ve gezegenler etkilenen değil etkileyen özelliğe sahiptirler. Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay ve Kova eril burçlardır. Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn de eril gezegenlerdir.

Evler

Aslında bu `Gökyüzünün Evleri` diye anılır. Gökyüzü bir daire olarak kabul edilir. Bu 30 derecelik eşit on iki kısma bölünür. Evler, dünyevi olayları, olayların meydana geldiği, Zodyak’ın ifade bulduğu hayat bölümlerini açıklar. Her bir evin kendi özellikleri vardır. Bu evlere düşen burç ve gezegenlere göre yorum yapılır.

Gece Haritası

Geceye ait bir harita Güneş ufuk düzleminin altındaysa, I. ve VI. Evler arasındaysa, bu durumda gündüze ait olacaktır. Geleneksel olarak Mars, Venüs ve Ay geceye ait gezegenlerdir.

Gerçek Yıldız Zamanı

Yıldız zamanı demektir. Doğum haritası da yıldız zamanına göre çıkarılır. Güneş yerine ilkbahar noktasına bağlı zamandır. Birim 1 yıldız günüdür.

Gezegenler

Güneş sistemimizde dünyadan başka sekiz gezegen bulunur. Bunlar da Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Pluto`dur. Dünyamız da aynı sistemde bir gezegendir. Burada Güneş ve Ay ışıklar olarak adlandırılırlar.

Gök Günlüğü

Her yıl çıkarılan, Güneş Ay ve gezegenlerin gökyüzündeki durumlarını belirten tablo. Gök günlüğünde ayrıca enlem derecelerine göre evlere giren burçlar, Güneş, Ay tutulmaları ve astrolojiyle ilgili ayrıntılı bilgiler bulunur.

Gören Burçlar

Bir gezegenle burç arasındaki ilişkiyi açıklar. Birbirlerinin toleransları içinde bulunan iki gezegen birbirlerini görebilirler.

Greenwich Meridyeni

Dünya saat ayarı Greenwich meridyenine göre yapılır. Greenwich`in bulunduğu boylam derecesi 0 olarak kabul edilir. Bunun doğusundaki boylamlarda Güneş daha erken doğar. Dolayısıyla saat daha ileridir. Greenwich`in batısında ise Güneş daha geç doğar ve dolayısıyla saat daha geridir.

Güçlü Gezegen

Bir doğum haritasında yönettiği burca giren Güneş, Ay veya gezegenler çok güçlü sayılırlar. Bunlardan `Güçlü`, etkili gezegen` olarak söz edilir.

Gündüz Haritası

Gündüze ait bir harita Güneş ufuk düzleminin üzerindeyse, XII. ve VII. Evler arasındaysa, bu durumda gündüze ait olacaktır. Geleneksel olarak Güneş, Jüpiter ve Satürn gündüze ait gezegenlerdir.

Güneş Dönüşüm Haritası

Güneşin her yıl doğum anındaki Güneş derecesine geldiği an çıkartılan harita.

Güneş Haritası

Doğum saati tam olarak bilinmediği zaman Güneş`in bulunduğu nokta yükselen burç kabul edilerek hazırlanan doğum haritası.

Haritanın Yöneticisi

Lordu. Haritanın yöneticisi bir kişinin davranışlarını en yakından etkileyen konumdaki gezegendir. Bir haritanın lordu ortaya çıkartılırken, önemli noktalarda hangi gezegenlerin beş temel asaleti paylaştıkları değerlendirilir.

Hastalık Noktası

Yükselen burç + Mars, - Satürn. Formülü ile hesaplanır.

Hava

Zodyak`ın üç burcu Hava grubuna girer. Bunlar da İkizler, Terazi ve Kova`dır. Hava üçlüsünün iletişim ve zekayla ilgisi vardır.

Hyleg

Hyleg bir haritada yaşam kaynağıdır ve ancak haritanın belirli bölgelerinde bulunabilir. Yaşam uzunluğunun hesaplanmasında kullanılır.

Imum Coeli

Bir doğum haritasında gökyüzünün en yüksek kesitinin karşısına düşen noktadır.

Işığın Artması – Azalması

Ay’ın yeniayla birlikte, dolunaya kadar geçen sürede ışığı artmaktadır. Dolunay’dan bir sonraki yeniaya kadar ise ışığı azalır. Işığın artması pozitif nitelendirilirken,ışığın küçülmesi zayıflık olarak kabul edilir.

Işıklar

Doğum haritasında Güneş ve Ay`dan `Işıklar` diye söz edilir. Doğum haritasının en önemli güçleri ışıklardır. Güneş kişiliği, Ay da duyguları temsil eder. Güneş gündüzün, Ay ise gecenin ışığıdır.

Kare ( Square)

Doğum haritasında 90 derecelik açıya kare denilir. Bu daima sert etki yapar.

Karşılıklı Etki

Doğum haritasında iki gezegen birbirlerinin burçlarına düşerlerse olumlu bir denge sağlanır.

Kepçe

Doğum haritasında dokuz gezegen üst tarafa toplanır ve teki aşağıda kalırsa bu harita şekline `Kepçe` denilir.

Kesit

Zodyak`ın burçlarını veya gökyüzü evlerini ayıran çizgilere kesit adı verilir.

Kısır Burçlar

Soru astrolojisinde, çocukla ilgili sorular ele alındığında, Aslan, Başak ve İkizler çocuk vermeyen, kısır burçlar olarak anılır.Mars ve Satürn ise kısır gezegenlerdir.

Koç

Zodyak`ın birinci burcu olan Koç döneminde Güneş 21 Mart - 20 Nisan devresinde bu burçta

kalır.

Kova

Zodyak`ın onbirinci burcu olan Kova döneminde Güneş 21 Ocak-18 Şubat arasında bu burçta kalır.

Köşeler

Birinci, Dördüncü, Yedinci ve Onuncu evler. Bu evlerdeki gezegenlerin etkisi çok güçlüdür.

Kraliyet Yıldızları

Dört yıldız, Aldebaran, Regulus, Antares ve Fomalhaut, Zodyak’ta dört ana yöne işaret ederler.

Kumanda Edici Burçlar

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, ve Başak, Astroloji’de kişiliğin öne sürülmesi ve ortaya çıkartılması süreci ile ilişkili oldukları için kumanda edici burçlar olarak adlandırılmışlardır.

Kuşak Gezegenleri

Uranüs, Neptün ve Pluto, yavaş hareket ettikleri için kişisel olmaktan çok kuşakları birbirinden ayıran tarihsel karakteristikleri anlatırlar. Bir burçta uzun yıllar kalan gezegenler kişilerden çok kuşakları etkilerler. Bu yüzden her kuşakta belirli ortak özellikler görülür.

Kuşatma Altında

Bir gezegenin iki malefik (kötücül) gezegen tarafından sıkıştırılması.

Lunar Return

Ay dönüşü.

Malefik

Latince “kötülük yapan” anlamındadır. Ortaçağ astrolojisinde Mars ve Satürn’ün malefik karakterde olduğu kabul edilir.

MC

Doğum anı ve yerinde gökyüzünün tam baş üstünde kalan yeridir. Doğum haritasının en yüksek noktası, buna `Gökyüzü Ortası` veya `Başucu Noktası` da denilir.

Mutlu Olma

Geleneksel astrolojide, Ay  3. evde, Güneş 9. evde, Merkür 1. evde, Venüs 5. evde, Mars 6. evde, Jüpiter 11. evde, Satürn ise 12. evde daha mutludur.

Negatif Burçlar

Toprak veya Su üçlülerindeki burçlar negatif sayılırlar.

Oksidantal

Güneş’in Batı yönünde kalma durumudur. Güneş’ten sonra doğan gezegenler oksidantal durumdadır. Oksidantal durum dişil, pasif ve etki altında kalan enerjilere işaret eder.

Oryantal

Güneş’in doğu yönünde kalması durumudur. Güneş’ten önce doğan gezegenler oryantal durumdadır. Oryantal durum aksiyona kendiliğinden geçebilen, eril karakteristikler verir.

Paran

Paran bir gezegenle bir yıldızın haritasının köşelerinde aynı anda var olma durumudur.

Partil

Partile. İki gezegenin aynı derecede birbirine açı içinde olmasıdır.

Platik

Platick. Açı içindeki gezegenler eğer partil değilse, platik durumdadır.

Pozitif Burçlar

Ateş ve Hava üçlülerine giren burçlar pozitiftir.

Presesyon

Gece ve gündüzün eşit olduğu ekinoks noktalarının kaymasıdır. Presesyon, dünyanın kendi etrafındaki dönme eksenin yalpalamasından kaynaklanır.

Radiks

Doğum haritasına ait anlamına gelir.

Sabit

Dörtlülerden birine de bu isim verilmiştir. Nitelikleri gösteren Sabit dörtlüde Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları vardır.

Sabit Yıldızlar

Sadece Zodyak üzerinde değil, tüm takımyıldızlarda yer alan yıldızlardır.

Sert Etkiler

Bir gezegenin başka gezegenlerle kare ya da karşıt bakış açısı oluşturması, ya da zararlı ve zayıf etkili olduğu burçlarda bulunması.

Signifikatör

Gösterge. Natal harita yorumlanırken hem evrensel göstergelerden hem de o haritaya ilişkin göstergelerden yararlanılır.

Sinastri

İki veya daha fazla doğum haritasının birbirleriyle kıyaslanmasıdır.

Solar Return

Güneş dönüşü.

Stelyum

Bir burçta ya da evde en az üç gezegenin bir araya gelmesi durumu haritada dikkat çeken bir görünüm sergiler. Bu gezegen birikimine stelyum adı verilir.

Su

Üçlüler veya unsurlardan birinin adıdır. Su üçlüsünde Yengeç, Akrep ve Balık burçları bulunur.

Takımyıldızlar

Astronomi biliminin kabul ettiği belirli yıldız topluluklarıdır..

Terazi

Zodyak`ın yedinci burcudur. Güneş, 23 Eylül - 23 Ekim devresinde bu burçta kalır.

Terim

Beş temel asaletten dördüncüsüdür. Uygun olma durumunu gösterir.

Toprak

Üçlülerden birine Toprak adı verilmiştir. Bu üçlüde Boğa, Başak ve Oğlak burçları bulunur.

Transit

Bir gezegenin gökyüzünde hareketi sırasındaki konumudur. Transitler gezegenlerin bulundukları konumları işaret eder.

Unsurlar ve Üçlüler

Zodyak dört gruba ayrılır. Her grupta üç burç bulunur. Bu üçlüler veya unsurlar burçların ortak özelliklerini gösterirler. Bu unsurlar da Ateş, Toprak, Hava ve Su`dur.

Verteks

Astronomik olarak ana meridyenin Batı yönünde Ekliptik’i kestiği noktadır. Aksi yönde, Doğu’da anti-verteks yer alır.

Yanan Yol

Via Combusta. Zodyak’ta 15 derece Terazi ile 15 derece Akrep arasında yer alan bölgedir.

Yanma

Kombust, Bir gezegen Güneş’ten 8,5 derece uzaklıktaysa “yanmış” kabul edilir. Güneş’in Astroloji’de çok etkin ve güçlü değerlendirilmesi ve çok yakınında duran gezegenleri etkisiz bıraktığı düşünülür.

Yararlı Gezegenler

Jüpiter ve Venüs. Jüpiter başarı, Venüs ise iyi huylar verir.

Yay

Zodyak`ın dokuzuncu burcudur. Güneş, 23 Kasım - 21 Aralık`ta bu burçta kalır.

Yengeç

Zodyak`ın dördüncü burcudur. Güneş, 22 Haziran - 22 Temmuz devresinde bu burçta kalır.

Yeni Ay

Ay yuvarlağının tümünün karanlık olduğu devredir. Ay ve Güneş aynı burçta kavuşumdadır.

Yönetici

En güçlü temel asalet. Doğum haritasında herhangi bir evi kesen burcun yöneticisi, aynı zamanda o evin de yöneticisi (lordu) olarak değerlendirilir. Yönetici durumu, gezegenin kendi alanında gücünü istediği biçimde uygulayabilme kapasitesine, gücüne işaret eder.

Yücelme

Yönetici olma asaletinden sonra gelen en yüksek asalettir. Yücelme durumundaki bir gezegen bulunduğu burçta tıpkı bir kral gibi konuk edilir. Yücelen bir gezegen kendisi yaptırım gücüne sahip olmasa dahi (yönetici durumu) isteklerini başkalarına yaptırabilir. Yücelme kraliyet işareti gösteren bir asalettir. Yücelme yeteneğe de işaret eder.

Yükselen Burç

Doğum saati ve yerinde Zodyak`ın Doğu Ufkunda Yükselen Burç ve derecesi. Yükselen burç ayrıca gökyüzü haritasının da birinci evinde bulunur.

Zararlı Zayıflık Durumu

Bir gezegen yönettiği burcun karşısında yer alıyorsa zararlı durumdadır. Zararlı durumda bir gezegen kendini ezilmiş ve zor durumda hisseder. Gezegen dezavatajlı biçimde çalışacaktır ve tüm gücünü gösteremeyecektir.

Zayıflık

Bir gezegenin belirli burçlarda ve evlerde uyumsuz olmasından dolayı ortaya çıkan asalet zayıflığı. Geri hareket, Güneş’ten dolayı yanma da bir zayıflık durumudur. Kendi yönetici oldukları burçların karşılarındaki burçta yer alan gezegenler zayıf durumdadır.

Zodyak

Burçlar kuşağıdır. Zodyak bir zamanlama aygıtıdır ve burçların kategorilere ayrılması aracılığıyla, içlerinde bulunan herhangi bir gezegenin işleyişini etkileyebilen özellikler de bu burçlara atfedilmiştir.

Zodyak Durumu

Bir planetin gücü (asaleti) veya güçsüzlüğü, açıları ve kendi yöneticisi ile ilişkisi onun Zodyak durumunu gösterir.

Zeynep Turan

Twitburc Kurucusu & Astrolog

Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Danışmanlık Hizmetleri
Günün Ruh Hali
Yaz gündönümünden geçiyoruz. Güneş Yengeç burcuna günün son saatlerinde geçecek. Ay ise Dolunay Fazına hazırlanıyor. Tesadüflerin tevafuklara hizmet ettiği, izole olmak isteyenlerin nefes aldığı yaz başlıyor.
Zeynep Turan
Hakkında
Astroloji bir yol haritasıdır. Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor…Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor.
Yükselenini Hesapla
2023 Karar
Gezegen hareketleri 2023’ün seçilmiş bir yıl olduğunu iddia ediyor...